עובדים בשירות מדינה אשר מפורטים בערך זה זכאים לביטוח פנסיוני בפנסיה תקציבית
עובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית, יהיו זכאים לקבת פנסיה חודשית בעת פרישתם או פיטוריהם, אם עמדו בתנאי החוק.


חוק שירות המדינה (גמלאות) קובע את זכאותם של עובדים בשירות המדינה לביטוח פנסיוני בפנסיה תקציבית.

 • החוק חל על עובדים בשירות המדינה ועובדים נוספים המפורטים בדף זה, וזכאותם תלויה במועד שבו התחילה העסקתם.

סוגי העובדים שעליהם חל החוק

 • העובדים הבאים זכאים לביטוח פנסיוני בפנסיה תקציבית בתנאי שהעסקתם החלה לפני המועד הקובע:
  • עובדים בשירות המדינה
  • שוטרים
  • סוהרים
  • מורים בשירות המדינה
  • עובדים בתאגידים שהוקמו מכוח חוק, ואותו חוק קבע כי תנאי עבודתם יהיו כתנאי עבודתם של עובדי מדינה.
אזהרה
רשימה זו אינה ממצה את כל העובדים הזכאים לפנסיה תקציבית
עובדים ממגזרים וענפים נוספים זכאים לפנסיה תקציבית. אנו נעדכן את הרשימה המלאה של הזכאים בקרוב.

המועד הקובע לזכאות לפנסיה תקציבית

 • עובדים שהחלו לעבוד בשנת 2002 או לאחר מכן אינם מבוטחים עוד בפנסיה תקציבית. המועד הספציפי שלפיו נקבע אם העובד זכאי לפנסיה תקציבית משתנה מדירוג לדירוג, אך כל מי שהצטרף לאחר שנת 2002 לשירות המדינה אינו זכאי לפנסיה תקציבית.
דוגמה
 • ברוב דירוגי השכר מי שהצטרף לשירות המדינה עד 31.03.2002 זכאי לפנסיה תקציבית.
 • מורים רופאים, אחים ואחיות בבתי החולים ממשלתיים, עובדי מחקר במערכת הביטחון ובמשרד ראש הממשלה שהצטרפו לשירות המדינה עד יום 31.08.2002 זכאים לפנסיה תקציבית.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים