נשים וגברים שנמצאים בהליכי גירושין עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה
למידע נוסף ראו מדריך לקבלת סיוע בשכר דירה באתר משרד הבינוי והשיכון


נשים וגברים שנמצאים בהליכי גירושין עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה בהתאם לתנאים שיפורטו.

מי זכאי?

  • הורים שנמצאים בהליכי גירושין, מוגדרים כחסרי דירה ועונים על אחד מהתנאים הבאים:
    • הם מתקיימים מקצבה של הביטוח הלאומי (הבטחת הכנסה, מזונות, או נכות כללית עם אי כושר 75% ומעלה).
    • הם לא מתקיימים מקצבה של הביטוח הלאומי וסך הכנסותיהם (מעבודה כשכירים או כעצמאים, מדמי מזונות שלא מביטוח לאומי וכו') לא עולה על הסכומים שמפורטים בטבלאות בהתאם למספר ילדיהם:

הורה עם עד 3 ילדים

הכנסה חודשית ברוטו של ההורה גובה הסיוע לדירה בישובי עדיפות לאומית גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
הכנסה עד 9,211 ₪ ישוב גדול: 1,090 ₪
ישוב קטן: 760 ₪
ישוב גדול: 1,170 ₪
ישוב קטן: 820 ₪
הכנסה בין 9,212 ₪ ל-11,541 ₪ ישוב גדול: 690 ₪
ישוב קטן: 480 ₪
ישוב גדול: 740 ₪
ישוב קטן: 520 ₪

הורה עם 4 ילדים ומעלה

הכנסה חודשית ברוטו של ההורה גובה הסיוע לדירה בישובי עדיפות לאומית גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
הכנסה עד 9,211 ₪ ישוב גדול: 1,350 ₪
ישוב קטן: 950 ₪
ישוב גדול: 1,470 ₪
ישוב קטן: 1,030 ₪
הכנסה בין 9,212 ₪ ל-11,541 ₪ ישוב גדול: 850 ₪
ישוב קטן: 600 ₪
ישוב גדול: 930 ₪
ישוב קטן: 650 ₪

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים