עולים חסרי דירה עשויים להיות זכאים לדיור ציבורי למשך 15 שנה מיום עלייתם לארץ
אם נמצאתם זכאים לדיור ציבורי, תוכלו להתעדכן במיקומכם בתור לקבלת דירה באתר משרד העלייה והקליטה

תקציר

עולים חסרי דירה עשויים להיות זכאים לדיור ציבורי מטעם משרד העלייה והקליטה למשך 15 שנה מיום עלייתם לארץ.

מי זכאי?

תקופת הזכאות לסיוע בדיור ציבורי כעולים

 • תקופת הזכאות לעולים היא 15 שנה מיום עלייתם.
 • לאחר 15 שנים, מי שעונים על הגדרת הזכאות של משרד העלייה והקליטה יועברו לטיפולו של משרד הבינוי והשיכון שיבחן את זכאותם לדיור על פי נהליו.

תקופת זכאות בלתי מוגבלת לסיוע בדיור ציבורי

 • אוכלוסיות העולים הבאות נהנות מתקופת זכאות בלתי מוגבלת לסיוע בדיור ציבורי, והטיפול בעניינן ממשיך להיות תחת אחריות משרד הקליטה:
  • אזרחים ותיקים ("עולים קשישים") שעלו לארץ החל מ-01.09.1989 אם ביום פנייתם ענו על התנאים - גברים מעל גיל 67 ונשים מעל גיל 64 שמתקיימים מקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) בתוספת השלמת הכנסה או מקצבת נכות.
  • בנים/בנות יחידים לעולה קשיש, שנמצאים למעלה מ-10 שנים בארץ וצורפו לזכאות של ההורה עד יום 30.04.2008.
  • עולים נכים שנמצאים למעלה מ-10 שנים בארץ וזכאותם אושרה על-ידי ועדת חריגים לדיור עד 30.04.2008.
  • עולים שנמצאים למעלה מ-10 שנים בארץ, מתגוררים בדיור הציבורי וועדת חריגים אישרה להם החלפת דירה עד 30.04.2008.

תהליך מימוש הזכות

פנייה לוועדת חריגים למי שלא עונים על תנאי הזכאות וערעורים
המתנה לדירה בדיור הציבורי
ניתן לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה לדירה ששוכרים בזמן ההמתנה
החלפת דירה בגלל אי-התאמה (במידת הצורך)
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הבינוי והשיכון

מוקד מידע *5442

משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסייה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסייה.
משרד העלייה והקליטה

מרכז מידע *2994

משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים - המשרד למיסוי מקרקעין

משרד המשפטים - הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
רשות מקרקעי ישראל

שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.
המוסד לביטוח לאומי

מוקד טלפוני ארצי *6050

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זיקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים