הקדמה:

משרד העלייה והקליטה, מעניק סיוע כספי חד-פעמי לעולים ותושבים חוזרים הנמצאים במצב קשה או במשבר וזקוקים במועד מסוים לסיוע כספי מיידי
בשל מחסור בתקציב הסיוע לא ניתן זמנית (עד להודעה חדשה)


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים