מענק פרישה הוא סכום חד פעמי שמשלם מעסיק לעובד עקב סיום עבודתו, על-פי הסכם שקיים בין המעסיק לעובד או לארגון העובדים
מענק הפרישה יכול להיות משולם בעת פיטורים, בעת התפטרות או בעת פרישה לגמלאות - הכל כפי שהוסכם בין המעסיק לעובד או לארגון העובדים
אין חובה בחוק לשלם מענק פרישה
מענק הפרישה עשוי להיות פטור ממס הכנסה כולו או חלקו
ראו גם

מענק פרישה הוא סכום חד פעמי שמשלם מעסיק לעובד עקב סיום עבודתו.

 • אין חובה בחוק לשלם לעובד מענק פרישה. ברוב המקרים משולם המענק כתוצאה מהסכם בין המעסיק לעובד או בין המעסיק לארגון העובדים.
 • מענק הפרישה יכול להיות משולם בעת פיטורים, בעת התפטרות או בעת פרישה לגמלאות (לאו דווקא בגיל פרישה מעבודה) - הכל כפי שהוסכם בין המעסיק לעובד או לארגון העובדים.
 • מענק הפרישה אינו חלק מפיצויי הפיטורים, אלא משולם בנוסף לפיצויים (אם העובד זכאי להם).
שימו לב
המושג המשפטי "מענק פרישה" מתאר במקרים רבים את כל התשלומים שמקבל עובד עקב סיום עבודתו (כולל פיצויי פיטורים, פדיון דמי הבראה,פדיון ימי מחלה, מענק הסתגלות, מענק שנים עודפות ופיצוי בגין אי הודעה מוקדמת אך אינו כולל פדיון חופשה שנתית ).
המושג "מענק פרישה" בכל זכות מתייחס לתשלומים מכוח הסכמי העבודה ולא מכוח החוק (כלומר הוא אינו כולל את פיצויי הפיטורים ופדיון דמי הבראה).

פטור ממס הכנסה

 • מענק הפרישה פטור ממס הכנסה במקרים הבאים:
  • אם לא משולמים לעובד פיצויי פיטורים (כלומר במקרים שהוא אינו זכאי לפיצויים, או שהוא אינו מושך את כספי הפיצויים מקופת הגמל או מהביטוח הפנסיוני), והוא אינו מקבל סכומים אחרים עקב סיום עבודתו (כמו פדיון ימי מחלה, חלף הודעה מוקדמת וכויו"ב), יינתן פטור ממס הכנסה על המענק עד גובה התקרה הקבועה בחוק (מספר שנות העבודה כפול 13,310 ₪, נכון ל- 2023). מעל סכום התקרה ינוכה מתשלום המענק מס הכנסה לפי מדרגת המס שבה הוא נמצא.
  • במקרה שמשולמים לעובד גם פיצויי פיטורים או סכומים אחרים עקב סיום עבודתו, הפטור יינתן לסכום הכולל המשולם עד לגובה התקרה. אם הסכום הכולל (מענק + פיצויים + חלף הודעה מוקדמת או סכומים אחרים) עובר את התקרה, ינוכה מהעובד מס הכנסה.
  • למידע נוסף ראו פטור ממס הכנסה על מענק פרישה המשולם לעובד עם סיום יחסי עבודה.
 • עובד רשאי לפרוס את תשלום המס על פני 6 שנים. למידע נוסף ראו פריסת תשלום מס הכנסה על מענק פרישה.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים