ועידת התביעות מעניקה פיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה, אשר נשלחו ברכבות לצורך הצלתם מהנאצים בגרמניה והמדינות שסופחו אליה (הקינדר-טרנספורט)
הטרנספורט התקיים בין ה- 09.11.1938 ועד ליום ה- 01.09.1939 או אושר ע"י השלטונות הגרמניים במהלך תקופה זו
ניצולים העומדים בתנאי הזכאות זכאים לפיצוי חד פעמי בגובה 2,500 יורו, גם אם הם מקבלים או קיבלו בעבר פיצויים בשל היותם ניצולים
את הבקשות לקבלת פיצוי זה ניתן להגיש החל מחודש ינואר 2019
למידע נוסף ראו באתר ועידת התביעות באנגלית ובעברית

ועידת התביעות הגיעה להסכם, שבמסגרתו הכירה גרמניה בפיצוי חד פעמי עבור ילדי הקינדר-טרנספורט – ילדים שנשלחו, ללא ליווי הוריהם, ברכבות שיצאו מגרמניה והמדינות שסופחו אליה לבריטניה, כדי להצילם מרדיפות הנאצים.

 • הטרנספורט התקיים בין ה- 09.11.1938 ועד ליום ה- 01.09.1939 או אושר ע"י השלטונות הגרמניים במהלך תקופה זו.
 • ניצולים העומדים בתנאי הזכאות זכאים לפיצוי חד פעמי בגובה 2,500 יורו.
 • קבלת פיצויים בהווה או בעבר (חלק מאותם ניצולים קיבלו בעבר תשלומים נמוכים בשנות ה-50) אינה מונעת את זכאותם של הניצולים העומדים בתנאי הזכאות, למענק חד פעמי זה.
 • את הבקשות לקבלת פיצוי זה ניתן להגיש החל מחודש ינואר 2019.
 • הפיצוי נועד להכיר בסבלם של ניצולי שואה שעברו בילדותם טראומה בלתי נתפסת, שכללה שורה של חוויות קשות, ובין היתר ניתוק מהוריהם, שהייה במקום מסתור בצל פחד הנפילה לידי הנאצים, חשיפה לתנאי מחסור והתעללות בגטאות, וכן אימת מחנות הריכוז שרק ילדים מעטים שרדו אותם.

מי זכאי?

 • קרן הקינדר-טרנספורט פתוחה לקורבנות יהודים של הנאצים אשר עומדים בקריטריונים שלהלן במועד הטרנספורט:
  • הטרנספורט התקיים בין ה- 09.11.1938 ועד ליום ה- 01.09.1939 או אושר ע"י השלטונות הגרמניים במהלך תקופה זו.
  • בזמן הרלוונטי הם היו ילדים מתחת לגיל 21 אשר לקחו חלק בטרנספורט, ללא ליווי הוריהם.
  • הטרנספורט לא אורגן על ידי ממשלת גרמניה והוא נועד כדי להציל את הילדים מסכנת רדיפה פוטנציאלית בגרמניה ובמדינות שסופחו לה.
  • הם הועברו ממקום כלשהו בתוך הרייך הגרמני או מטריטוריות אשר סופחו או נכבשו עד לאותו המועד.

זכויות שארים

 • את הבקשה לקבלת הפיצוי החד פעמי רשאי להגיש רק מי שעומד בתנאי הזכאות והשתתף בקינדר-טרנספורט בעצמו.
 • במקרה שניצול השואה הגיש את הבקשה ולאחר מכן נפטר, בן/בת הזוג שנותר/ה בחיים זכאי לקבל את הפיצוי.
 • אם אין לניצול שנפטר בן/בת זוג שנותר/ה בחיים, ילדיו של הניצול זכאים לקבלת הפיצוי.

תהליך מימוש הזכות

 1. עותק מאושר של מסמך זיהוי תקף שהונפק על ידי ממשלה. על מסמך זיהוי זה לכלול תמונה וחתימה (כגון דרכון, תעודת זהות, רישיון נהיגה).
 2. העתק מאושר של תעודת לידה.
 3. העתק מאושר של מסמכים המוכיחים את המוצא היהודי שלך.
 4. במקרה שהשם השתנה, יש לצרף העתק מאושר של מסמכים המקשרים בין השם בעת הלידה לבין השם כיום (כגון תעודת נישואין או מסמך אחר לעניין שינוי שם.)
 5. העתק מאושר של מסמכים נוספים המאשרים את השתתפותך בקינדר-טרנספורט ועשויים לסייע בחיזוק התביעה (ראו בהמשך אצל איזה גופים ניתן לאשר מסמכים ומה נדרש כדי שהמסמך יחשב כמאושר)
 6. קבלות על פיצויים קודמים ששולמו לך בגין רדיפות הנאצים.
 7. במידה והבקשה מוגשת ע"י אפוטרופוס, יש לצרף מסמכים המאשרים את האפוטרופסות כמפורט בהמשך:

מסמכים נוספים הנדרשים במקרה שעל טופס הבקשה חתם האפוטרופוס

 • אם הפונה אינו/ה מסוגל/ת לחתום על טופס הבקשה, האפוטרופוס שלו/ה יכולים לעשות זאת בשמו/ה במקרה כזה בנוסף למסמכים שצוינו למעלה, יש לצרף גם את המסמכים הבאים:
  • צילום ייפוי כוח או מסמך אחר המעניק מעמד של אפוטרופוס
  • צילום של תעודת הזהות של האפוטרופוס של
  • טופס רופא, מלא על כל פרטיו, הניתן להורדה מאתר האינטרנט שלנו בכתובת org.claimscon.www

אישור מסמכים שיש לצרף לבקשה

 • הגופים הבאים רשאים לאשר את המסמכים שיש לצרף לבקשה:
  • נוטריון ציבורי.
  • קונסוליה גרמנית.
  • בנק.
  • משרד ממשלתי של מדינת ישראל.
  • סוכנות של רשות שירות סוציאלי ישראלי בעלת חותם.
  • משרד עמותת עמך בישראל.
 • כדי שמסמך יהא מאושר כנדרש, עליו לכלול את האמור להלן:
  • החותמת של הרשות המאשרת.
  • השם המלא (באותיות דפוס) של האדם המאשר את המסמך.
  • התפקיד (כגון התואר) של האדם המאשר את המסמך.
  • החתימה של האדם המאשר את המסמך.
  • תאריך האישור.

סיוע במילוי טופס הבקשה

 • אין חובה לפנות לעורך-דין לשם קבלת הפיצוי מקרן הסיוע. ניתן יהיה לקבל טפסים וסיוע ישירות מועידת התביעות.
טלפון פקס דואר דוא"ל
03-5194400 03-6241056 ועידת התביעות רחוב קרליבך 25 ת"ד 29254 תל אביב, 6129201 ישראל

חשוב לדעת

 • אין מגבלת הכנסה בזכאות לקבלת פיצוי חד פעמי זה.
 • גם מי שקיבל בעבר או מקבל היום פיצויים בגין היותו ניצול שואה, זכאי לפיצוי זה מהקרן, במקרה שהוא עומד בתנאי הזכאות.
 • יש אפשרות להזמין מהרשות לזכויות ניצולי השואה עותק מתיק הפיצויים להוכחת הקריטריונים לצורך קבלת המענק. השירות ניתן ללא עלות.
 • חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) קובע כללים לגבי טיפול בתביעות של ניצולי שואה המוגשות בחו"ל, ובין היתר מטיל מגבלות על שכר הטרחה שיכול לגבות עו"ד המטפל בתביעה. בפסיקת בית המשפט נקבע, כי החוק חל גם על תביעות המוגשות לוועידת התביעות, כולל תביעות לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובקשות למענקים מהקרן. למידע נוסף לחצו כאן.
 • המענק אינו ניתנן להעברה, שיעבוד, ערבות או עיקול, אלא לשם תשלום מזונות או מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה. במקרה שניתן עיקול לשם תשלום מזונות או מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה, ניתן לעקל רק עד מחצית מערך המענק. בנק או דואר שבאמצעותם שולם התשלום לניצול השואה, אינם רשאים לעקל תשלום זה במשך 30 ימים מיום התשלום. (אם ניצול השואה לא ימשוך את הסכומים הללו מהבנק או מהדואר במהלך 30 הימים, ניתן יהיה לעקל אותם). למידע נוסף ראו : קצבאות ותשלומים של ניצולי שואה שאסור לעקל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים