הורים עצמאיים (הורים יחידים) עשויים להיות זכאים לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים לפי דרגות השתתפות שנקבעות בהתאם לרמת ההכנסה שלהם
הורים עצמאיים שעונים על הגדרת מגבירי עבודה זכאים לסיוע מוגדל וישלמו 250 ₪ בחודש לילד אחד ו-375 ₪ בחודש לשני ילדים


כדי להקל על שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת להם במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

מי זכאי?

זכאות כללית

זכאות של הורים מגבירי עבודה

 • הורים מגבירי עבודה שזכאים לסיוע מוגדל הם הורים עצמאיים שעונים על כל התנאים הבאים:
  • הם עבדו או למדו לפחות 20 שעות שבועיות.
  • במהלך 8 החודשים שקדמו להגשת הבקשה הם הגדילו את היקף עבודתם או לימודיהם ב-10 שעות שבועיות לפחות (ועדיין עובדים/לומדים בהיקף המוגדל).
  • הכנסתם החודשית (ברוטו) נמוכה מהסכומים הבאים, בהתאם למספר ילדיהם:
מספר הילדים (עד גיל 18) הכנסת ההורה
ילד אחד פחות מ-12,600 ₪
2 ילדים פחות מ-16,800 ₪
3 ילדים פחות מ-21,000 ₪
4 ילדים פחות מ-25,200 ₪
5 ילדים פחות מ-29,400 ₪
 • הורים מגבירי עבודה ישלמו עבור מעון/משפחתון:
  • 250 ₪ בחודש לילד אחד (דרגה 18)
  • 375 ₪ בחודש לשני ילדים (דרגה 21 לכל ילד)
 • הורה מגביר עבודה יהיה זכאי לתמיכה מוגדלת לשנת הלימודים הנוכחית (שבה הגיש את הבקשה), החל מחודש כניסת הילד למסגרת או החל מהחודש שבו הוגדלה המשרה (או הלימודים) - לפי המאוחר מביניהם.
טיפ
 • הורה מגביר עבודה זכאי לתמיכה מוגדלת למשך שנת לימודים אחת.
 • כדי לקבל את התמיכה המוגדלת במשך שנת לימודים מלאה ניתן לשמור את הזכות לשנת הלימודים העוקבת, בתנאי שההורה ממשיך לשמור על היקף השעות המוגבר.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים