מי שהיו בני הזוג של עובדים או פנסיונרים בפנסיה תקציבית שנפטרו, וזכאים לקצבת שאירים עקב הפטירה אך טרם הגיעו לגיל 45, זכאים למענק חד פעמי
המענק הוא בשיעור 12 קצבאות שבני הזוג צפויים לקבל בגיל 45
למרות זאת, אם בעת פטירת העובדים או הפנסיונרים הגיעו בני זוגם לגיל 43, המענק יהיה בשיעור מחצית הקצבה כפול מספר החודשים שנותרו להם עד גיל 45


מי שהיו בני הזוג של עובדים או פנסיונרים בפנסיה תקציבית שנפטרו, והם זכאים לקצבת שאירים עקב הפטירה אך טרם הגיעו לגיל 45, זכאים למענק חד פעמי.

 • המענק ישולם לבני הזוג לאחר הפטירה, וכאשר יגיעו לגיל 45 תשולם להם קצבה מדי חודש.

מי זכאי?

 • בן/בת זוג של עובד/ת או פנסיונר/ית שהיה/היתה מבוטח/ת בפנסיה תקציבית ונפטר/ה, ובן/בת הזוג זכאי/ת לקצבת פנסיית שאירים אך טרם הגיע/ה לגיל 45.

גובה המענק

 • גובה המענק הוא 12 קצבאות שבן/בת הזוג היה מקבל/ת אילו הגיע/ה לגיל 45
דוגמה
בת זוג של פנסיונר שנפטר
 • בת זוג של פנסיונר שנפטר כשהיתה בת 30 זכאית לקצבת פנסיית שאירים בגובה 60% מהקצבה שהיה הפנסיונר מקבל (ולא יותר מ-40% מהמשכורת הקובעת), אולם היא תקבל אותה רק כשתגיע לגיל 45.
 • בת הזוג זכאית לקבל מענק חד פעמי בשיעור של 12 פעמים הקצבה שהיא זכאית לה, כלומר 12 X‏ 60% מקצבת הפנסיונר או 12 X‏ 40% מהמשכורת הקובעת (הנמוך מביניהם).
 • כלומר המענק יהיה בשיעור 7.2 קצבאות של הפנסיונר או 4.8 משכורות - לפי הנמוך מביניהם.
דוגמה
בת זוג של עובד שנפטר לפני שפרש לגמלאות
 • בת זוג של עובד שנפטר כשהיתה בת 30 זכאית לקצבת פנסיית שאירים בגובה 40% מהמשכורת הקובעת שלו, אולם היא תקבל אותה רק כשתגיע לגיל 45.
 • בת הזוג זכאית לקבל מענק חד פעמי בשיעור של 12 פעמים הקצבה שהיא זכאית לה, כלומר 12 X‏ 40% מהמשכורת הקובעת.
 • סה"כ יסתכם המענק ב-4.8 משכורות של העובד.
 • למרות זאת, אם בעת פטירת העובדים או הפנסיונרים הגיעו בני זוגם לגיל 43, המענק יהיה בשיעור מחצית הקצבה כפול מספר החודשים שנותרו לבני הזוג עד גיל 45.
דוגמה
בת זוג של פנסיונר שנפטר
 • בת זוג של פנסיונר שנפטר כשהיתה בת 44 וחודשיים זכאית לקצבת פנסיית שאירים בשיעור של 60% מהקצבה שהפנסיונר היה מקבל (ולא יותר מ-40% מהמשכורת הקובעת), אולם היא תקבל אותה רק כשתגיע לגיל 45.
 • בת הזוג זכאית לקבל מענק חד פעמי בשיעור מחצית הקצבה שהיא זכאית לה כפול מספר החודשים שנותרו לה עד קבלת הקצבה בגיל 45.
 • גובה המענק יהיה הנמוך מבין שתי האפשרויות הבאות:
  • 10 חודשים X‏ 1/2 X‏ 60% מקצבת הפנסיונר = 3 קצבאות של הפנסיונר
  • 10 חודשים X‏ 1/2 X‏ 40% מהמשכורת הקובעת = 2 משכורות.
 • כלומר, המענק יהיה בשיעור 3 קצבאות שקיבל הפנסיונר או בשיעור 2 משכורות - לפי הנמוך מביניהם.
דוגמה
בת זוג של עובד שנפטר לפני שפרש לגמלאות
 • בת זוג של עובד שנפטר כשהיתה בת 44 וחודשיים זכאית לקצבת פנסיית שאירים בגובה 40% מהמשכורת הקובעת שלו, אולם היא תקבל אותה רק כשתגיע לגיל 45.
 • בת הזוג זכאית לקבל מענק חד פעמי בשיעור מחצית הקצבה שהיא זכאית לה כפול מספר החודשים שנותרו לה עד קבלת הקצבה בגיל 45.
 • גובה המענק יחושב באופן הבא: 10 חודשים X‏ 1/2 X‏ 40% מהמשכורת הקובעת.
 • סה"כ יסתכם המענק ב-2 משכורות של העובד.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים