הקדמה:

נפגע גזזת שהוכרה לו דרגת נכות רפואית בין 5% ל- 39%, זכאי למענק חד פעמי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי גזזת שנקבעה להם נכות רפואית בדרגה שבין 5% ל- 39%, זכאים למענק חד-פעמי, במקום הקצבה החודשית המשולמת למי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור 40% ומעלה.

 • המענק מחושב באופן הבא: 25% מהשכר הממוצע במשק כפול 70, כפול אחוזי הנכות שנקבעו לזכאי. נכון ל- 2021, השכר הממוצע במשק הוא 10,551 ש"ח.
דוגמה
נפגע גזזת שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 20% יהיה זכאי למענק חד פעמי בסך: 36,929 ש"ח = 20% X‏ 70 X‏ 25% X ‏ 10,551


מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על מנת לקבל את התגמולים השונים, יש להגיש תביעה ללשכת הבריאות באיזור המגורים, שתעביר את התביעה אל המרכז הלאומי לטיפול בנפגעי גזזת. לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה לתגמול כספי לנפגעי גזזת.
 • אם שמו של התובע עדיין אינו מופיע במאגרי המידע של המרכז, ועדת מומחים תדון אם התובע קיבל טיפול בהקרנה כנגד מחלת הגזזת לפי הגדרתו בחוק.
 • מי שמופיע במאגרי המידע, או שוועדת המומחים קבעה כי אכן קיבל טיפול בהקרנה כמשמעותו בחוק, יזומן לוועדה רפואית המתכנסת בלשכות הבריאות המחוזיות.
 • הוועדה הרפואית קובעת אם התובע לקה בעקבות ההקרנה באחת מהמחלות המנויות בחוק, ואם כן, כמה אחוזי נכות משוקללים ייקבעו לו.
 • במקרים שבהם נקבעו 5% נכות רפואית ומעלה, תועבר החלטת הוועדה הרפואית אל המוסד לביטוח לאומי, שאחראי על תשלום התגמולים ואשר יידע את התובע לגבי התשלומים שיועברו לחשבונו.
 • לבירורים בנושא הגשת התביעה, הוועדה הרפואית וקביעת הזכאות ניתן לפנות אל המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי גזזת.
 • לבירורים בעניין התשלום בלבד (לאחר שאושרה הזכאות) ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי:
  • בטלפון 02-6709396, בימי ד' בין השעות 11:00-09:00.
  • בפקס 02-6709831 .


פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים