גבר שהוצא נגדו צו הרחקה או צו הגנה בתוקף עשוי להיות זכאי לסיוע בתשלום שכר דירה
ההשתתפות בשכר דירה לא תינתן למי שבת זוגו מקבלת סיוע בשכר דירה כאישה נפגעת אלימות במשפחה
תקופת ההשתתפות בשכר דירה לא תעלה על 12 חודשים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


גבר שהוצא נגדו צו הגנה או צו הרחקה ("גבר מורחק") עשוי להיות זכאי לסיוע בשכר דירה.

 • סכום הסיוע לא יעלה על 95% מגובה שכר הדירה.
 • תקופת ההשתתפות בשכר דירה לא תעלה על 12 חודשים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

הוצאת תעודת זכאות

 • כדי לקבל את הסיוע, יש להוציא תעודת זכאות.
 • המסמכים הנדרשים:
  • צילום צו ההגנה או צו ההרחקה.
  • צילום תעודת הזהות של מבקש הסיוע עם ספח עדכני.
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבה או תלוש שכר אחרון.
  • דו"ח סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים.
 • למידע נוסף ראו הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה.
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
למידע על שינוי פרטים אישיים בספח תעודת הזהות ראו תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר.

קבלת הסיוע

 • למי שאושרה זכאותו, הסיוע יועבר באמצעות המחאה:
  • אם מדובר בסיוע לשכירת דירה בשוק החופשי ההמחאה תהיה לפקודת שוכר הדירה.
  • אם מדובר בסיוע לשכירת דירה באמצעות עמותה ההמחאה תהיה לפקודת העמותה וכספי הסיוע ישוחררו כל 3 חודשים תוך בדיקת התאמה לחוזה השכירות.
 • הסיוע יינתן למשך תקופת צו ההגנה או צו ההרחקה, ולא יותר מ-12 חודשים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.