הקדמה:

מעסיק של עובד זר רשאי לנכות משכר העובד החזר הוצאות חודשי עבור מגורים עד לתקרה שנקבעה
סכום התקרה נקבע בהתאם לאיזור מגוריו של העובד הזר (מלבד לעובדים המועסקים בענף החקלאות)
המעסיק מחויב לספק לעובד הזר מגורים הולמים


מעסיקים רשאים לנכות משכרם של עובדים זרים החזר הוצאות עבור מגורים ועבור ההוצאות הנלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה).

מי זכאי?

 • כל מעסיק של עובד זר המועסק בישראל.

ניכוי החזר הוצאות עבור מגורים (לא כולל ענף חקלאות)

החזר הוצאות עבור מגורים כשהמגורים אינם בבעלות המעסיק

 • הסכום המרבי שמעסיק רשאי לנכות משכרו החודשי של העובד כהחזר הוצאות המעסיק למגורים הולמים, כשהמגורים אינם בבעלות המעסיק מפורט בטבלה הבאה:
אזור מגורים סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2021 סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2020 סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2019 סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2018
ירושלים 426.40 423.91 418.01 411.56
תל אביב 484.85 482.02 475.31 467.98
חיפה/מרכז 323.26 321.37 316.90 312.01
דרום 287.37 285.69 281.72 277.37
צפון 264.41 262.87 259.21 255.21
הערת עריכה
לעדכן מדי שנה סכומים גם בערך של ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים פלסטינים בעלי היתרי לינה בישראל עקב משבר הקורונה
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 16:48, 1 ביוני 2020 (IDT)

החזר הוצאות עבור מגורים כשהמגורים בבעלות המעסיק

טיפ
המגורים ייחשבו כנמצאים בבעלות המעסיק, כל עוד לא הציג חוזה שכירות לגבי הדירה שבה מתגוררים עובדיו וקבלות על תשלום שכר הדירה עבורה.
 • אם העובד מתגורר בדירה שבבעלות המעסיק, ניתן לנכות משכר העובד החזר הוצאות עבור מגורים עד מחצית מהסכומים שצוינו בטבלה הקודמת, כלומר עד המקסימום המפורט בטבלה הבאה:
אזור מגורים סכום חודשי בש"ח המעודכן לשנת 2021 סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2020 סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2019 סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2018
ירושלים 213.20 212 209 205.78
תל אביב 242.42 241 237.65 233.99
חיפה/מרכז 161.63 160.68 158.45 156
דרום 143.68 142.84 140.86 138.68
צפון 132.20 131.43 129.60 127.60

ניכוי החזר הוצאות נלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה)

ניכוי החזר הוצאות נלוות למגורים משכרו של עובד זר בענפים שאינם סיעוד או חקלאות

 • בשנת 2021 המעסיק רשאי לנכות מקסימום 93.09 ש"ח בחודש משכרו של עובד זר שאינו עובד בסיעוד או בענף החקלאות, עבור החזר הוצאות נלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה).
  • בשנת 2020 הסכום המקסימלי היה 93.65 ש"ח בחודש
  • בשנת 2019 הסכום המקסימלי היה 93.37 ש"ח בחודש.
  • בשנת 2018 הסכום המקסימלי היה 92.27 ש"ח בחודש.
  • בשנת 2017 הסכום המקסימלי היה 91.99 ש"ח בחודש.

ניכוי החזר הוצאות נלוות למגורים משכרו של עובד זר בסיעוד המתגורר בבית המעסיק

 • בשנת 2021 המעסיק רשאי לנכות מקסימום 79.99 ש"ח בחודש משכרו של עובד זר בסיעוד המתגורר בבית המעסיק, עבור החזר הוצאות נלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה).
  • בשנת 2020 הסכום המקסימלי היה 80.47 ש"ח בחודש
  • בשנת 2019 הסכום המקסימלי היה 80.23 ש"ח בחודש.
  • בשנת 2018 הסכום המקסימלי היה 79.28 ש"ח בחודש.

עובד זר בענף החקלאות

 • לעובד זר בענף החקלאות הסכום המירבי שניתן לנכות משכרו עבור המגורים וההוצאות הנלוות למגורים הוא אחיד, ללא קשר לאזור הגיאוגרפי או לשאלה אם המגורים הם בבעלות המעסיק.

ניכוי החזר הוצאות עבור מגורים לעובד זר בענף החקלאות

 • בשנת 2021 המעסיק רשאי לנכות מקסימום 240.22 ש"ח בחודש משכרו של עובד זר בענף החקלאות עבור החזר הוצאות מגורים.
  • בשנת 2020 הסכום המקסימלי היה 238.82 ש"ח בחודש.
  • בשנת 2019 הסכום המקסימלי היה 235.5 ש"ח בחודש.
  • בשנה 2018 הסכום המקסימלי היה 231.87 ש"ח בחודש.

ניכוי החזר הוצאות נלוות למגורים משכרו של עובד זר בענף החקלאות

 • בשנת 2021 המעסיק רשאי לנכות מקסימום 307.06 ש"ח בחודש משכרו של עובד זר בענף החקלאות, עבור החזר הוצאות נלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה).
  • בשנת 2020 הסכום המקסימלי היה 308.90 ש"ח בחודש.
  • בשנת 2019 הסכום המקסימלי היה 304.60 ש"ח בחודש.
  • בשנת 2018 הסכום המקסימלי היה 301 ש"ח בחודש.
  • בתקופה שבין ה-01.08.2017 ל-31.12.2017, הסכום המקסימלי היה 300.10 ש"ח בחודש.

*הניכוי המרבי משכר עובדי חקלאות זרים בגין מגורים והוצאות נלוות, עומד בשנת 2021 על 547.28 ש"ח לחודש כסכום אחיד.

הגשת תלונה בגין הפרת זכויות העובד

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים