הקדמה:

מענק פרישה ששולם בפועל לעובד פטור ממס הכנסה, אם הוא עומד בתנאים המפורטים בערך זה
הפטור יינתן על מלוא גובה המענק, בתנאי שגובה המענק בצירוף הסכומים האחרים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו, אינם עולים על תקרה של שכר חודשי אחד כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ-12,340 ש"ח כפול מספר שנות העבודה
אם גובה הסכומים הכולל עולה על תקרה זו, יינתן הפטור עד התקרה ושאר הסכום יחויב במס הכנסה
אם השכר האחרון של העובד נמוך מ-12,340 ש"ח, ניתן לבקש פטור ממס הכנסה עד תקרה של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה


ככלל, כספים המשולמים לעובד מחויבים במס הכנסה, המחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים סכומים אלה בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד).

  • ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על מענק פרישה אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
    1. סכום מענק הפרישה בצירוף סכומים אחרים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו (כמו פיצוי הפיטורים המשולמים לעובד בפועל ולא נשארים בקופת הגמל, פדיון ימי מחלה, חלף הודעה מוקדמת וכיו"ב) אינם עולים על שכר חודשי אחד עבור כל שנת עבודה (לפי השכר האחרון).
    2. גובה כל הסכומים המשולמים בפועל לעובד בשל סיום עבודתו אינו עובר את התקרה העומדת על 12,340 ש"ח (נכון ל-2021) לכל שנת עבודה.
  • אם הסכומים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו נמוכים מהתקרה (12,340 ש"ח X‏ שנות העבודה), ניתן לבקש להגדיל את הפטור עד 1.5 משכורות לכל שנת עבודה, ועד לתקרה של 12,340 ש"ח לכל שנה.
טיפ
לפי הנחיית רשות המסים מיום 30.12.2018, רשאי המעסיק להעניק את הפטור בעצמו (כלומר לא לנכות מס הכנסה מהסכום שמשולם לעובד עד סכום של פי 1.5 מהשכר ועד התקרה), ואין צורך לשלוח את העובד לפקיד השומה כדי להשיג מראש את אישור רשות המסים להענקת הפטור.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • פקיד השומה שקיבל לידיו את טופס 161 של המעסיק, יעביר הנחיות באשר לאופן המיסוי אל המעסיק ואל החברה המנהלת את קופת הגמל שבה נמצאים הכספים.
  • המעסיק או החברה המנהלת את קופת הגמל ינכו את המס במקור מכל סכום שעולה על התקרה ושמועבר לידי העובד.

חשוב לדעת

  • כאשר גובה המענק בצירוף הסכומים האחרים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו (כמו פידיון דמי מחלה, חלף הודעה מוקדמת, פיצויי הפיטורים המשולמים לעובד הן במזומן על-ידי המעסיק והן על ידי קופת הגמל) מחויבים במס הכנסה, ניתן לפרוס את המס על פני מספר שנים. למידע נוסף ראו פריסת תשלום מס הכנסה על מענק פרישה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים