הקדמה:

משרד החינוך מסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות המופעלות במהלך חופשת חנוכה/חופשת החורף ובמהלך חופשת פסח/חופשת האביב
הסבסוד ניתן למסגרות המופעלות בגני הילדים הציבוריים ובבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך
ההחלטה האם להצטרף לפרויקט ובאיזו מתכונת היא של הרשות המקומית, בין היתר בהתאם להיענות ההורים, גיוס אנשי צוות מתאימים ויכולת היערכות לוגיסטית מתאימה
גובה התשלום משתנה לפי האשכול הסוציו-אקונומי של הרשות המקומית וסוג המוסד (רשמי/מוכר שאינו רשמי/פטור)
למידע נוסף ראו תוכנית ניצנים - באתר משרד החינוך


משרד החינוך מסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות בשעות הבוקר לגני הילדים הציבוריים ולבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך, בחופשות בתי הספר והגנים במהלך שנת הלימודים.

 • התוכנית מופעלת במשך 10 ימים, במהלך חופשות בתי הספר והגנים:
  • 5 ימים רצופים בחופשת חג חנוכה או בחופשת החורף.
  • 5 ימים רצופים בחופשת הפסח או בחופשת האביב.
  • התוכנית מופעלת בימים א'-ה', החל מהשעה 8:00 ועד השעה 13:00.
שימו לב
ההחלטה האם להצטרף לפרויקט ובאיזו מתכונת היא של הרשות המקומית, בין היתר, בהתאם להיענות ההורים, גיוס אנשי צוות מתאימים ויכולת היערכות לוגיסטית.
הערת עריכה
מבוסס על מייל ממשרד החינוך, מיום 06.05.2019. נשלח ל-keeper
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 10:20, 6 במאי 2019 (IDT)

מי זכאי?

 • כל התלמידים בגני הילדים הציבוריים, המתוקצבים על-ידי משרד החינוך.
 • תלמידי כיתות א'-ג' בבתי הספר היסודיים המתוקצבים על ידי המשרד, בחינוך הרגיל ובכיתות החינוך המיוחד (כולל תלמידי השילוב הלומדים בכיתות הרגילות).
טיפ
בכיתות החינוך המיוחד (בגנים ובבתי הספר) התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בגנים, בבתי ספר רגילים ובבתי ספר של החינוך המיוחד, בתנאי שאינם נכללים בתוכניות לפעילות בחופשות לתלמידי החינוך המיוחד.

מועדי הפעלת התוכנית בשנת הלימודים תשפ"ב

 • התוכנית מופעלת בימים א'-ה', החל מהשעה 07:30 ועד השעה 13:00. 5 שעות בבתי הספר ו-5.5 שעות בגני הילדים.
 • במוסדות החינוך בקרב האוכלוסייה היהודית:
  • התוכנית תפעל במהלך חופשת חנוכה במשך 5 ימי פעילות רצופים, בימים א'-ה', בתאריכים 30.11.2021 - 06.12.2021.
  • התוכנית תפעל במהלך חופשת פסח במשך 5 ימי פעילות רצופים, בתאריכים 14.04.2022-07.04.2022. בבתי הספר ובגנים במגזר החרדי תפעל התוכנית במשך 5 ימי פעילות רצופים בין התאריכים 14.04.2022-03.04.2022.
 • במוסדות החינוך בקרב האוכלוסייה הלא יהודית:
  • התוכנית תפעל במהלך חופשת החורף, במשך 5 ימים בין התאריכים 24.12.2021 - 08.01.2022.
  • התוכנית תפעל במהלך חופשת האביב, במשך 5 ימי פעילות רצופים בין התאריכים 19.04.2022-01.04.2022.

תשלומי הורים בתוכנית הבסיסית (8:00 - 13:00)

 • גובה תשלומי ההורים לתוכנית משתנה לפי אשכול סוציו-אקונומי של הרשות המקומית
אשכול סוציו-אקונומי תשלומי ההורים ליום, לכל תלמיד:
רשויות באשכולות 4-1 0 ₪
רשויות באשכולות 7-5 20 ₪
רשויות באשכולות 10-8 30 ₪
 • גובה תשלומי ההורים בבתי ספר מוכרים לא רשמיים ובמעמד פטור (לא כולל מוסדות חינוך מיוחד, ומוסדות ברשת החינוך העצמאי או מעין החינוך התורני):
מעמד בית הספר תשלומי ההורים ליום, לכל תלמיד
בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים 13 ₪
בתי ספר במעמד פטור 23.40 ₪
 • רשות המפעילה שירותים נוספים מעבר לתוכנית הבסיסית (לאחר השעה 13:00) כגון: הארכת הצהרון, העשרה והזנה, רשאית לגבות מההורים תשלום נוסף.

תהליך מימוש הזכות

 • הרישום לתוכנית ניצנים מתבצע ברשות המקומית.

חשוב לדעת

 • משרד החינוך יקצה שעות סייעת עבור ימי החופשה, לתלמידים הזכאים לסייעות רפואיות וסייעות חינוך מיוחד.
 • בחלק מהיישובים ייתכן סבסוד של משרד החינוך עבור הסעות למסגרות בימי החופשה. מומלץ לברר מול הרשות המקומית אם קיים סבסוד. בכל מקרה, השתתפות המשרד בהסעות היא רק לתלמידים הזכאים להסעות במהלך שנת הלימודים הרגילה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

הערת עריכה
מוסתר קישור לתוכנית ניצנים באתר משרד החינוך. הקישור לא עובד.
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 15:44, 14 בנובמבר 2021 (IST)