במקרים שבהם תביעה לגמלת סיעוד נדחתה או שאושרה גמלה בשיעור חלקי וסבורים שההחלטה אינה מוצדקת, ניתן להגיש ערעור
ערעורים העוסקים בקביעה של מידת התלות בזולת או הצורך בהשגחה יש להגיש לוועדה מייעצת
במקרים אחרים ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה ולקבל סיוע משפטי חינם
אם התביעה נדחתה לא בשל החלטה לגבי רמת התלות ניתן גם לפנות לועדת תביעות שתיתן את המלצתה לפקיד התביעות


מי שהגישו בקשה לגמלת סיעוד ואינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי (בין שתביעתם נדחתה לגמרי ובין שאושרה להם גמלה חלקית), רשאים לערער על ההחלטה במספר דרכים, בהתאם למהות הערעור.

 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

ערעור על החלטה בנושא יכולת התפקוד

 • אם הערעור עוסק בהחלטת פקיד התביעות לגבי יכולת התפקוד של תובעי הגמלה, יש לפנות בתוך 60 יום לוועדה מייעצת, שתבחן שוב את המקרה ותייעץ לפקיד התביעות אם לשנות את החלטתו. למידע נוסף ראו ערר על החלטה בעניין תלות לתובעי גמלת סיעוד.
 • אם החלטת פקיד התביעות לגבי יכולת התפקוד נותרה ללא שינוי, ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה.

ערעור לבית הדין האזורי לעבודה

 • מי שמעוניינים לערער על החלטת פקיד התביעות לגבי יכולת התפקוד או לגבי נושאים אחרים (כגון גובה ההכנסות של התובעים), יכולים להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

סיוע משפטי

 • בערעור לבית הדין לעבודה ניתן לקבל סיוע משפטי חינם מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • לקבלת סיוע זה אין צורך לעמוד בקריטריונים כלכליים כלשהם.

השגה על קביעת שירותי סיעוד או תשלום גמלת סיעוד בכסף

פנייה לוועדת תביעות

 • בנוסף לאפשרות הפנייה לבית הדין האזורי לעבודה, מי שתביעתם לגמלה נדחתה על-ידי פקיד התביעות, יכולים לפנות (בנושאים שאינם קשורים לבדיקת התפקוד) גם לוועדת תביעות, שרשאית להמליץ לפקיד התביעות לשקול מחדש את החלטתו.
 • ועדת התביעות עשויה להוות תחליף, או שלב מקדים (בהתאם לתוצאותיה) לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • הפנייה לוועדת התביעות אינה דוחה את המועד הקבוע בחוק להגשת ערעור לבית הדין לעבודה.
 • למידע נוסף ראו ועדת תביעות לדיון נוסף בתביעה למוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות