הקדמה:

המדינה מסייעת להורים המשרתים בשירות חובה בצה"ל במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם, בהתאם למבחן הכנסות
הסיוע ניתן עבור ילדים השוהים במעונות או במשפחתונים המוכרים על-ידי המדינה


שימו לב
דף זה מפרט את תנאי הזכאות לסיוע במימון מעונות יום החל מ- 01.01.2022
  • למידע על תנאי הזכאות שחלים עד 31.12.2021 ראו מעונות יום.
  • עם זאת, בתקופה שעד לכניסת המבחנים החדשים לתוקף תיקבע הזכאות לפי התנאים המיטיבים עם ההורה מבין שתי האפשרויות.

אוכלוסיות הורים שונות, וביניהן הורים שהם חיילים המשרתים בשירות חובה בצה"ל, זכאיות לסיוע מהמדינה במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • להורים שאינם עונים על קריטריונים המזכים בסיוע תיקבע דרגה 12 (ללא סבסוד).
  • הורים שמתקיימים לגביהם מספר תנאים במקביל, ייחשב עבורם התנאי המאפשר השתתפות גבוהה יותר של המדינה.
  • ניתן לאתר משפחתונים, מעונות וצהרונים שנמצאים בפיקוח, באמצעות מערכת מקוונת של האגף למעונות יום ומשפחתונים.גורמי ממשל


חקיקה ונהלים