הקדמה:

נפגעי גזזת שהוכרו להם בין 5% ל-39% נכות רפואית זכאים למענק חד פעמי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי גזזת שנקבעה להם נכות רפואית בדרגה שבין 5% ל-39% זכאים למענק חד-פעמי במקום הקצבה החודשית (שמשולמת לבעלי נכות רפואית בשיעור 40% ומעלה).

 • המענק מחושב לפי אחוזי הנכות שנקבעו להם כפול סכום הקצבה החודשית המלאה (2,800 ₪ נכון ל-2022), כפול 70. כלומר- 70 פעמים סכום הקצבה החודשית היחסית שהייתה משולמת להם אילו היו מקבלים קצבה.
דוגמה
נפגע גזזת שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 20% זכאי למענק חד פעמי בסך 39,200 ₪ = 20% X‏ 70 X ‏ 2,800 ₪.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את התגמולים השונים, יש להגיש תביעה ללשכת הבריאות באיזור המגורים, שתעביר את התביעה אל המרכז הלאומי לטיפול בנפגעי גזזת. לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה לתגמול כספי לנפגעי גזזת.
 • אם שמו של התובע עדיין אינו מופיע במאגרי המידע של המרכז, ועדת מומחים תדון אם התובע קיבל טיפול בהקרנה כנגד מחלת הגזזת לפי הגדרתו בחוק.
 • מי שמופיע במאגרי המידע, או שוועדת המומחים קבעה כי אכן קיבל טיפול בהקרנה כמשמעותו בחוק, יזומן לוועדה רפואית המתכנסת בלשכות הבריאות המחוזיות.
 • הוועדה הרפואית קובעת אם התובע לקה בעקבות ההקרנה באחת מהמחלות המנויות בחוק, ואם כן, כמה אחוזי נכות משוקללים ייקבעו לו.
 • במקרים שבהם נקבעו 5% נכות רפואית ומעלה, תועבר החלטת הוועדה הרפואית אל המוסד לביטוח לאומי, שאחראי על תשלום התגמולים ואשר יידע את התובע לגבי התשלומים שיועברו לחשבונו.
 • לבירורים בנושא הגשת התביעה, הוועדה הרפואית וקביעת הזכאות ניתן לפנות אל המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי גזזת.
 • לבירורים בעניין התשלום בלבד (לאחר שאושרה הזכאות) ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי:
  • בטלפון 02-6709396, בימי ד' בין השעות 11:00-09:00.
  • בפקס 02-6709831 .

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים