שאירים של עובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיה תקציבית ונפטר לאחר שפרש לגמלאות, עשויים להיות זכאים לקצבת פנסיה לאחר מותו של המבוטח
בני זוג של נפטרים שהיו בני זוגם פחות מ-3 שנים זכאים למענק חד פעמי בשווי 7.2 קצבאות חודשיות שהפנסיונר/ית קיבל/ה לפני שנפטר/ה או בגובה 4.8 משכורות - לפי הנמוך מביניהם


כאשר פנסיונר נפטר לאחר שהיה זכאי לקבל קצבת פנסיה תקציבית כתוצאה מפרישתו מעבודה, יהיו שאיריו המפורטים בהמשך זכאים לקצבת פנסיה תקציבית.

מי זכאי?

 • בת זוג של עובד (ובן זוג של עובדת) בתנאי שהתקיימו 4 התנאים הבאים:
  1. העובד/ת עמד/ה בתנאי הזכאות הבסיסיים.
  2. העובד/ת נפטר/ה לאחר שפרש/ה לפנסיה.
  3. בעת מות העובד/ת, מתקיים לפחות אחד משני התנאים הבאים:
   • העובד/ת ובן/בת הזוג היו בני זוג לפחות 3 שנים;
   • נולד להם ילד משותף או שבת הזוג הייתה בהיריון עם ילדו.
  4. במועד פטירת הפנסיונר מתקיים אחד משני התנאים הבאים:
   • בן/בת הזוג הגיע/ה לגיל 45 שנים או יותר.
   • לעובד/ת ולבן/בת הזוג יש ילד משותף שאינו עומד ברשות עצמו, וכל פרנסתו על בן/בת הזוג.
טיפ
אם התקיימו 3 התנאים הראשונים ורק התנאי הרביעי לא התקיים, ישולם לבן/בת הזוג מענק חד פעמי לאחר מות העובד, וכאשר ימלאו לבן/בת הזוג 45 שנה תשולם לו/לה מדי חודש קצבה חודשית.
 • יתומים של עובד שנפטר לאחר שפרש לפנסיה:
  • יתום עד גיל 20 אם אינו משרת בצה"ל
  • יתום המשרת בצה"ל עד גיל 21 או עד מועד שחרורו (לפי המוקדם מביניהם)
  • יתום מעל הגילאים שצויינו לעיל, שאין לו הכנסה כדי מחייתו
 • תלויים של העובד שנפטר לאחר פרישתו לפנסיה - מי שתלויים בעובד מבחינה כלכלית, בתנאי שהעובד לא השאיר אחריו בן זוג או יתומים.

מי לא זכאי?

 • שאיר שגרם במתכוון ושלא כדין למותו של פנסיונר או שהיה שותף לעבירה כזו - לא תשולם לו גמלה שהוא זכאי לה בגלל מותו של הפנסיונר.
 • בת זוג פחות מ-3 שנים שהרתה לאחר מותו של העובד/הגמלאי.
טיפ

גובה הקצבה

 • גובה הקצבה שכל אחד מהשאירים יקבל משתנה בהתאם למספר השאירים וקרבתם המשפחתית לעובד.
 • בכל מקרה, סך הקצבאות שישולמו לכל השאירים יחד לא יעלה על 90% מהמשכורת הקובעת.
השאיר גובה הקצבה דוגמאות
בן זוג (שהיה בזוגיות עם המנוח לפחות 3 שנים) 60% מהקצבה ולא יותר 40% מהמשכורת הקובעת דוגמה: בן זוג של עובד שמשכורתו הקובעת בעת פרישתו לפנסיה הייתה 10,000 ₪:
 • אם המנוח קיבל קצבה של 60%, יהיה בן הזוג זכאי לפנסיית שאירים בשיעור 60% מהקצבה שקיבל המנוח, שהם 36% מהמשכורת (60% מתוך קצבה של 60%) - סה"כ 3,600 ₪.
 • אם המנוח קיבל קצבה של 70%, יקבל בן הזוג לאחר מות העובד פנסיית שאירים בסך 4,000 ₪. 60% מהקצבה הם 42% מהמשכורת הקובעת (60% מתוך קצבה של 70%), אולם מכיוון שלא ניתן לקבל יותר מ-40% מהמשכורת הקובעת, יקבל בן הזוג פנסיית שאירים בשיעור זה.
בן זוג (שהיה בזוגיות עם המנוח פחות מ-3 שנים) מענק חד פעמי בשווי 12 קצבאות של 60% מהקצבה של הנפטר דוגמה: בן זוג של עובד שמשכורתו הקובעת בעת פרישתו לפנסיה הייתה 10,000 ₪:
 • אם המנוח קיבל קצבה של 60% (6,000 ₪), יהיה בן הזוג זכאי למענק חד פעמי בשווי 43,200 ₪ (לפי החישוב: 6,000 ₪ X‏ 60% X{{כ)) 12).
 • אם המנוח קיבל קצבה של 70% (7,000 ₪), יקבל בן הזוג מענק חד פעמי בשווי 50,400 ₪ (לפי החישוב: 7,000 ₪ X‏ 60% X{{כ)) 12).
יתום (כאשר העובד הניח אחריו בן זוג) 15% מהקצבה שקיבל המנוח דוגמה: עובד שמשכורתו הקובעת בעת פרישתו לפנסיה הייתה 10,000 ₪ קיבל פנסיה בשיעור 60% (6,000 ₪). העובד נפטר לאחר פרישתו והניח בן זוג. כל יתום יקבל קצבה בשיעור 15% מהקצבה של המנוח, כלומר 900 ₪ (15% X‏ 6,000 ₪).
 • אם הניח אחריו שני יתומים - יקבל כל יתום 12.5% מהמשכורת, כלומר 1,250 ₪, המורכבים מ-10% שכל יתום מקבל בעצמו ובנוסף 5% שחולקו בין כל היתומים (2.5% לכל יתום).
יתום (כאשר העובד לא הניח אחריו בן זוג) 15% מהקצבה שקיבל המנוח ובנוסף יחולקו בין כל היתומים 25% נוספים מהמשכורת (גם אם יש רק יתום אחד) דוגמה: עובד שמשכורתו הקובעת בעת פרישתו לפנסיה הייתה 10,000 ₪, קיבל פנסיה של 60% (6,000 ₪), ונפטר מבלי להשאיר אחריו בן זוג:
 • אם הניח אחריו יתום אחד - היתום יקבל 40% מהקצבה (15% קצבה בסיסית + 25% נוספים), שהם 2,400 ₪ (40% X‏ 6,000 ₪).
 • אם הניח אחריו שני יתומים - כל יתום יקבל 27.5% מהמשכורת, המורכבים מ-15% שכל אחד מהיתומים מקבל ובנוסף 25% שחולקו בין כל היתומים (12.5% לכל יתום) - סה"כ 1,650 ₪ (27.5% X‏ 6,000 ₪).
תלויים (כאשר העובד לא השאיר אחריו בן זוג או יתומים) 20% מהקצבה דוגמה: עובד שמשכורתו הקובעת בעת פרישתו הייתה 10,000 ₪ קיבל פנסיה של 60% (6,000 ₪), ונפטר כאשר אין לו בן זוג או יתומים, כל אחד מהתלויים (שאינו בן הזוג או יתום) יקבל 1,200 ₪ (20% X‏ 6,000 ₪)..

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל הממונה על הגמלאות במקום העבודה של העובד שנפטר או אל מינהלת הגמלאות במשרד האוצר ולהגיש תביעה לקבלת קצבת השאירים.
 • יש להגיש את התביעה בתוך שנתיים מיום פטירתו של העובד, שכן לאחר מכן לא ניתן יהיה לתבוע את הקצבה.
 • ניתן להגיש בקשה אל הממונה על הגמלאות ולבקש להאריך את תקופת ההתיישנות, כלומר להגיש תביעה לפנסיית שאירים גם אם חלפו שנתיים מיום המוות. הממונה רשאי להיעתר לבקשה רק במקרים שבהם האיחור בהגשת התביעה היה בשל נסיבות שלשאיר (המבקש את הקצבה) לא הייתה שליטה עליהן.
 • לצורך הכרה באדם כתלוי בעובד או כידוע/ה בציבור שלו, תיערך בדיקה במינהלת הגמלאות.
 • שאירים המעוניינים לקבל פיצויי פיטורים במקום הקצבה ייפנו אל מינהל הגמלאות. בקשתם תאושר רק אם הממונה על המינהלת השתכנע כי הבחירה בפיצויים במקום קצבה היא לטובתם.

חשוב לדעת

הגנה מפני עיקול

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים