הקדמה:

בעלי תעודת עולה בתוקף המוגדרים כחסרי דירה עשויים להיות זכאים לסיוע ברכישת דירה לתקופה של 15 שנים מיום עלייתם לארץ
גובה המשכנתא ייקבע בהתאם לגיל, למצב המשפחתי ולשנות הוותק בארץ


עולים בעלי תעודת עולה בתוקף המוגדרים כחסרי דירה עשויים להיות זכאים לסיוע ברכישת דירה לתקופה של 15 שנים מיום עלייתם ארצה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

הוצאת תעודת זכאות

 • קבלת סיוע בדיור מותנה בהצגת תעודת זכאות בתוקף מטעם משרד הבינוי והשיכון והמשרד לקליטת עלייה.
 • בתעודה ירשמו כל בני המשפחה הרשומים באותה תעודת עולה ומבקשים סיוע בדיור במשותף.
 • תעודת הזכאות מונפקת לזמן קצוב, לרוב לשנה אחת בלבד, ובכפוף לתקופת הזכאות כעולה.
 • לשם הנפקת תעודת הזכאות, יש לפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות ולהציג את המסמכים הבאים:
  • תעודת עולה
  • תעודות זהות
  • אישור שירות בצה"ל
  • למשפחות - תעודת נישואין
 • למידע נוסף על הוצאת תעודת הזכאות ראו הוצאת תעודת זכאות למשכנתא.

גובה המשכנתא

 • גובה המשכנתא תלוי בבטחונות הנדרשות על-ידי הבנק ובכפוף להנחיית בנק ישראל בנושא הון עצמי בגובה של לפחות 25% מסכום רכישת הדירה, וייקבע בהתאם לרמת הניקוד המגיעה לזכאי לפי הפירוט הבא:
  • משפחות בשנה הראשונה לעליתן יקבלו סיוע (לפי ניקוד אוטומטי) בשיעור 1,700 נקודות לפחות.
  • משפחות הנמצאות בארץ מעל שנה יקבלו סיוע (לפי ניקוד אוטומטי) בשיעור 1,800 נקודות לפחות.
   • המשפחות עשויות להיות זכאיות לתוספת לסיוע הנ"ל, בהתאם למצבן.
  • למידע נוסף על הסיוע למשפחות עולים באתר משרד הבינוי והשיכון.
  • עולים יחידים מגיל 21 ומעלה זכאים להלוואה מובטחת (לפי ניקוד אוטומטי) בשיעור 600 נקודות ולתוספת ניקוד בהתאם למצבם.
   • עולים יחידים מעל גיל 45 יקבלו תוספת ניקוד של 400 נקודות.
   • בכל מקרה, סך הניקוד ליחיד לא יעלה על 1,690 נקודות.
  • למידע נוסף על הסיוע לעולים יחידים באתר משרד הבינוי והשיכון.
  • ותיק ועולה החיים יחד יצברו ניקוד לפי ותק העולה בארץ ומספר הילדים שלהם, בנוסף לזכאות קבועה של 700 נקודות.
   • אם גיל העולה 45 ומעלה - תנתן תוספת של 400 נקודות.
  • משפחות חד-הוריות זכאיות לתוספת אוטומטית בניקוד המשתנה בהתאם לוותק שלהן בארץ ולוותק שלהן בסטטוס "חד-הורית". למידע נוסף, ראו סיוע ברכישת דירה (משכנתא) להורים עצמאיים (הורים יחידים).
  • עולים ששירתו בצה"ל שירות סדיר או שירות לאומי זכאים לתוספת סיוע בהתאם לחודשי השירות.
  • לעולים תינתן האפשרות להצטרף לרכישת דירה יחד עם קרוביהם מדרגה ראשונה. המצטרפים יהיו זכאים ל-80% מסך המשכנתא לפי הניקוד שלהם.
 • לטבלה המציגה את גובה המשכנתא הבסיסית בהתאם לניקוד באתר משרד הבינוי והשיכון (ראו "הניקוד הקובע את סכום המשכנתא הבסיסי" בהמשך הדף, לאחר טבלאות הניקוד המתייחסות למשפחות ותיקות).

עולים נכים

 • למי שעונים על אחת מההגדרות הבאות יתווספו 200 נקודות:
  • עיוור/ת בעל תעודת עיוור / לקוי ראייה לצמיתות.
  • בעל/ת אישור מביטוח לאומי/משרד הבריאות/משרד הביטחון המעיד על נכות קבועה בשיעור של 75% ומעלה או דרגת אי-כושר יציבה של 75% ומעלה או מוגבלות בניידות של 75% ומעלה.
 • כמו כן, ייקבע להם, בכל מקרה, סף ניקוד מינימלי:
  • סך הניקוד ליחידים במקרים אלה לא יפחת מ-1,500 נקודות ולא יעלה על 1,890 נקודות.
  • סך הניקוד למשפחה במקרים אלה לא יפחת מ-1,900 נקודות.
 • משפחה שיש בה שני נכים העונים על ההגדרות שצויינו, או נכה שעל-פי אישור מטעם לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות נקבעו לו 100% נכות לצמיתות והוא מרותק לצמיתות לכיסא גלגלים, תהיה זכאית ל-2,200 נקודות.
 • יחיד שעל-פי אישור מטעם לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות נקבעו לו 100% נכות לצמיתות והוא מרותק לצמיתות לכיסא גלגלים, יהיה זכאי ל-2,000 נקודות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הבינוי והשיכון

מוקד מידע *5442

משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסייה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסייה.
משרד העלייה והקליטה

מרכז מידע *2994

משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים - המשרד למיסוי מקרקעין

משרד המשפטים - הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
רשות מקרקעי ישראל

שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.
המוסד לביטוח לאומי

מוקד טלפוני ארצי *6050

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זיקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.


מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים