מי שהיו בני/בנות זוג של פנסיונרים בפנסיה תקציבית פחות מ-3 שנים בעת מות הפנסיונר/ית, זכאים למענק חד פעמי
שיעור המענק הוא 7.2 קצבאות חודשיות שהפנסיונר/ית קיבל/ה לפני שנפטר/ה או 4.8 משכורות
בני/בנות זוג אלה אינם זכאים לקצבת פנסיה תקציבית לשאירים


מי שהיו בני/בנות זוג של פנסיונרים בפנסיה תקציבית פחות מ-3 שנים בעת מות הפנסיונר/ית, זכאים למענק חד פעמי במקום קצבת פנסיית שאירים.

  • שיעור המענק הוא 12 קצבאות שבני הזוג היו מקבלים אילו היו בזוגיות עם הפנסיונר/ית במשך 3 שנים לפחות.
דוגמה
  • בת זוג של פנסיונר שנפטר לאחר שהשניים היו בזוגיות של 3 שנים לפחות זכאית לקצבת פנסיית שאירים בשיעור של 60% מהקצבה שהפנסיונר היה מקבל (ולא יותר מ-40% מהמשכורת הקובעת).
  • בת זוג שלא השלימה 3 שנות זוגיות עם הפנסיונר לפני מותו זכאית לקבל מענק חד פעמי בשיעור של 12 פעמים הקצבה שהיא זכאית לה, כלומר 12 X‏ 60% מקצבת הפנסיונר או 12 X‏ 40% מהמשכורת הקובעת (הנמוך מביניהם).
  • כלומר, המענק יהיה בגובה 7.2 קצבאות של הפנסיונר או 4.8 משכורות - לפי הנמוך מביניהם.

.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים