בחודשים הראשונים לעלייתם ארצה ניתן לעולים חסרי דירה סיוע בשכר דירה במסגרת סל הקליטה
לאחר מכן העולים זכאים אוטומטית לקצבת שכר דירה מטעם משרד הבינוי והשיכון
בשאלות ובירורים ניתן להתקשר למוקד המידע והשירות בטלפון *2310


עולים חסרי דירה זכאים לקצבת שכר דירה במסגרת סל הקליטה בחודשים הראשונים לעלייתם ארצה.

 • החל מהחודש השמיני לעלייתם הם זכאים אוטומטית לקצבת שכר דירה מטעם משרד הבינוי והשיכון.

משך קבלת הסיוע

 • ברוב המקרים הסיוע ניתן עד לסוף השנה החמישית בארץ.
 • הורים עצמאיים (הורים יחידים) זכאים לסיוע עד לסוף השנה השישית בארץ.
 • יחידים שמשרתים בצבא או בשירות לאומי והוכרו כחייל בודד על-ידי הצבא ועל-ידי משרד הקליטה זכאים לסיוע בתקופה שבה הם נחשבים לחיילים בודדים.
 • עולים חסרי דירה שמתקיימים מקצבאות ביטוח לאומי ימשיכו לקבל סיוע בשכר דירה ללא הגבלת זמן.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • במרבית המקרים קצבת שכר הדירה משולמת באופן אוטומטי ישירות לחשבון הבנק של הזכאים.
 • הסיוע לא יינתן אוטומטית לעולים שהגיעו לגיל פרישה אחרי עלייתם.
 • מקבלי קצבאות קיום ובעלי הכנסה נמוכה שמבקשים לקבל סיוע גבוה יותר יפנו לאחת מחברות ההרשמה לסיוע בדיור.
 • עולים שהתגוררו במרכז קליטה צריכים למלא ולשלוח "אישור עזיבת מרכז קליטה".
 • בשאלות ובירורים ניתן להתקשר למוקד סיוע בשכר דירה לעולים בטלפון *2310.

גובה הסיוע

 • גובה הסיוע משתנה בהתאם לנתונים האישיים, ולא יעלה על 95% ממחיר השכירות.
 • סכומי הסיוע הולכים ופוחתים בהתאם לוותק של העולה בארץ.
 • לטבלה עם סכומי הסיוע בהתאם למצב המשפחתי ולוותק בארץ, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.

שינויים במצב המשפחתי

 • במקרים שבהם מקבלי הסיוע נישאו, התגרשו או התאלמנו, הסיוע יופסק.
 • מי שמעוניינים שזכאותם תיבחן מחדש יפנו למוקד סיוע בשכר דירה לעולים בטלפון *2310.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים