סיוע להורים עצמאיים (הורים יחידים) במימון מעונות יום ומשפחתונים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הורים עצמאיים (הורים יחידים) עשויים להיות זכאים לסיוע מוגדל במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים
הסיוע המוגדל ניתן להורים מגבירי עבודה או לומדים בהכשרה מקצועית, המקבלים הבטחת/השלמת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי
הורים זכאים ישלמו 250 ש"ח לחודש בלבד, למשך תקופה של עד 12 חודשים
לשאלות ובירורים ניתן להתקשר לטלפון 02-6662796

בכדי להקל על שילובם בשוק העבודה של הורים עצמאיים, המדינה מסייעת להם במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

טיפ
 • הורים עצמאיים (הורים יחידים) שעובדים או לומדים ואינם עונים על תנאי הזכאות לסיוע המוגדל, עשויים לקבל השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים מטעם המדינה, בהתאם לדרגות סיוע שונות שנקבעו.
 • אמהות עצמאיות שמעוניינות להשתלב בתעסוקה עשויות לקבל סיוע עד שתוסדר להן דרגת ההשתתפות מטעם המדינה, וזאת במסגרת תכנית נתיבים לתעסוקה.
 • הסיוע המוגדל ניתן עבור ילד אחד או יותר, שב-1 בספטמבר של שנת הלימודים הרלוונטית, טרם מלאו לו 4 שנים.
 • מי שזכאי לסיוע מוגדל ישלם עבור החזקת כל אחד מילדיו במעון או במשפחתון 250 ש"ח לחודש, לתקופה של עד 12 חודשים.
 • הורה שיוכיח כי עמד בתנאי הזכאות גם לפני המועד שבו הגיש את הבקשה, יוכל לקבל השתתפות רטרואקטיבית עד 6 חודשים לפני הגשת הבקשה.
דוגמה
הורה שהגיש בדצמבר בקשה לקבלת הסיוע החל מספטמבר של אותה שנה ובקשתו אושרה, יקבל החזר על הסכום ששילם מעבר ל- 250 ש"ח עבור 4 החודשים ספטמבר - דצמבר. בהמשך ישלם את המחיר המופחת עבור 8 החודשים שנותרו לזכאות.

מי זכאי?

 • הורים עצמאיים (הורים יחידים) העונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם קיבלו את אחת משתי הקצבאות הבאות במשך 6 חודשים לפחות במהלך 12 החודשים שקדמו לבקשת הסיוע -
  2. הם עונים על אחד מהתנאים הבאים -
   • הם לומדים בשעות הבוקר בקורס להכשרה מקצועית בפיקוח האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם.
   • בחצי השנה האחרונה הם התחילו לעבוד בעבודה חדשה בהיקף של לפחות 20 שעות שבועיות (כשכירים או כעצמאים).
   • הם עובדים מעל לחצי שנה בהיקף של לפחות 20 שעות שבועיות, ובחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה היקף עבודתם גדל ב-10 שעות שבועיות.
 • במקרה שהורה חזר למקום עבודה שעבד בו בעבר - העבודה תיחשב כחדשה, רק אם חלפו לפחות 6 חודשים ממועד העזיבה הקודם.
 • משך הזכאות, עד לתקופת הזכאות המקסימלית (12 חודשים), תלוי בקיום התנאים המזכים.
דוגמה
זכאותו של הורה הלומד בקורס הכשרה מקצועית, לא תעלה על משך ההכשרה המקצועית, ובכל מקרה לא יותר מ- 12 חודשים. אם לאחר הקורס ההורה החל לעבוד, עליו להגיש בקשה מחודשת, והזכאות שתיקבע לו תהיה, לכל היותר כמספר החודשים שנותרו עד להשלמת 12 חודשים בסך הכל.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להירשם ולהגיש בקשה לסיוע באמצעות מוקד "טלאול" (מוקד הפניות של כלל ההורים).
 • במקביל, יש לפנות אל מוקד "טלדור" לטיפול בפניות הורים יחידים:
 • המוקד פועל בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00 וביום ו' בין השעות 9:00-12:00
 • במוקד "טלדור" יבדקו את זכאותו של ההורה וישלחו לו טפסים להגשת הבקשה (ניתן להוריד את הטפסים באמצעות הקישורים הבאים).
 • יש למלא טופס בקשה של הורה יחיד לקביעת זכאות לסיוע בעלות מימון מעון יום או משפחתון מוכר.
 • אל הבקשה יש לצרף צילום של תעודת הזהות (כולל הספח) ואת המסמכים הבאים - בהתאם לתנאים המזכים:
 • יש לשלוח את הבקשה בדוא"ל לכתובת: Magbirot-Avoda@economy.gov.il
 • במקרה שיידרשו מסמכים נוספים, ההורה יתבקש לשלוח אותם.
 • להורה יישלח "טופס אישור למעון יום/משפחתון בדבר זכאות הורה יחיד זכאי". עבור כל ילד שעבורו התבקש הסיוע, יישלח אישור נפרד.
 • אישור זה יהיה בתוקף למשך 30 יום.
 • יש לפנות עם האישור למנהל/ת המעון/המשפחתון שבו ישהה הילד ולהירשם.
 • לאחר קליטת הנתונים במערכת, יקבל ההורה אגרת מהאגף למעונות יום ומשפחתונים, המפרטת את גובה התשלום המסובסד שעליו לשלם ואת חודש סיום הזכאות לסבסוד זה.
 • במקרה שהילד נקלט במעון לאחר ה- 15 לחודש, הזכאות להשתתפות תתחיל רק מהחודש שלאחר מכן.

תצהירים חתומים ע"י עורך-דין

 • אם צריך לצרף תצהיר חתום על-ידי עורך-דין, רשאים לחתום על התצהיר: שופט, דיין בבית דין רבני, ראש רשות מקומית, עורך-דין, רשם וכל אדם אחר שהוסמך לכך על-ידי שר המשפטים.
 • למשפחות שבראשן הורה עצמאי (חד-הוריות) השירות ניתן בחינם על-ידי עורכי הדין של עמותת ידיד - מרכזי זכויות בקהילה (מוקד טלפוני: 1-700-500-313) או תמורת תשלום סמלי ע"י המחלקות המשפטיות של הארגונים נעמת או ויצו.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים