משרד המשפטים מעניק לניצולי שואה סיוע משפטי ללא תשלום
הסיוע ניתן ללא בדיקת זכאות כלכלית בתחומי הסיוע שיפורטו בהמשך
למידע על סיוע בתחומים אחרים, ראו סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים
למידע נוסף, ראו באתר משרד המשפטים
טפסים

ניצולי שואה זכאים לסיוע משפטי חינם, ללא מבחן זכאות כלכלית, מהסיוע המשפטי במשרד המשפטים.

 • סיוע משפטי, ללא מבחן זכאות כלכלית, יוענק לניצולי שואה בנושאים הבאים:
  • ייעוץ משפטי ראשוני במיצוי זכויות - ייעוץ משפטי ראשוני ביחס לזכויות הניצולים לקבלת קצבה, מענק שנתי וכל הטבה, הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק ההטבות ו חוק ההסדרים, או לפי חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), תשס"ו-2006.
  • ייצוג בפני ערכאות משפטיות בהליכים נגד הרשות לזכויות ניצולי שואה וכן בהליכים שעניינם תשלום שכר טרחה ששולם ביתר לעורך הדין או לגורם המטפל לקבלת זכויותיהם כניצולים.
  • ייעוץ וייצוג משפטי לניצולי שואה בהליכי הוצאה לפועל - ייצוג משפטי בהליכי הוצאה לפועל שננקטו כנגד ניצולי שואה בגין דרישה לשכר טרחה עבור ייצוג בבקשות לקבלת זכויות כניצולים (ייצוג בהליכי הוצאה לפועל מסיבות אחרות, יינתן בכפוף למבחן זכאות כלכלית).
  • ייצוג משפטי בתביעות של ניצולי שואה להחזרת שכר טרחה עודף - ייצוג משפטי בבתי משפט ובלשכות ההוצאה לפועל בתביעות של ניצולי שואה להחזרת שכר טרחה עודף ששולם לעורך דין או מטפל אחר שסייע להם בעניין זכויותיהם לקבלת תגמולים כניצולי שואה במקרים שיפורטו בהמשך.
  • ייצוג ניצולים שקצבתם כניצולי שואה עוקלה שלא כדין.
 • תנאי לייצוג הסיוע המשפטי בהליכים הוא עמידה במבחן הסיכוי המשפטי -הסיוע המשפטי בוחן את הסיכוי המשפטי של ההליך, ובהתאם לכך נותן את החלטתו בנוגע לייצוג המבקש.

ייעוץ משפטי ראשוני

 • ייעוץ משפטי ראשוני ניתן לניצולי שואה לגבי זכויותיהם לקבלת קצבה, מענק שנתי או הטבה, הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם.
 • הייעוץ המשפטי כולל סיוע בהכנת תביעות, בקשות וערעורים לרשות לזכויות ניצולי השואה (כגון: הכנת תביעה להכרה בזכויות לוחם/ בניצול שואה, בקשה להכרה במחלה/ החמרת מחלה/ בקשה לתגמול מוגדל/ בקשה למענק חד פעמי, ערעור לוועדה רפואית עליונה, בקשה לפטור מתרופות ועוד).
 • לפרטים ראו כאן.

ייצוג משפטי בפני ערכאות משפטיות

סיוע בהליכי ערר וערעור על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה

 • הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק סיוע משפטי חינם, ללא בדיקת מבחן זכאות כלכלית, בהליכי ייצוג בפני ערכאות משפטיות אל מול הרשות לזכויות ניצולי השואה:
 • ניצולי שואה שתביעתם להכרת זכויות נדחתה ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה, זכאים לייצוג בפני ערכאות משפטיות (ועדת הערר שליד בית משפט השלום, בית משפט מחוזי, בית משפט עליון) בהליכים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק ההטבות ו חוק ההסדרים.
 • הייצוג המשפטי מותנה בסיכויים המשפטיים של ההליך, הנבחנים על ידי עורכי הדין של הסיוע המשפטי.

ייעוץ וייצוג משפטי לניצולי שואה בהליכי הוצאה לפועל

 • ניצולי שואה שננקטו כנגדם הליכי הוצאה לפועל זכאים לסיוע המשפטי מטעם משרד המשפטים, ללא מבחן זכאות כלכלית, כאשר הליכי ההוצאה לפועל ננקטו נגדם בגין דרישה לשכר טרחה עבור ייצוג בבקשות לקבלת זכויות כניצולים.
 • ייצוג בהליכי הוצאה לפועל מסיבות אחרות, יינתן בכפוף למבחן זכאות כלכלית.
 • הסיוע המשפטי לניצולי שואה בהליכי הוצאה לפועל ניתן גם במקרה של הליכים שהוגשו ע"י עורך דין או מטפל אחר שסייע לניצול השואה בטיפול בבחירה האם לקבל את הפנסיה הסוציאלית מגרמניה בתשלום רטרואקטיבי מיום 01.07.1997 בהתאם לתיקון שנערך בחוק הגטאות (ה-ZRBG) ביום 01.08.2014. למידע נוסף ראו פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG).

ייצוג בתביעות של ניצולי שואה להחזרת שכר טרחה עודף

תהליך מימוש הזכות

 • לשם ייעוץ משפטי ראשוני וייצוג בהליכים משפטיים ניתן לפנות לסיוע המשפטי באחת מהדרכים הבאות:
  1. לפתיחת תיק בסיוע המשפטי ושינוי מועד ראיון ראשוני, יש להתקשר לטלפון 073-3927788 ולמסור למוקדן פרטים של מבקש הסיוע, ונציג הסיוע המשפטי יחזור למבקש כדי לתאם עמו פגישת ייעוץ או פגישה עם עורך דין בבקשה לייצוג.
  2. למידע בתיקים קיימים יש להתקשר למוקד הטלפוני: *6405 או לטלפון 1222-64-05 .
  3. ניתן לפנות ישירות לסיוע במשפטי שבמחוז המגורים בהתאם לשעות קבלת קהל כמפורט לעיל:
  4. ניתן למלא את טופס בקשה לסיוע משפטי (טופס מקוון), או להוריד את טופס הבקשה לסיוע משפטי (טופס ידני)את ולהעבירו באמצעות דואר אלקטרוני, או פקסימיליה למחוזות הסיוע ברחבי הארץ לפי אזורי המגורים, בהתאם לפרטי המחוזות המצוינים למעלה.
 • חשוב לשים לב למועדי הערעור המצוינים בהחלטת הרשות ולציין זאת בטופס בקשת סיוע כדי שלא יחלוף המועד.

חשוב לדעת

 • סיוע ללא מבחן זכאות כלכלי ניתן רק בנושאים המפורטים למעלה והם נושאים שנובעים מהיות הפונים ניצולי שואה.
 • ניצולי שואה הזקוקים לסיוע משפטי אזרחי בנושאים אחרים (למשל הוצאה לפועל, תביעות כספיות ועוד) נדרשים לעמוד במבחני זכאות כלכלית של הסיוע המשפטי. למידע נוסף סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים.
 • ניצולי שואה הזכאים לסיוע משפטי בחינם ללא מבחן זכאות כלכלי, אינם צריכים לשלם אגרה.
 • הסיוע המשפטי מטעם משרד המשפטים אינו מייצג ניצולי שואה בהליכים פנימיים שמתקיימים ברשות לזכויות ניצולי השואה כגון ייצוג בפני ועדות רפואיות.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים