הקדמה:

במקרים שתביעה לגמלת סיעוד נדחתה או שאושרה גמלה בשיעור חלקי וסבורים שההחלטה אינה מוצדקת, ניתן להגיש ערעור
ערעורים העוסקים בקביעה של מידת התלות בזולת או הצורך בהשגחה יש להגיש לוועדת עררים בנושאי תלות
במקרים אחרים ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה ולקבל סיוע משפטי חינם
בנושאים שאינם קשורים לקביעת התלות ניתן לפנות גם אל ועדת תביעות הדנה בהחלטות דחייה


מי שהגיש בקשה לגמלת סיעוד ואינו שבע רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי (בין שתביעתו נדחתה לגמרי ובין שאושרה לו גמלה חלקית), רשאי לערער על ההחלטה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

  • במקרה שמעוניינים לערער על החלטת פקיד התביעות לגבי מידת התלות של המבוטח, יש לערער לוועדה לעררים.
  • ערעור לגבי החלטתה של ועדת העררים לעניין התלות יש להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 6 חודשים מהיום שהתקבלה ההודעה הכתובה לגבי ההחלטה.
  • ערעור לגבי החלטה של פקיד התביעות שאינה עוסקת במידת התלות יש להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים מהיום שהתקבלה ההודעה הכתובה לגבי ההחלטה.
  • לפרטים נוספים לגבי הערעור לבית הדין האזורי לעבודה, ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

סיוע משפטי

  • בערעור לבית הדין לעבודה ניתן לקבל סיוע משפטי חינם מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
  • לקבלת סיוע זה אין צורך לעמוד בקריטריונים כלכליים כלשהם.

פנייה לוועדת תביעות

  • מי שתביעתו לגמלה נדחתה על-ידי פקיד התביעות, רשאי גם לפנות (בנושאים שאינם קשורים לבדיקת התפקוד) לוועדת תביעות, הדנה בהחלטות דחייה.
  • ועדת התביעות עשויה להוות תחליף, או שלב מקדים (בהתאם לתוצאותיה) לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה. לפרטים נוספים, ראו ועדת תביעות לדיון נוסף בתביעה למוסד לביטוח לאומי.

פסקי דין