מענק פרישה (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מענק פרישה הוא סכום חד פעמי שמשלם מעסיק לעובד עקב סיום עבודתו
אין חובה בחוק לשלם מענק פרישה
מענק הפרישה עשוי להיות פטור ממס הכנסה כולו או חלקו

מענק פרישה הוא סכום חד פעמי שמשלם מעסיק לעובד עקב סיום עבודתו.

  • אין חובה בחוק לשלם לעובד מענק פרישה. ברוב המקרים משולם המענק כתוצאה מהסכם בין המעסיק לעובד או בין המעסיק לארגון העובדים.
  • מענק הפרישה אינו חלק מפיצויי הפיטורים, אלא משולם בנוסף לפיצויים (ככל שהעובד זכאי להם).

פטור ממס הכנסה

  • מענק הפרישה פטור ממס הכנסה במקרים הבאים:
    • אם לא משולמים לעובד פיצויי פיטורים (כלומר במקרים שהוא אינו זכאי לפיצויים, או שהוא אינו מושך את כספי הפיצויים מקופת הגמל או מהביטוח הפנסיוני), והוא אינו מקבל סכומים אחרים עקב סיום עבודתו (כמו פדיון ימי מחלה, חלף הודעה מוקדמת וכויו"ב), יינתן פטור ממס הכנסה על המענק עד גובה התקרה הקבועה בחוק (מספר שנות העבודה כפול 12,230 ש"ח, נכון ל- 2018). מעל סכום התקרה ינוכה מתשלום המענק מס הכנסה לפי מדרגת המס שבה הוא נמצא.
    • במקרה שמשולמים לעובד גם פיצויי פיטורים או סכומים אחרים עקב סיום עבודתו, הפטור יינתן לסכום הכולל המשולם עד לגובה התקרה. ככל שהסכום הכולל (מענק + פיצויים + חלף הודעה מוקדמת או סכומים אחרים) עובר את התקרה, ינוכה מהעובד מס הכנסה.
    • למידע נוסף ראו פטור ממס הכנסה על מענק פרישה המשולם לעובד עם סיום יחסי עבודה.
  • עובד רשאי לפרוס את תשלום המס על פני 6 שנים. למידע נוסף ראו פריסת תשלום מס הכנסה על מענק פרישה

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים