הקדמה:

במקרים שתביעה לגמלת סיעוד נדחתה או שאושרה גמלה בשיעור חלקי וסבורים שההחלטה אינה מוצדקת, ניתן להגיש ערעור
ערעורים העוסקים בקביעה של מידת התלות בזולת או הצורך בהשגחה יש להגיש לוועדת עררים בנושאי תלות
במקרים אחרים ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה ולקבל סיוע משפטי חינם
בנושאים שאינם קשורים לקביעת התלות ניתן לפנות גם אל ועדת תביעות הדנה בהחלטות דחייה


מי שהגיש בקשה לגמלת סיעוד ואינו שבע רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי (בין שתביעתו נדחתה לגמרי ובין שאושרה לו גמלה חלקית), רשאי לערער על ההחלטה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

  • במקרה שמעוניינים לערער על החלטת פקיד התביעות לגבי מידת התלות של המבוטח, יש לערער לוועדה לעררים.
  • ערעור לגבי החלטתה של ועדת העררים לעניין התלות יש להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 6 חודשים מהיום שהתקבלה ההודעה הכתובה לגבי ההחלטה.
  • ערעור לגבי החלטה של פקיד התביעות שאינה עוסקת במידת התלות יש להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים מהיום שהתקבלה ההודעה הכתובה לגבי ההחלטה.
  • לפרטים נוספים לגבי הערעור לבית הדין האזורי לעבודה, ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

סיוע משפטי

  • בערעור לבית הדין לעבודה ניתן לקבל סיוע משפטי חינם מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
  • לקבלת סיוע זה אין צורך לעמוד בקריטריונים כלכליים כלשהם.

פנייה לוועדת תביעות

  • מי שתביעתו לגמלה נדחתה על-ידי פקיד התביעות, רשאי גם לפנות (בנושאים שאינם קשורים לבדיקת התפקוד) לוועדת תביעות, הדנה בהחלטות דחייה.
  • ועדת התביעות עשויה להוות תחליף, או שלב מקדים (בהתאם לתוצאותיה) לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה. לפרטים נוספים, ראו ועדת תביעות לדיון נוסף בתביעה למוסד לביטוח לאומי.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

תודות