הקדמה:

נפגע גזזת שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 40% ומעלה זכאי לקצבה חודשית
מי שנקבעו לו 100% נכות רפואית זכאי לקצבה מלאה בסך 2,638 ש"ח (נכון לשנת 2021)
מי שנקבעו לו בין 5% ל-39% נכות רפואית, יהיה זכאי למענק חד פעמי במקום הקצבה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגע גזזת שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 40% ומעלה זכאי לקצבה חודשית, בנוסף לזכאותו לפיצוי חד פעמי.

 • נפגע גזזת שנקבעו לו 100% נכות רפואית זכאי לקצבה מלאה, השווה ל-25% מהשכר הממוצע במשק - 2,638 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2021).
 • נפגע גזזת שנקבעו לו פחות מ- 100% נכות, יקבל את האחוז היחסי מתוך הקצבה המלאה, בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו.
דוגמה
 • נפגע גזזת עם נכות רפואית בשיעור של 70% יהיה זכאי לקצבה חודשית בסך 1,846 ש"ח, נכון ל- 2021 (70% מסכום הקצבה המלאה).
 • נפגע גזזת עם נכות רפואית בשיעור של 40% יהיה זכאי לקצבה חודשית בסך 1,055 ש"ח, נכון ל- 2021 (40% מסכום הקצבה המלאה).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על מנת לקבל את התגמולים השונים, יש להגיש תביעה ללשכת הבריאות באיזור המגורים, שתעביר את התביעה אל המרכז הלאומי לטיפול בנפגעי גזזת. לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה לתגמול כספי לנפגעי גזזת.
 • אם שמו של התובע עדיין אינו מופיע במאגרי המידע של המרכז, ועדת מומחים תדון אם התובע קיבל טיפול בהקרנה כנגד מחלת הגזזת לפי הגדרתו בחוק.
 • מי שמופיע במאגרי המידע, או שוועדת המומחים קבעה כי אכן קיבל טיפול בהקרנה כמשמעותו בחוק, יזומן לוועדה רפואית המתכנסת בלשכות הבריאות המחוזיות.
 • הוועדה הרפואית קובעת אם התובע לקה בעקבות ההקרנה באחת מהמחלות המנויות בחוק, ואם כן, כמה אחוזי נכות משוקללים ייקבעו לו.
 • במקרים שבהם נקבעו 5% נכות רפואית ומעלה, תועבר החלטת הוועדה הרפואית אל המוסד לביטוח לאומי, שאחראי על תשלום התגמולים ואשר יידע את התובע לגבי התשלומים שיועברו לחשבונו.
 • לבירורים בנושא הגשת התביעה, הוועדה הרפואית וקביעת הזכאות ניתן לפנות אל המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי גזזת.
 • לבירורים בעניין התשלום בלבד (לאחר שאושרה הזכאות) ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי:
  • בטלפון 02-6709396, בימי ד' בין השעות 11:00-09:00.
  • בפקס 02-6709831 .


פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות