הקדמה:

נשים וגברים שנמצאים בהליכי גירושין עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה
למידע נוסף ראו מדריך לקבלת סיוע בשכר דירה באתר משרד הבינוי והשיכון


נשים וגברים שנמצאים בהליכי גירושין עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה בהתאם לתנאים שיפורטו.

מי זכאי?

  • נשים וגברים שנמצאים בהליכי גירושין, מוגדרים כחסרי דירה ועונים על אחד מהתנאים הבאים:
    • הם מתקיימים מקצבה של הביטוח הלאומי (הבטחת הכנסה, מזונות, או נכות כללית עם אי כושר 75% ומעלה).
    • הם לא מתקיימים מקצבה של הביטוח הלאומי וסך הכנסותיהם (מעבודה כשכירים או כעצמאים, מזונות שלא מביטוח לאומי וכו') לא עולה על 10,311 ₪ ברוטו, נכון ל-14.07.2021.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים