הקדמה:

מעסיק רשאי לנכות משכר העובד החזר הוצאות חודשי עבור מגורים, בהתאם לאיזור מגורי העובד ועד לתקרה הקבועה בתקנות
המעסיק מחויב לספק לעובד הזר מגורים הולמים


מעסיקים רשאים לנכות משכרם של עובדים זרים החזר הוצאות עבור מגורים ועבור ההוצאות הנלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה).

מי זכאי?

 • כל מעסיק של עובד זר המועסק בישראל.

ניכוי החזר הוצאות עבור מגורים

החזר הוצאות עבור מגורים כשהמגורים אינם בבעלות המעסיק

 • הסכום המרבי שרשאי מעביד לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות המעסיק למגורים הולמים, כשהמגורים אינם בבעלות המעסיק הנו כמפורט בטבלה הבאה:
אזור מגורים סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2019 סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2018 סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2017 סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2016
ירושלים 418.01 411.56 405.05 399.66
תל אביב 475.31 467.98 460.58 454.79
חיפה/מרכז 316.90 312.01 307.08 303.22
דרום 281.72 277.37 272.98 269.55
צפון 259.21 255.21 251.17 248.02

החזר הוצאות עבור מגורים, כשהמגורים בבעלות המעסיק

טיפ
המגורים ייחשבו כנמצאים בבעלות המעסיק, כל עוד לא הציג חוזה שכירות לגבי הדירה שבה מתגוררים עובדיו וקבלות על תשלום שכר הדירה עבורה.
 • במקרה של עובד זר המתגורר בדירה שבבעלות המעסיק, ניתן לנכות משכר העובד החזר הוצאות עבור מגורים, עד מחצית הסכום המצוין בטבלה שלמעלה.
 • אם המגורים בבעלות המעסיק, ניתן לנכות משכר העובד החזר הוצאות עבור מגורים עד המקסימום המפורט בטבלה הבאה:
אזור מגורים סכום חודשי בש"ח המעודכן לשנת 2019 סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2018 סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2017 סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2016
ירושלים 209 205.78 202.52 199.83
תל אביב 237.65 233.99 230.29 227.39
חיפה/מרכז 158.45 156 153.54 151.61
דרום 140.86 138.68 136.49 134.77
צפון 129.60 127.60 125.58 124.01

ניכוי החזר הוצאות נלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה)

 • בשנת 2019 רשאי המעסיק לנכות מקסימום 93.37 ש"ח בחודש משכרו של עובד זר שאינו עובד בסיעוד ואינו עובד בענף החקלאות, עבור החזר הוצאות נלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה).
  • בשנת 2018 עמד הסכום המקסימלי על 92.27 ש"ח בחודש.
  • בשנת 2017 עמד הסכום המקסימלי על 91.99 ש"ח בחודש.

ניכוי החזר הוצאות נלוות לשימוש במגורים משכרו של עובד זר בסיעוד המתגורר בבית המעסיק

 • בשנת 2019 רשאי המעסיק לנכות מקסימום 80.23 ש"ח בחודש משכרו של עובד זר בסיעוד המתגורר בבית המעסיק, עבור החזר הוצאות נלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה)
  • בשנת 2018 עמד הסכום המקסימלי על 79.28 ש"ח בחודש.
  • בשנת 2017 עמד הסכום המקסימלי על 79.04 ש"ח בחודש.

ניכוי החזר הוצאות דיור והוצאות נלוות לדיור משכרו של עובד זר בענף החקלאות

ניכוי החזר הוצאות עבור מגורים לעובד זר בענף החקלאות

 • בשנת 2019 רשאי המעסיק לנכות מקסימום 235.5 ש"ח משכרו של עובד זר בענף החקלאות עבור החזר הוצאות מגורים.
  • בשנה 2018 עמד הסכום המקסימלי על 231.87 ש"ח בחודש.

ניכוי החזר הוצאות נלוות לשימוש במגורים משכרו של עובד זר בענף החקלאות

 • בשנת 2019 רשאי המעסיק לנכות מקסימום 304.60 ש"ח בחודש משכרו של עובד זר בענף החקלאות, עבור החזר הוצאות נלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה).
  • בשנת 2018 עמד הסכום המקסימלי על 301 ש"ח בחודש.
  • בתקופה שבין ה- 01.08.2017 ל- 31.12.2017, עמד הסכום המקסימלי על 300.10 ש"ח לחודש.

הגשת תלונה בגין הפרת זכויות העובד

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים