מסגרות טיפול נפשי לילדים ונוער (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

השירות האמבולטורי (טיפול שאינו כרוך באשפוז) לנוער ניתן במרפאות מיוחדות המיועדות לילדים ובני נוער
מלבד במקרים המפורטים בהמשך הערך, השירות ניתן לכל פונה ללא תשלום

ככלל, שירותי בריאות הנפש לילדים ונוער, בדומה לשירותים למבוגרים, פועלים במסגרת אמבולטורית ובמסגרת אשפוז.

 • מטרת השירותים, היא לאפשר מתן טיפול פסיכיאטרי/פסיכולוגי לילדים ובני נוער הזקוקים לעזרה נפשית, למנוע בעיות התפתחות על רקע בעיות רגשיות ולאפשר למטופלים לחזור למעגל החברתי, הלימודי והתעסוקתי הרגיל.
 • קיימות כמה מסגרות לטיפול פסיכיאטרי בילדים ובני נוער:
 • מרפאות קהילתיות לבריאות הנפש המיוחדות לילדים ונוער - חלקן מצויות בתוך בתי חולים פסיכיאטריים.
 • מרפאות ייחודיות המיועדות לטיפול בילדים בגיל הרך ( עד גיל 6)
 • השירותים הניתנים במרפאות לילדים ונוער כוללים: הערכה ואבחון ראשוניים, מיון ופסיכותרפיה פרטנית ומשפחתית.
 • את השירות נותן צוות רב מקצועי הכולל- פסיכיאטרים לילדים ובני נוער, פסיכולוגים קליניים, עו"ס קליניים, עובדים מהמקצועות הפרא-רפואיים ומרפאים בהבעה. צוות המרפאות עובד בשיתוף פעולה עם שירותי הרווחה והחינוך.

מי זכאי?

 • השירותים מיועדים לילדים ובני נוער הסובלים ממצוקות רגשיות או משברים רגשיים, הפרעות התנהגות, הפרעות אישיות או מחלות נפש.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לפנות למרפאה באמצעות רופא המשפחה או מוקד קופת החולים. רצוי לפנות למרפאה הקרובה למקום המגורים.
 • רשימת מרפאות בריאות הנפש באתר משרד הבריאות

תהליך הקבלה

 • תהליך הקבלה למרפאה, כולל: מסירת פרטים אישיים, ריאיון עם איש צוות קליני, פסיכיאטר, פסיכולוג קליני או עובד סוציאלי.
 • לאחר הערכה ראשונית, נקבעת תכנית טיפול בהתאם לצרכים האישיים והרפואיים של הפונה ובשיתוף עמו.
 • מטופלים שהופנו על-פי הוראת פסיכיאטר מחוזי או על-פי צו בית המשפט יטופלו בהתאם לנוהל מיוחד. להרחבה ראו: טיפול מרפאתי כפוי.

תשלום

 • בהתאם לחוזר משרד הבריאות מיום 18.05.2015, שירותי בריאות הנפש יינתנו ללא תשלום, מלבד במקרים הבאים, שבהם ניתן לגבות השתתפות עצמית:
  • בביקור אצל פסיכיאטר תחול תכנית הגבייה של קופת החולים לגבי ביקור אצל רופא שניוני (בתשלום אחד עבור כל 3 חודשים).
  • בביקור במרפאות חוץ פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים תחול תכנית הגבייה של קופת החולים לגבי ביקור במרפאת חוץ (בתשלום אחד עבור כל 3 חודשים).
  • בטיפול פסיכותרפי הניתן על-ידי מטפלים עצמאים (כולל על-ידי פסיכיאטר), התשלום יהיה בהתאם להשתתפות העצמית הקבועה לשירות זה בתכניות הגבייה של קופות החולים, ועד לסכום המירבי שנקבע לכך ומתעדכן לעת לעת. גובה ההשתתפות העצמית המירבית החל מה-18.07.2016 (ונכונים לאפריל 2017):
   • לטיפול ראשון - 57 ש"ח
   • מעבר לטיפול הראשון – 136 ש"ח
   • לטיפול קבוצתי – 62 ש"ח
 • ההנחות, הפטורים והכללים הקבועים בתכניות הגבייה, חלים גם על גביית ההשתתפות העצמית עבור רופא שניוני ומרפאות חוץ בתחום הפסיכיאטריה.
 • יש לבדוק מול קופת החולים האם נדרשת הפניה או טופס 17.
 • לפרטים נוספים לגבי התשלומים בהתאם לביטוחים השונים בקופות החולים, ראו באתר משרד הבריאות.

פנייה במקרי חירום

 • במקרה של צורך מיידי בטיפול, כאשר הגורם המטפל או רופא המשפחה אינם זמינים, ניתן לפנות ישירות לחדרי מיון פסיכיאטריים הפועלים בכל שעות היממה בכל מרכזי בריאות הנפש.
 • הפנייה לחדרי המיון הפסיכיאטריים אינה כרוכה בתשלום כלשהו (גם לא השתתפות עצמית).
 • ניתן גם לפנות ליועצים פסיכיאטריים הנמצאים בחדרי המיון של בתי החולים הכלליים. התשלום יהיה בהתאם לכללי התשלום עבור ביקור בחדר מיון (באתר משרד הבריאות).

דף מידע על זכויות המטופל

 • בכל שירות מרפאתי, צריך להימסר למטופל בתחילת הטיפול, דף מידע על זכויות וחובות המטופל. דף המידע צריך לכלול פירוט זכויות המטופל, פרטים הנוגעים לזכויות וחובת המטופל בהקשר להסדרי ביטוח ותשלומים, פרטים על זהותו של הפסיכיאטר המחוזי, מען לשכתו, מספרי טלפון רלוונטיים, וכן פרטים הנוגעים לנציב קבילות הציבור במשרד הבריאות.
 • כמו כן, הדף צריך לכלול התייחסות לחובת המטופל להימנע מהתנהגות אלימה ומפגיעה ברכוש ובגוף של צוות העובדים וכל אדם הנמצא בשירות המרפאתי.

סודיות רפואית

 • עד ליום 01.07.2015, כדי לשמור על רציפות הטיפול, מועבר מידע מינימלי לגבי מטופלים שצפויים להמשיך בטיפול גם אחרי תאריך זה. המידע מועבר באישור המטופל מהמרפאות ובתי החולים לקופות החולים, וכולל את הפרטים: מקום הטיפול, מספר תעודת זהות והאבחנה. מידע זה מאובטח בהתאם לכללי הסודיות.
 • מטופל המעוניין בכך, יכול לבקש כי המידע לא יועבר לקופת החולים. עליו לקחת בחשבון כי אי-העברת המידע עשויה לפגוע באפשרותו להמשך קבלת הטיפול באותה מסגרת טיפולית אחרי יום 01.07.2015.
 • החל מיום 01.07.2015 (כאשר האחריות על שירותי בריאות הנפש עוברת לאחריות קופות החולים), המידע יועבר באופן שוטף ממסגרות הטיפול לקופות החולים, המחויבות לכל כללי הסודיות והפרטיות של מידע רפואי בישראל.

שפות

 • ברוב המרפאות ניתן למצוא אנשי מקצוע דוברי רוסית או אנגלית, בנוסף לעברית. אנשי מקצוע דוברי ערבית ניתן למצוא במרפאות ביישובים ערביים או בערים מעורבות.
 • פרטים על אנשי מקצוע דוברי שפות שונות, יש לברר בפנייה טלפונית ישירות למרפאות.


ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.