נפגעי גזזת שהוכרו להם בין 5% ל-39% נכות רפואית זכאים למענק חד פעמי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי גזזת שנקבעה להם נכות רפואית בדרגה שבין 5% ל-39% זכאים למענק חד-פעמי במקום הקצבה החודשית (שמשולמת לבעלי נכות רפואית בשיעור 40% ומעלה).

 • המענק מחושב לפי אחוזי הנכות שנקבעו להם כפול סכום הקצבה החודשית המלאה (3,074 ₪ נכון ל-2023), כפול 70. כלומר- 70 פעמים סכום הקצבה החודשית היחסית שהייתה משולמת להם אילו היו מקבלים קצבה.
דוגמה
נפגע גזזת שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 20% זכאי למענק חד פעמי בסך 43,036 ₪ = 20% X‏ 70 X ‏ 3,074 ₪.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את התגמולים השונים, יש להגיש תביעה למשרד הבריאות. למידע נוסף ראו הגשת תביעה לתגמול כספי לנפגעי גזזת.
 • אם שם התובע/ת עדיין לא מופיע במאגרי המידע של המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי גזזת, ועדת מומחים תבדוק אם קיבל/ה טיפול בהקרנה לפי הגדרתו בחוק.
 • מי שמופיע במאגרי המידע, או שוועדת המומחים קבעה כי אכן קיבל טיפול בהקרנה כמשמעותו בחוק, יוזמן לוועדה רפואית בלשכת הבריאות המחוזית.
 • הוועדה הרפואית קובעת אם התובע לקה בעקבות ההקרנה באחת מהמחלות שמפורטות בחוק, ואם כן, כמה אחוזי נכות משוקללים ייקבעו לו.
 • אם נקבעו 5% נכות רפואית ומעלה, החלטת הוועדה הרפואית תועבר לביטוח הלאומי, שאחראי על תשלום התגמולים ויידוע התובע על כך.
 • לבירורים בנושא הגשת התביעה, הוועדה הרפואית וקביעת הזכאות ניתן לפנות אל המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי גזזת.
 • לבירורים בעניין התשלום בלבד (לאחר שאושרה הזכאות) ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי:
  • בטלפון 02-6709396, בימי ד' בין השעות 11:00-09:00.
  • בפקס 02-6709831.

ערעור על ההחלטה של ועדת המומחים

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים