סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

משרד המשפטים מעניק לניצולי שואה סיוע משפטי ללא תשלום
הסיוע ניתן ללא בדיקת זכאות כלכלית בתחומי הסיוע שיפורטו בהמשך
למידע על סיוע בתחומים אחרים, ראו סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים
למידע נוסף, ראו באתר משרד המשפטים

החל מיום 06.10.2013, ניצולי שואה זכאים לסיוע משפטי חינם, ללא מבחן זכאות כלכלית, מהסיוע המשפטי במשרד המשפטים.

 • תנאי למתן הסיוע הוא עמידה במבחן הסיכוי המשפטי - כלומר החלטת הסיוע המשפטי מותנית בסיכוי המשפטי בהליך המשפטי.
 • סיוע משפטי, ללא מבחן זכאות כלכלית, יוענק לניצולי שואה בנושאים הבאים:
  • ייצוג בפני ערכאות משפטיות בהליכים נגד הרשות לזכויות ניצולי שואה וכן בהליכים שעניינם תשלום שכר טרחה ששולם ביתר לעורך הדין או לגורם המטפל לקבלת זכויותיהם כניצולים.
  • ייעוץ משפטי ראשוני במיצוי זכויות - ייעוץ משפטי ראשוני ביחס לזכויות הניצולים לקבלת קצבה, מענק שנתי או הטבה, הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק ההטבות ו חוק ההסדרים, או לפי חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), תשס"ו-2006.
  • ייעוץ וייצוג משפטי לניצולי שואה בהליכי הוצאה לפועל-ייצוג משפטי בהליכי הוצאה לפועל שננקטו כנגד ניצולי שואה בגין דרישה לשכר טרחה עבור ייצוג בבקשות לקבלת זכויות כניצולים (ייצוג בהליכי הוצאה לפועל מסיבות אחרות, יינתן בכפוף למבחן זכאות כלכלית).
  • ייצוג משפטי בתביעות של ניצולי שואה להחזרת שכר טרחה עודף - ייצוג משפטי בבתי משפט ובלשכות ההוצאה לפועל בתביעות של ניצולי שואה להחזרת שכר טרחה עודף ששולם לעורך דין או מטפל אחר שסייע להם בעניין זכויותיהם לקבלת תגמולים כניצולי שואה במקרים שיפורטו בהמשך.

ייצוג משפטי בפני ערכאות משפטיות

ייעוץ ראשוני וסיוע בהליכי ערר וערעור על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה

 • הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק סיוע משפטי חינם, ללא בדיקת מבחן זכאות כלכלית, בהליכים הבאים מול הרשות לזכויות ניצולי השואה:
  • ייצוג בפני ערכאות משפטיות -
   • ניצולי שואה שתביעתם להכרת זכויות נדחתה ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה, זכאים לייצוג בפני ערכאות משפטיות (ועדת הערר שליד בית משפט השלום, בית משפט מחוזי, בית משפט עליון) בהליכים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק ההטבות ו חוק ההסדרים.
   • הסיוע יוענק בתנאי שניצולי השואה מיצו את כל ההליכים הפנימיים ברשות ולדעת עורכי הדין של הסיוע המשפטי קיים סיכוי משפטי בהליך הערעור על ההחלטות.
  • ייעוץ משפטי ראשוני-
   • ייעוץ משפטי ראשוני ניתן לניצולי שואה לגבי זכויותיהם לקבלת קצבה, מענק שנתי או הטבה, הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם.
   • הייעוץ המשפטי כולל סיוע בהכנת תביעות, בקשות וערעורים לרשות לזכויות ניצולי שואה (כגון: הכנת תביעה להכרה בזכויות לוחם/ בניצול שואה, בקשה להכרה במחלה/ החמרת מחלה/ בקשה לתגמול מוגדל/ בקשה למענק חד פעמי, ערעור לוועדה רפואית עליונה, בקשה לפטור מתרופות ועוד).

תהליך מימוש הזכות בהליכי ערר וערעור

 • על ניצולי השואה לפנות למחוזות הסיוע המשפטי ברחבי הארץ לפי אזור מגוריהם.
 • יש למלא טופס בקשה לסיוע משפטי ולהגישו, בצירוף עם החלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה עליה מבקשים לערער, באחד ממחוזות הסיוע.
 • מחוזות הסיוע המשפטי ממוקמים בבאר שבע, ירושלים, תל-אביב, חיפה ונצרת.
 • אין צורך בתשלום אגרה.
 • לכל אחד ממחוזות הסיוע המשפטי ניתן לפנות במספר אופנים:
 • ניתן לפנות ישירות ללשכה שבמחוז המגורים ולהגיש בקשה בכתב על גבי טופס בקשה רשמי. הפנייה תיעשה בהתאם לשעות קבלת קהל, שמפורטות בקישורים לעיל.
 • רצוי להוריד מהאינטרנט טופס בקשה לסיוע משפטי, ולהעבירו באמצעות הדואר או פקסימיליה לפי פרטי המחוזות. לחלופין, ניתן לקבל את הטופס באגפי הרווחה של הרשויות המקומיות ברשות לזכויות ניצולי השואה. הטופס ניתן חינם בכל המוסדות המצוינים.
 • חשוב לשים לב למועדי הערעור המצוינים בהחלטת הרשות ולציין זאת בטופס בקשת סיוע על מנת שלא יחלוף המועד.
 • רצוי לפנות למוקד הטלפוני: 1-700-70-60-44 שלוחה 4 ולמסור למוקדן פרטים של מבקש הסיוע.

תהליכי מימוש הזכות לייעוץ משפטי ראשוני

 • ניתן במשרדי הרשות לזכויות ניצולי השואה בקביעת פגישה מראש.
 • לפרטים ראו כאן.

ייעוץ וייצוג משפטי לניצולי שואה בהליכי הוצאה לפועל

 • ניצולי שואה שננקטו כנגדם הליכי הוצאה לפועל זכאים לסיוע המשפטי מטעם משרד המשפטים, ללא מבחן זכאות כלכלית, בהתקיים התנאי הבא:
  • הליכי ההוצאה לפועל ננקטו כנגד ניצולי השואה בגין דרישה לשכר טרחה עבור ייצוג בבקשות לקבלת זכויות כניצולים (ייצוג בהליכי הוצאה לפועל מסיבות אחרות, יינתן בכפוף למבחן זכאות כלכלית).
 • הסיוע המשפטי לניצולי שואה בהליכי הוצאה לפועל ניתן גם במקרה של הליכים שהוגשו ע"י עורך דין או מטפל אחר שסייע לניצול השואה בטיפול בבחירה האם לקבל את הפנסיה הסוציאלית מגרמניה בתשלום רטרואקטיבי מיום 01.07.1997 בהתאם לתיקון שנערך בחוק הגטאות (ה-ZRBG) ביום 01.08.2014. למידע נוסף ראו:פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG).
 • ניצולי שואה המבקשים לקבל סיוע בתיקי הוצאה לפועל במקרים שצויינו, מתבקשים לפנות למוקד הטלפוני שמספרו: 1-700-70-60-44 שלוחה 4.

ייצוג בתביעות של ניצולי שואה להחזרת שכר טרחה

חשוב לדעת

 • סיוע ללא מבחן זכאות כלכלי ניתן רק בנושאים המפורטים למעלה והם נושאים שנובעים מהיות הפונים ניצולי שואה.
 • ניצולי שואה הזקוקים לסיוע משפטי אזרחי בנושאים אחרים (למשל הוצאה לפועל, תביעות כספיות ועוד) נדרשים לעמוד במבחני זכאות כלכלית של הסיוע המשפטי. למידע נוסף סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים.
 • ניצולי שואה הזכאים לסיוע משפטי בחינם ללא מבחן זכאות כלכלי, אינם צריכים לשלם אגרה.
 • הסיוע המשפטי מטעם משרד המשפטים אינו מייצג ניצולי שואה בהליכים פנימיים שמתקיימים ברשות לזכויות ניצולי השואה כגון ייצוג בפני ועדות רפואיות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים