קבלן המעסיק עובדי חברות שמירה ואבטחה אינו רשאי לדרוש מהם לשלם עבור בגדי עבודה, אגרות נשק, ביטוח נשק, או ציוד שהמעסיק מעמיד לרשותם לצורך עבודתם
למעסיק אסור להטיל על העובדים קנסות
בנוסף אסור למעסיק לנכות משכרם של עובדיו כל ניכוי האסור בחוק
במקרה שהעובד מחזיק בנשק אישי, המעסיק רשאי לגבות ממנו תשלום של לא יותר מ 50% מאגרת רישיון הנשק


 • בגדי עבודה
 • השתלמויות מקצועיות
 • אגרות נשק
 • ביטוח נשק
 • ציוד הנדרש לצורך ביצוע עבודתם (כגון: מכשירי קשר, גלאים, פנסים וכד')
 • למעסיק אסור לחייב את העובדים בתשלום פיקדון בעבור ציוד או בגדי עבודה הנמסרים להם לצורך ביצוע עבודתם.
 • למעסיק אסור להטיל על העובדים קנסות.
 • במקרים מסויימים המפורטים כאן אסור למעסיק לנכות משכרו של העובד את עלות ההכשרה לעבודה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה שמעסיק הפר את החוק וחייב את עובד לשלם בעבור אחד או יותר מהתשלומים המוזכרים לעיל, יש לדרוש מהמעסיק לבטל את החיוב. במקרה שמעסיק מסרב, ניתן להגיש תביעה נגד המעסיק.

חשוב לדעת

 • בתום תקופת העבודה, העובד מחויב להשיב למעסיק לפחות סט אחד של בגדי העבודה. (צו הרחבה בענף השמירה 2009 שבוטל ב-01.11.2014 קבע כי אם העובד אינו משיב את הבגדים למעסיק, רשאי המעסיק לנכות משכרו האחרון של העובד את שווים של בגדי העבודה, עד לסכום של 150 ₪. צו ההרחבה משנת 2014 אינו מכיל הוראה דומה).
 • במקרה שהעובד מחזיק בנשק אישי, המעסיק רשאי לגבות ממנו תשלום של לא יותר מ 50% מאגרת רישיון הנשק. למרות זאת, אם העובד הפסיק את עבודתו מכל סיבה שהיא ולא השלים שנת עבודה מלאה, על המעסיק להחזיר לו את החלק היחסי של התשלום שנגבה מהעובד עבור התקופה שבה לא עבד שבגינה שולמה האגרה.
 • נוסף על רשימת הניכויים הנ"ל, החוק אוסר על כל מעסיק לנכות משכר עובדיו ניכויים מסוימים. למידע נוסף ראו ניכויים אסורים משכר עבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים