הקדמה:

עובד הזכאי לדמי הבראה ולא קיבל אותם במהלך תקופת עבודתו או בחלקה יכול לתבוע בדיעבד פדיון דמי הבראה רטרואקטיבית עבור השנים שעברו
עובד שעדיין מועסק יכול לתבוע את פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו לשנת עבודתו הנוכחית וזאת נוסף על דמי ההבראה המגיעים לו בשנה השוטפת
עובד שסיים את העסקתו רשאי לתבוע פדיון דמי הבראה בתנאי שלא חלפו יותר מ-7 שנים מהמועד שבו היו אמורים להיות משולמים דמי ההבראה, למעט עובדים מסוימים שסיימו את העסקתם לפני 08.01.2017 בהתאם למפורט בהמשך
פדיון דמי הבראה ישולמו לעובד לפי שווי יום הבראה במועד דרישתו מהמעסיק או במועד הגשת התביעה לבית הדין (אם יסרב המעסיק לשלם והעובד יחליט להגיש נגדו תביעה)
למידע נוסף ראו פסקת "חקיקה ונהלים" בהמשך


עובד שלא קיבל דמי הבראה במהלך תקופת עבודתו (או בחלקה) יכול לתבוע בדיעבד פדיון דמי הבראה רטרואקטיבית עבור השנים שעברו.

 • פדיון דמי הבראה ישולמו לעובד לפי שווי יום הבראה במועד דרישתו מהמעסיק או במועד הגשת התביעה לבית הדין (אם יסרב המעסיק לשלם והעובד יחליט להגיש נגדו תביעה).
 • ניתן לתבוע פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים האחרונות.
אזהרה
הארכת התקופה שבה אפשר לתבוע דמי הבראה שלא שולמו
ב-08.01.2017 נחתם צו הרחבה המאפשר גם לעובד שסיים את עבודתו לתבוע את דמי הבראה שלא שולמו ב-7 השנים האחרונות ולא להגבילו לשנתיים האחרונות.
דוגמה
עובד שלא קיבל כלל תשלום דמי הבראה אך ממשיך להיות מועסק
 • עובד החל לעבוד במקום עבודה מסוים ב-01.08.2007, והוא ממשיך לעבוד בו.
 • העובד מועסק במשרה מלאה
 • במשך כל תקופת העסקתו לא קיבל העובד דמי הבראה.
 • נכון לחודש יולי 2015 (וכל עוד העובד ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה) הוא יכול לתבוע דמי הבראה עבור 7 השנים האחרונות (יולי 2007 - יוני 2014) וזאת בנוסף לדמי ההבראה שלהם הוא זכאי בשנת עבודתו הנוכחית (יולי 2014 - יוני 2015).
 • עבור שנת העבודה הראשונה (אוגוסט 2007 - יוני 2008) הוא זכאי ל-5 ימי הבראה
 • עבור שנת העבודה השנייה (אוגוסט 2008 - יוני 2009) הוא זכאי ל-6 ימי הבראה
 • עבור שנת העבודה השלישית (אוגוסט 2009- יוני 2010) הוא זכאי ל-6 ימי הבראה
 • עבור שנת העבודה הרביעית (אוגוסט 2010 - יוני 2011) הוא זכאי ל-7 ימי הבראה
 • עבור שנת העבודה החמישית (אוגוסט 2011 - יוני 2012) הוא זכאי ל-7 ימי הבראה
 • עבור שנת העבודה השישית (אוגוסט 2012 - יוני 2013) הוא זכאי ל-7 ימי הבראה
 • עבור שנת העבודה השביעית (אוגוסט 2013 - יוני 2014) הוא זכאי ל-7 ימי הבראה
 • סה"כ זכאי העובד לפדיון של 45 ימי הבראה עבור 7 השנים הקודמות בנוסף לדמי ההבראה השוטפים שהוא זכאי לקבל עבור שנת העבודה הנוכחית (אוגוסט 2014 - יולי 2015) המסתכמים ב-7 ימים.
 • סה"כ הוא זכאי ל-52 ימי הבראה ששווים (נכון ל-2015) הוא 19,656 ש"ח (לפי החישוב: 52 ימים X‏ 378 ש"ח ליום הבראה נכון ל-2015).
דוגמה
עובד שקיבל מדי שנה דמי הבראה, וסיים את העסקתו לאחר תשלום דמי ההבראה
 • נניח שהעובד בדוגמה הקודמת קיבל מדי שנה במשכורת חודש יולי את דמי ההבראה שהוא זכאי להם.
 • העובד סיים את העסקתו ב-31.12.2014.
 • העובד זכאי לפדיון דמי הבראה עבור התקופה שממועד תשלם דמי ההבראה האחרונים ששולמו לו ועד למועד סיום העסקתו, שעבורה לא שולמו לו דמי הבראה (החל מאוגוסט 2014 ועד דצמבר 2014).
 • מכיוון שבחודש אוגוסט 2014 החל העובד את שנת עבודתו השמינית הוא זכאי בשנה זו ל-7 ימי הבראה. אולם מאחר שהוא עבד רק בחלק מהשנה (5 חודשים בלבד) הוא יהיה זכאי לחלק היחסי (5/12) של דמי ההבראה.
 • פדיון דמי ההבראה של העובד יסתכמו ב-1,102.50 ש"ח (לפי החישוב 5/12 X‏ 7 ימי הבראה X‏ 378 ש"ח ליום הבראה נכון למועד סיום העסקתו).
 • סכום זה ישולם לעובד יחד עם משכורתו האחרונה.

מי זכאי?

 • עובד הזכאי לדמי הבראה אך לא קיבל אותם כלל או קיבל רק חלק מהם, כולל עובד שבינתיים הפסיק לעבוד אצל אותו מעסיק.

תהליך מימוש הזכות

 • ככלל המעסיק צריך לדאוג לתשלום דמי הבראה באופן שוטף מדי שנה, ולתשלום פדיון דמי הבראה שטרם שולמו בעת סיום ההעסקה.
 • אם המעסיק מפר את חובתו, ניתן להגיש נגדו תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.
 • עובד שעדיין מועסק יכול לתבוע את פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו לשנת עבודתו הנוכחית וזאת נוסף על דמי ההבראה המגיעים לו בשנה השוטפת.
 • עובד שסיים את העסקתו רשאי לתבוע פדיון דמי הבראה כמפורט להלן:
  • מי שמעסיקו משתייך לנשיאות ארגון המעסיקים, וסיים את העסקתו לפני 10.07.2016, יכול לתבוע פדיון דמי הבראה עבור השנתיים האחרונות לעבודתו בלבד. אם סיים את העסקתו לאחר 10.07.2016, יוכל לתבוע פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים האחרונות.
  • מי שמעסיקו לא משתייך לנשיאות ארגון המעסיקים, וסיים את העסקתו לפני 08.01.2017 (מועד כניסת צו ההרחבה לתוקף), יוכל לתבוע פדיון דמי הבראה עבור השנתיים האחרונות לעבודתו בלבד. אם סיים את העסקתו לאחר מועד זה, יוכל לתבוע פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים האחרונות.

חשוב לדעת

 • עובד אינו רשאי לוותר על דמי ההבראה או חלק מהם. גם אם עובד נאלץ או הסכים לוותר על הסכומים המגיעים לו, בגלל חוסר הבנה או בלחץ המעסיק, אין להסכמה שלו תוקף מחייב, והוא זכאי לפדיון דמי הבראה עבור תקופות עבודתו בהתאם לתנאים המפורטים לעיל.
 • פדיון דמי הבראה חייבים במס הכנסה, בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, אולם אינם נכללים בשכר המשמש לחישוב פיצויי פיטורים.
 • עובדים מתחת לגיל 18 פטורים מניכויי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
 • הנתונים המספריים שצוינו בדוגמאות הנ"ל נכונים לגבי המגזר הפרטי בלבד ולא למגזר הציבורי והמגזר ההסתדרותי.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהליםהרחבות ופרסומים