שאירים של עובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיה תקציבית ועבד פחות מ-3 שנים זכאים למענק חד פעמי
שאירים אלה אינם זכאים לקצבת פנסיה לאחר מותו של העובד
שיעור המענק ייקבע על-ידי הממשלה


שאירים של עובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיה תקציבית ועבד פחות מ-3 שנים זכאים למענק חד פעמי.

מי זכאי?

 • בן/בת זוג של העובד, יתומים של העובד וכן כל מי שהיו תלויים בו (כמפורט להלן), בתנאי שהתקיימו 3 התנאים הבאים:
  1. העובד/ת עמד/ה בתנאי הזכאות הבסיסיים.
  2. העובד/ת נפטר/ה לפני שהספיק/ה לפרוש לפנסיה.
  3. העובד לא הספיק להשלים תקופת ותק של לפחות 3 שנות שירות לפני שנפטר.
 • בן/בת זוג של העובד/ת יהיה זכאי למענק בתנאי שהיה/היתה אחד מאלה:
  • אשתו של העובד בעת מות העובד/ת
  • בעלה של העובדת בעת מות העובד/ת
  • ידוע/ה בציבור של העובד/ת שגר/ה איתו/ה בעת מותו
 • יתומים של העובד ייחשבו כל אחד מאלה:
  • יתום עד גיל 20 אם אינו משרת בצה"ל
  • יתום המשרת בצה"ל עד גיל 21 או עד מועד שחרורו (לפי המוקדם מביניהם)
  • יתום מעל הגילאים שצוינו לעיל, שאין לו הכנסה כדי מחייתו
 • תלויים של העובד - מי שתלויים בעובד מבחינה כלכלית

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל מחלקת כוח האדם במקום העבודה של העובד שנפטר.

חשוב לדעת

 • שאירים אלה אינם זכאים לקצבת פנסיה לאחר מותו של העובד.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים