נפגעי גזזת שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור 40% ומעלה זכאים לקצבה חודשית
מי שנקבעו להם 100% נכות רפואית זכאים לקצבה מלאה בסך 3,247 ₪ (נכון לשנת 2024)
מי שנקבעו להם בין 5% ל-39% נכות רפואית זכאים למענק חד פעמי במקום הקצבה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי גזזת שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 40% ומעלה זכאים לקצבה חודשית, בנוסף לזכאותם לפיצוי חד פעמי.

 • נפגעי גזזת שנקבעו להם 100% נכות רפואית זכאים לקצבה מלאה בסך 3,247 ₪ לחודש (נכון לשנת 2024).
 • נפגעי גזזת שנקבעו להם פחות מ-100% נכות יקבלו את האחוז היחסי מתוך הקצבה המלאה, בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו להם.
דוגמה
 • נפגעת גזזת עם נכות רפואית בשיעור של 70% זכאית לקצבה חודשית בסך 2,273 ₪, נכון ל- 2024 (70% מסכום הקצבה המלאה).
 • נפגע גזזת עם נכות רפואית בשיעור של 40% יהיה זכאי לקצבה חודשית בסך 1,299 ₪, נכון ל- 2024 (40% מסכום הקצבה המלאה).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את התגמולים השונים, יש להגיש תביעה למשרד הבריאות. למידע נוסף ראו הגשת תביעה לתגמול כספי לנפגעי גזזת.
 • אם שם התובע/ת עדיין לא מופיע במאגרי המידע של המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי גזזת, ועדת מומחים תבדוק אם קיבל/ה טיפול בהקרנה לפי הגדרתו בחוק.
 • מי שמופיע במאגרי המידע, או שוועדת המומחים קבעה כי אכן קיבל טיפול בהקרנה כמשמעותו בחוק, יוזמן לוועדה רפואית בלשכת הבריאות המחוזית.
 • הוועדה הרפואית קובעת אם התובע לקה בעקבות ההקרנה באחת מהמחלות שמפורטות בחוק, ואם כן, כמה אחוזי נכות משוקללים ייקבעו לו.
 • אם נקבעו 5% נכות רפואית ומעלה, החלטת הוועדה הרפואית תועבר לביטוח הלאומי, שאחראי על תשלום התגמולים ויידוע התובע על כך.
 • לבירורים בנושא הגשת התביעה, הוועדה הרפואית וקביעת הזכאות ניתן לפנות אל המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי גזזת.
 • לבירורים בעניין התשלום בלבד (לאחר שאושרה הזכאות) ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי:
  • בטלפון 02-6709396, בימי ד' בין השעות 11:00-09:00.
  • בפקס 02-6709831.

ערעור על ההחלטה של ועדת המומחים

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות