מעסיק של עובד זר רשאי לנכות משכר העובד החזר הוצאות חודשי עבור מגורים עד לתקרה שנקבעה
סכום התקרה נקבע בהתאם לאיזור מגוריו של העובד הזר (מלבד לעובדים המועסקים בענף החקלאות)
המעסיק מחויב לספק לעובד הזר מגורים הולמים


מעסיקים רשאים לנכות משכרם של עובדים זרים החזר הוצאות עבור מגורים ועבור ההוצאות הנלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה).

מי זכאי?

 • כל מעסיק של עובד זר המועסק בישראל.

ניכוי החזר הוצאות עבור מגורים (לא כולל ענף חקלאות)

החזר הוצאות עבור מגורים כשהמגורים אינם בבעלות המעסיק

 • הסכום המרבי שמעסיק רשאי לנכות משכרו החודשי של העובד כהחזר הוצאות המעסיק למגורים הולמים, כשהמגורים אינם בבעלות המעסיק מפורט בטבלה הבאה:
אזור מגורים סכום חודשי ב-₪ מעודכן לשנת 2024 סכום חודשי ב-₪ מעודכן לשנת 2023 סכום חודשי ב-₪ מעודכן לשנת 2022 סכום חודשי ב-₪ מעודכן לשנת 2021
ירושלים 475.23 449.82 431.1 426.40


תל אביב 540.39 511.49 490.2 484.85
חיפה/מרכז 360.29 341.02 326.82 323.26
דרום 320.29 303.16 290.54 287.37
צפון 294.70 278.94 267.33 264.41

החזר הוצאות עבור מגורים כשהמגורים בבעלות המעסיק

טיפ
המגורים ייחשבו כנמצאים בבעלות המעסיק, כל עוד לא הציג חוזה שכירות לגבי הדירה שבה מתגוררים עובדיו וקבלות על תשלום שכר הדירה עבורה.
 • אם העובד מתגורר בדירה שבבעלות המעסיק, ניתן לנכות משכר העובד החזר הוצאות עבור מגורים עד מחצית מהסכומים שצוינו בטבלה הקודמת, כלומר עד המקסימום המפורט בטבלה הבאה:
אזור מגורים סכום חודשי ב-₪ המעודכן לשנת 2024 סכום חודשי ב-₪ המעודכן לשנת 2023 סכום חודשי ב-₪ המעודכן לשנת 2022 סכום חודשי ב-₪ מעודכן לשנת 2021
ירושלים 237.61 224.91 215.55 213.20
תל אביב 270.19 255.74 245.1 242.42
חיפה/מרכז 180.14 170.51 163.41 161.63
דרום 160.14 151.58 145.27 143.68
צפון 147.35 139.47 133.66 132.20

ניכוי החזר הוצאות נלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה)

ניכוי החזר הוצאות נלוות למגורים משכרו של עובד זר בענפים שאינם סיעוד או חקלאות

 • בשנת 2024 המעסיק רשאי לנכות מקסימום 103.72 ₪ בחודש משכרו של עובד זר שאינו עובד בסיעוד או בענף החקלאות, עבור החזר הוצאות נלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה).
  • בשנת 2023 הסכום המקסימלי היה100.36 ₪ בחודש
  • בשנת 2022 הסכום המקסימלי היה 95.33 ₪ בחודש.
  • בשנת 2021 הסכום המקסימלי היה 93.09 ₪ בחודש.

ניכוי החזר הוצאות נלוות למגורים משכרו של עובד זר בסיעוד המתגורר בבית המעסיק

 • בשנת 2024 המעסיק רשאי לנכות מקסימום 89.11 ₪ בחודש משכרו של עובד זר בסיעוד המתגורר בבית המעסיק, עבור החזר הוצאות נלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה).
  • בשנת 2023 המעסיק רשאי היה לנכות מקסימום 86.23 ₪ בחודש.
  • בשנת 2022 המעסיק רשאי לנכות מקסימום 81.91 ₪ בחודש.
  • בשנת 2021 הסכום המקסימלי היה 79.99 ₪ בחודש.

עובד זר בענף החקלאות

 • לעובד זר בענף החקלאות הסכום המירבי שניתן לנכות משכרו עבור המגורים וההוצאות הנלוות למגורים הוא אחיד, ללא קשר לאזור הגיאוגרפי או לשאלה אם המגורים הם בבעלות המעסיק.

ניכוי החזר הוצאות עבור מגורים לעובד זר בענף החקלאות

 • בשנת 2024 המעסיק רשאי לנכות מקסימום 267.74 ₪ בחודש משכרו של עובד זר בענף החקלאות עבור החזר הוצאות מגורים.
  • בשנת 2023 הסכום המקסימלי היה 253.42 ₪ בחודש.
  • בשנת 2022 ההסכום המקסימלי היה 242.87 ₪ בחודש.
  • בשנת 2021 הסכום המקסימלי היה 240.22 ₪ בחודש.
  • בשנת 2020 הסכום המקסימלי היה 238.82 ₪ בחודש.

ניכוי החזר הוצאות נלוות למגורים משכרו של עובד זר בענף החקלאות

 • בשנת 2024 המעסיק רשאי לנכות מקסימום 342.11 ₪ בחודש משכרו של עובד זר בענף החקלאות, עבור החזר הוצאות נלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה).
  • בשנת 2023 הסכום הקדימלי היה 331.04 ₪ בחודש.
  • בשנת 2022 הסכום המקסימלי היה 314.44 ₪ בחודש.
  • בשנת 2021 הסכום המקסימלי היה 307.06 ₪ בחודש.
  • בשנת 2020 הסכום המקסימלי היה 308.90 ₪ בחודש.

*הניכוי המרבי משכר עובדי חקלאות זרים בגין מגורים והוצאות נלוות, עומד בשנת 2024 על 609.85 ₪ לחודש כסכום אחיד.

הגשת תלונה בגין הפרת זכויות העובד

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים