הקדמה:

כל גוף ציבורי המונה מעל 25 עובדים מחויב למנות ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות
כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך מחויבים למנות ממונה תעסוקה, ללא קשר למספר העובדים, גם אם הם מונים פחות מ-25 עובדים
ממונה התעסוקה לאנשים עם מוגבלויות ייתן ייעוץ והדרכה לגבי חובות המעסיק בנושא תעסוקת אנשים עם מוגבלות, יקבל פניות בנושא ייצוג הולם, וייזום פעולות להגברת המודעות לייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות העובדים במגזר הציבורי ובשירות המדינה

במסגרת תיקון מס' 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, נוסף סעיף 9א הקובע שכל גוף ציבורי המונה מעל 25 עובדים מחויב למנות ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות.

  • על אף האמור למעלה, משרדי הממשלה ויחידות הסמך חייבים למנות ממונה תעסוקה, ללא קשר למספר העובדים (גם אם יש בהם פחות מ-25 עובדים).
  • ממונה התעסוקה יכול להיות עובד ייעודי לנושא זה, או עובד אחר מבין העובדים הממלא תפקיד נוסף.

מהם תפקידי הממונה

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים