הקדמה:

המדינה מסייעת להורים עובדים במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם בהתאם למבחן הכנסות
הסיוע ניתן למי שנרשמים למעונות או למשפחתונים המוכרים


שימו לב
דף זה מפרט את תנאי הזכאות לסיוע במימון מעונות יום החל מ- 01.01.2022
 • על-פי פסיקת בג"ץ, בשנת הלימודים תשפ"ב יהיו זכאים לסיוע בשכר לימוד גם הורים שעונים על תנאי הזכאות של מבחני התמיכה שהיו בתוקף עד 31.12.2021, וגם הורים שעונים על תנאי הזכאות של מבחני התמיכה שנכנסו לתוקף ב-01.01.2022.
 • למידע על תנאי הזכאות שחלו עד 31.12.2021 ראו בפורטל מעונות יום.

כדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

 • הסיוע ניתן לאוכלוסיות שונות וביניהם הורים עובדים.
 • קיימות מספר דרגות לתמיכה הממשלתית. ככלל, קביעת דרגת ההשתתפות מבוססת על רמת ההכנסה לנפש במשפחה ובנוסף עשויה להיות מושפעת ממספר שעות העבודה השבועיות של ההורה ומספר הילדים במשפחה השוהים במעון או במשפחתון.
 • לפרטים ומידע כללי על הזכות, ראו השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים.

מי זכאי?

הורים עובדים

 • כדי לענות על הגדרת הורים עובדים, על ההורים לעבוד לפחות 24 שעות שבועיות.
  • הורים שיש להם 3 ילדים או יותר במעון/משפחתון (או הורים עצמאיים) צריכים לעבוד לפחות 20 שעות שבועיות.
 • סוגי העובדים שנכללים בהגדרה:
  • עובדים שכירים, כולל שכירים בעלי שליטה בחברה.
  • עובדים במשק בית.
  • עובדים עצמאים.
  • שותפים בעסק של בן/בת הזוג, בתנאי שתוצג הצהרה אודות שעות העבודה בהתאם למסמכים הנדרשים.
  • מי שעוסקים בעבודת מחקר במסגרת מלגה.
  • מי שנמצאים בשנת שבתון, אם בחודשים אפריל, מאי ויוני של שנת הלימודים שקדמה לשנת השבתון הם עבדו כשכירים בהיקף השעות שצוין קודם.
  • חברי קיבוץ או מושב שיתופי, כולל קיבוץ עירוני.
שימו לב
 • שעות משרת אם או משרת הורה יחושבו כשעות עבודה בפועל אם הן מוכרות על-ידי המעסיק, ולא יותר משעת משרת אם/הורה ליום עבודה.
 • להורים שעובדים וגם ולומדים יחושבו גם שעות לימודים כשעות עבודה, בהתאם למפורט בהמשך.
 • אמהות ואבות שנמצאים בתקופת לידה והורות זכאים לסיוע לתקופה של 15 שבועות מיום התחלת חופשת הלידה.

הורים עובדים ולומדים

 • בחישוב שעות העבודה של הורים עובדים שהם גם לומדים ניתן להוסיף את שעות הלימודים לחישוב שעות העבודה בהתקיים התנאים הבאים:
  1. ההורה עונה להגדרת הורה עובד בהיקף של 24 שעות שבועיות לפחות. אם הוא אינו עונה על ההגדרה, נדרש שסך כל השעות השבועיות - של עבודה ולימודים ביחד - הוא לפחות 36.
  2. בנוסף לכך, צריך להתקיים אחד מהתנאים הבאים:
   • ההורה לומד/ת באחד ממסלולי הלימוד כמפורט לגבי הורים לומדים, בהיקף של פחות מ-24 ש“ש (כולל הורה שלומד/ת לפחות קורס אחד המזכה בנקודות זכות לתואר במסגרת האוניברסיטה הפתוחה).
   • ההורה עונה להגדרת הורה עובד ובנוסף לומד/ת לתואר אקדמי מתקדם (מעבר לתואר ראשון) במוסד אקדמי מוכר, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה.
טיפ
לחישוב שעות העבודה יש משמעות בקביעת דרגת ההשתתפות של המדינה במימון שכר הלימוד. למידע נוסף ראו דרגות השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • להורים שאינם עונים על קריטריונים המזכים בסיוע תיקבע דרגה 12 (ללא סבסוד).
 • הורים שמתקיימים לגביהם מספר תנאים במקביל, ייחשב עבורם התנאי המאפשר השתתפות גבוהה יותר של המדינה.
 • ניתן לאתר משפחתונים, מעונות וצהרונים שנמצאים בפיקוח, באמצעות מערכת מקוונת של האגף למעונות יום ומשפחתונים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים