השירות האמבולטורי (טיפול שאינו כרוך באשפוז) לנוער ניתן במרפאות מיוחדות המיועדות לילדים ובני נוער
השירות ניתן ללא תשלום, מלבד למקרים שיפורטו בהמשך
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות


ככלל, שירותי בריאות הנפש לילדים ונוער, בדומה לשירותים למבוגרים, פועלים במסגרת אמבולטורית ובמסגרת אשפוז.

 • מטרת השירותים היא לאפשר מתן טיפול פסיכיאטרי/פסיכולוגי לילדים ובני נוער הזקוקים לעזרה נפשית, למנוע בעיות התפתחות על רקע בעיות רגשיות ולאפשר למטופלים לחזור למעגל החברתי, הלימודי והתעסוקתי הרגיל.
 • קיימות כמה מסגרות לטיפול פסיכיאטרי בילדים ובני נוער:
  • מרפאות קהילתיות לבריאות הנפש המיוחדות לילדים ונוער - חלקן מצויות בתוך בתי חולים פסיכיאטריים.
  • מרפאות ייחודיות המיועדות לטיפול בילדים בגיל הרך (עד גיל 6)
 • השירותים הניתנים במרפאות לילדים ונוער כוללים: הערכה ואבחון ראשוניים, מיון ופסיכותרפיה פרטנית ומשפחתית.
 • את השירות נותן צוות רב מקצועי הכולל- פסיכיאטרים לילדים ובני נוער, פסיכולוגים קליניים, עו"ס קליניים, עובדים מהמקצועות הפרא-רפואיים ומרפאים בהבעה. צוות המרפאות עובד בשיתוף פעולה עם שירותי הרווחה והחינוך.

מי זכאי?

 • השירותים מיועדים לילדים ובני נוער הסובלים ממצוקות רגשיות או משברים רגשיים, הפרעות התנהגות, הפרעות אישיות או מחלות נפש.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לפנות למרפאה באמצעות רופא המשפחה או מוקד קופת החולים. רצוי לפנות למרפאה הקרובה למקום המגורים.
 • רשימת מרפאות בריאות הנפש באתר משרד הבריאות

תהליך הקבלה

 • תהליך הקבלה למרפאה, כולל: מסירת פרטים אישיים, ראיון עם איש צוות קליני, פסיכיאטר, פסיכולוג קליני או עובד סוציאלי.
 • לאחר הערכה ראשונית, נקבעת תוכנית טיפול בהתאם לצרכים האישיים והרפואיים של הפונה ובשיתוף עמו.
 • מטופלים שהופנו על-פי הוראת פסיכיאטר מחוזי או על-פי צו בית המשפט יטופלו בהתאם לנוהל מיוחד. להרחבה ראו טיפול מרפאתי כפוי.

תשלום

 • שירותי בריאות הנפש יינתנו ללא תשלום, מלבד במקרים הבאים, שבהם ניתן לגבות השתתפות עצמית:
  • בביקור אצל פסיכיאטר תחול תוכנית הגבייה של קופת החולים לגבי ביקור אצל רופא שניוני (בתשלום אחד עבור כל 3 חודשים).
  • בביקור במרפאות חוץ פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים תחול תוכנית הגבייה של קופת החולים לגבי ביקור במרפאת חוץ (בתשלום אחד עבור כל 3 חודשים).
  • בטיפול פסיכותרפי הניתן על-ידי מטפלים עצמאים (כולל על-ידי פסיכיאטר), התשלום יהיה בהתאם להשתתפות העצמית הקבועה לשירות זה בתוכניות הגבייה של קופות החולים, ועד לסכום המירבי שנקבע לכך ומתעדכן לעת לעת. לפרטים על סכום ההשתתפות העצמית המירבי, ראו באתר "כל הבריאות" של משרד הבריאות.
 • ההנחות, הפטורים והכללים הקבועים בתוכניות הגבייה, חלים גם על גביית ההשתתפות העצמית עבור רופא שניוני ומרפאות חוץ בתחום הפסיכיאטריה.
 • יש לבדוק מול קופת החולים האם נדרשת הפניה או טופס 17.
 • לרשימת השירותים המרפאתיים בתחום בריאות הנפש והתשלומים בהתאם לתוכניות הביטוח השונות של קופות החולים, ראו אתר כל הבריאות.

פנייה במקרי חירום

 • במקרה של צורך מיידי בטיפול, כאשר הגורם המטפל או רופא המשפחה אינם זמינים, ניתן לפנות ישירות לחדרי מיון פסיכיאטריים הפועלים בכל שעות היממה בכל מרכזי בריאות הנפש.
 • הפנייה לחדרי המיון הפסיכיאטריים אינה כרוכה בתשלום כלשהו (גם לא השתתפות עצמית).
 • ניתן גם לפנות ליועצים פסיכיאטריים הנמצאים בחדרי המיון של בתי החולים הכלליים. התשלום יהיה בהתאם לכללי התשלום עבור ביקור בחדר מיון (באתר משרד הבריאות).

דף מידע על זכויות המטופל

 • בכל שירות מרפאתי, צריך להימסר למטופל בתחילת הטיפול דף מידע על זכויותיו וחובותיו. דף המידע צריך לפרט לגבי זכויות המטופל, זכויות וחובות המטופל בהקשר להסדרי ביטוח ותשלומים, זהותו של הפסיכיאטר המחוזי, מען לשכתו, מספרי טלפון רלוונטיים, וכן פרטים הנוגעים לנציב קבילות הציבור במשרד הבריאות.
 • כמו כן, הדף צריך לכלול התייחסות לחובת המטופל להימנע מהתנהגות אלימה ומפגיעה ברכוש ובגוף של צוות העובדים וכל אדם הנמצא בשירות המרפאתי.

סודיות רפואית

 • כדי לשמור על רציפות הטיפול, הועבר עד ליום 01.07.2015 מידע מינימלי לגבי מטופלים שהיו צפויים להמשיך בטיפול גם אחרי תאריך זה. המידע הועבר באישור המטופל מהמרפאות ובתי החולים לקופות החולים, וכלל את הפרטים: מקום הטיפול, מספר תעודת זהות והאבחנה. מידע זה מאובטח בהתאם לכללי הסודיות.
 • החל מה-01.07.2015 (כאשר האחריות על שירותי בריאות הנפש עברה לאחריות קופות החולים), המידע מועבר באופן שוטף ממסגרות הטיפול לקופות החולים, המחויבות לכל כללי הסודיות והפרטיות של מידע רפואי בישראל.

שפות

 • ברוב המרפאות ניתן למצוא אנשי מקצוע דוברי רוסית או אנגלית, בנוסף לעברית. אנשי מקצוע דוברי ערבית ניתן למצוא במרפאות ביישובים ערביים או בערים מעורבות.
 • ניתן לברר פרטים על אנשי מקצוע דוברי שפות שונות באמצעות פנייה טלפונית למרפאות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.