הזכות לערער היא אוטומטית ואין צורך בקבלת רשות ערעור מראש


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

ערעור

  • ככלל לא ניתן לערער על פסק דין לגבי ערעור.
  • במקרים נדירים ניתן לבקש רשות לערער על פסק הדין בערעור.
  • את הבקשה יש להגיש לבית המשפט המחוזי.
  • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי או ייצוג בידי עורך דין.

חשוב לדעת

  • הגשת ערעור אינה מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל באופן אוטומטי. חייב המעוניין לעכב את הליכי ההוצאה לפועל עד לסיום הדיון בערעור, צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים. בקשה זו ניתן להגיש לרשם ההוצאה לפועל או לבית המשפט שאליו מוגש הערעור.
  • משמעות הדבר היא שחייב שהוצא נגדו צו המגביל אותו מלקבל להחזיק או להאריך תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר, והוא מגיש ערעור על הצו, יהיה מנוע מלעשות שימוש בדרכון או בתעודת המעבר למרות הגשת הערעור או הבקשה לערער. במקרה שהוא רוצה לעכב את מתן הצו עליו להגיש בנוסף לערעור גם בקשה לעיכוב הליכים. בקשה זו יכולה להיות מוגשת לרשם ההוצאה לפועל או לבית המשפט שאליו מוגש ערעור או בקשת רשות הערעור. למידע נוסף ראו בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל