בחודשים הראשונים לעלייתם ארצה ניתן לעולים חסרי דירה סיוע בשכר דירה במסגרת סל הקליטה
לאחר מכן העולים זכאים אוטומטית לקצבת שכר דירה מטעם משרד הבינוי והשיכון
בשאלות ובירורים ניתן להתקשר למוקד המידע והשירות בטלפון *2310

תקציר

עולים חסרי דירה זכאים לקצבת שכר דירה במסגרת סל הקליטה בחודשים הראשונים לעלייתם ארצה.

 • מי שעלו עד תאריך ה-29.2.2024 זכאים אוטומטית לקצבת שכר דירה מטעם משרד הבינוי והשיכון החל מהחודש השמיני לעלייתם.
 • מי שעלו החל מתאריך ה-1.3.2024 זכאים אוטומטית לקצבת שכר דירה מטעם משרד הבינוי והשיכון החל מהחודש השביעי לעלייתם.

משך קבלת הסיוע

 • לגבי מי שעלו עד תאריך ה-29.2.2024:
  • ברוב המקרים הסיוע ניתן עד לסוף השנה החמישית בארץ.
  • הורים עצמאיים (הורים יחידים) זכאים לסיוע עד לסוף השנה השישית בארץ.
  • יחידים שמשרתים בצבא או בשירות לאומי והוכרו כחיילים בודדים על-ידי הצבא ועל-ידי משרד הקליטה זכאים לסיוע בתקופה שבה הם נחשבים לחיילים בודדים, תקופה זו היא עד 36 חודשים.
  • עולים חסרי דירה שמתקיימים מקצבאות ביטוח לאומי ימשיכו לקבל סיוע בשכר דירה ללא הגבלת זמן.
 • לגבי מי שעלו החל מתאריך ה-1.3.2024:
 • הסיוע ניתן עד לחודש ה-30 לעלייתם לארץ.
 • יחידים שהתגייסו לצבא או לשירות לאומי תוך 30 חודשים מתאריך קבלת מעמד עולה זכאים לסיוע בתקופת השירות ועד 36 חודשים, בין אם הם הוכרו כחיילים בודדים ובין אם לא.
 • בוגרי תכנית נעל"ה זכאים לסיוע החל מהחודש הראשון לקבלת מעמד עולה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • במרבית המקרים קצבת שכר הדירה משולמת באופן אוטומטי ישירות לחשבון הבנק של הזכאים.
 • הסיוע לא יינתן אוטומטית לעולים שהגיעו לגיל פרישה אחרי עלייתם.
 • מקבלי קצבאות קיום ובעלי הכנסה נמוכה שמבקשים לקבל סיוע גבוה יותר יפנו לאחת מחברות ההרשמה לסיוע בדיור.
 • עולים שהתגוררו במרכז קליטה צריכים למלא ולשלוח "אישור עזיבת מרכז קליטה".
 • בשאלות ובירורים ניתן להתקשר למוקד סיוע בשכר דירה לעולים בטלפון *2310.

גובה הסיוע

 • גובה הסיוע משתנה בהתאם לנתונים האישיים, ולא יעלה על 95% ממחיר השכירות.
 • סכומי הסיוע הולכים ופוחתים בהתאם לוותק של העולה בארץ.
 • לטבלה באתר משרד השיכון והבינוי עם סכומי הסיוע בהתאם למצב המשפחתי ולוותק בארץ ביחס למי שעלה עד תאריך ה-29.2.2024, ראו כאן.
 • לטבלה באתר משרד השיכון והבינוי עם סכומי הסיוע ביחס למי שעלה החל מתאריך ה-1.3.2024 ראו כאן.

שינויים במצב המשפחתי

 • במקרים שבהם מקבלי הסיוע נישאו, התגרשו או התאלמנו, הסיוע יופסק.
 • מי שמעוניינים שזכאותם תיבחן מחדש יפנו למוקד סיוע בשכר דירה לעולים בטלפון *2310.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים