הקדמה:

משרד העלייה והקליטה, מעניק סיוע כספי חד-פעמי לעולים ותושבים חוזרים הנמצאים במצב קשה או במשבר וזקוקים במועד מסוים לסיוע כספי מיידי
הסיוע הכספי החד פעמי ניתן בנוסף לסיוע המוצע במסגרת סל קליטה
גובה הסיוע החד פעמי נע בין 1,000 ש"ח ל- 2,500 ש"ח ונקבע בהתאם לקבוצת הסיוע והרכב המשפחה
למידע נוסף ראו נוהל 4.063- מענקים לעולים נזקקים באתר משרד העלייה והקליטה


משרד העלייה והקליטה, מעניק סיוע כספי חד-פעמי לעולים ותושבים חוזרים הנמצאים במצב קשה או במשבר וזקוקים לסיוע כספי מיידי.

 • לצורך קבלת הסיוע יש להגיש בקשה בכתב ולעמוד בתנאי הזכאות המפורטים בהמשך הדף.
 • מבקש שימצא זכאי, יקבל מענק חד פעמי בסכום שנע בין 1,000 ש"ח ל- 2,500 ש"ח שנקבע בהתאם לקבוצת הסיוע אליה משתייך המבקש.

מי זכאי?

 • עולה או תושב חוזר שנמצא במצב קשה או במשבר וזקוק במועד מסוים לסיוע כספי מיידי ונמנה על אחת מקבוצות הסיוע הבאות:
  • עולה יחיד: הרשום בתעודת העולה לבדו או עם ילדים מעל גיל 18.
  • בן עולה: בגיל 18 ומעלה.
  • עולה חייל בודד: מוגדר ומקבל סיוע מצה"ל כ"חייל בודד".
  • עולים נפגעי פעולות איבה ומשפחותיהם.
  • עולים חיילים ובני משפחותיהם.
  • עולה יחיד טרום פנסיה/קשיש: לגבר מגיל 60 ולאישה מגיל 55.
  • משפחת עולים: זוג עולים, בלי או עם ילדים (כולל ילדים שנולדו בארץ בתקופת הזכאות).
  • עולה, בלי או עם ילדים (כולל ילדים שנולדו בתקופת הזכאות), הנשוי לבן/בת עולה.
  • משפחת עולים טרום פנסיה/קשישים: גיל בן הזוג 60 לפחות וגיל בת הזוג 55 לפחות.
  • משפחה חד הורית: הורה עם ילד אחד לפחות, שגילו נמוך מ- 18, הרשומים באותה תעודת עולה.
  • משפחה ברוכת ילדים: משפחת עולים- זוג נשוי+ 4 ילדים ומעלה.
  • תושב חוזר.

תקופת הזכאות לקבלת הסיוע

 • עולים נפגעי פעולות איבה ומשפחותיהם: תקופת הזכאות היא עד תום 10 שנים מיום קבלת מעמד עולה.
 • תושבים חוזרים: תקופת הזכאות היא עד תום שנתיים (24 חודשים) מיום הכניסה לישראל.
 • כלל העולים: תקופת הזכאות לקבלת הסיוע היא עד תום 5 שנים מיום קבלת מעמד עולה ולא יותר מתום תקופת הזכאות על פי כללי הסיוע היסודיים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות ללשכת משרד העלייה והקליטה הקרובה למקום המגורים לצורך קבלת מידע בדבר אופן הגשת הבקשה, המסמכים הנדרשים ואופן קבלת המענק.
 • ניתן גם להתקשר למרכז המידע של משרד העלייה והקליטה בטלפון 2994* או 03-9733333 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:00 לצורך קבלת מידע.
 • מבקש שימצא זכאי לקבלת הסיוע, יקבל מענק חד-פעמי שנע בין 1,000 ש"ח ל- 2,500 ש"ח בהתאם לקבוצת הסיוע והרכב המשפחה. ללוח סכומי הסיוע לחץ כאן.

חשוב לדעת

 • במקרים מסוימים ובאישור מנהל המחוז, ניתן לאשר מענק זהה נוסף (סיוע בשנית) לעולים שיימצאו זכאים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים