אם ברצונכם לבטל אחת מההגבלות שהוטלו עליכם ואשר מפורטות בערך זה, עליכם לפעול מיידית
אם עד מתן צו ההגבלה לא נקט החייב שום הליך בתיק ההוצאה לפועל, עליו להגיש בנוסף גם בקשה להארכת מועד לנקיטת ההליכים שעל חייב לנקוט בשלב פתיחת התיק


למי המדריך רלוונטי?

 1. הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר.
 2. עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ.
 3. הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד.
 4. הגבלת החייב מלייסד תאגיד (חברה) או מלהיות בעל עניין בתאגיד, במישרין או בעקיפין.
 5. הגבלות על שימוש בכרטיסי חיוב, כגון כרטיסי אשראי ובנקט.
שימו לב
ההגבלה לא חלה על שימוש בכרטיס לחיוב מיידי (דביט) וכרטיסים נטענים.

אם ההחלטה על ההגבלה ניתנה שלא בנוכחות החייב

 1. להתייצב לחקירת יכולת כדי להוכיח את אי-יכולתו הכלכלית לשלם את החוב מיידית וכך להוכיח כי אינו חייב המשתמט מתשלום חובותיו. למידע נוסף ראו חקירת יכולת של חייב בהוצאה לפועל לפני הטלת הגבלה.
 2. להגיש בקשה לביטול ההגבלה. למידע נוסף ראו בקשה לביטול הגבלה שהטיל רשם ההוצאה לפועל על חייב המשתמט מתשלום חובותיו.

אם ההחלטה ניתנה בנוכחות החייב

 1. לשלם את החוב תוך 30 יום, וכך לא תיכנס ההגבלה לתוקף. למידע נוסף ראו תשלום מלוא החוב של חייב בהוצאה לפועל.
 2. להגיש בקשה לביטול ההגבלה. למידע נוסף ראו בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב המשתמט מתשלום חובותיו.

אם לפני הטלת ההגבלה לא ניתנה לחייב הזדמנות לטעון את טענותיו

ערעור על הטלת ההגבלה

 • כאשר מוטלת הגבלה על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, עומדת בפני החייב במקרים מסוימים אפשרות לערער על הצו בפני בית המשפט.
 • בחלק מהמקרים אין לחייב זכות לערער באופן אוטומטי אלא עליו לבקש רשות לערער.
 • למידע נוסף ראו:
 1. ערעור על צו עיכוב יציאה מן הארץ לחייב המשתמט מתשלום חובותיו
 2. ערעור על צו המגביל קבלה הארכה והחזקה של דרכון של חייב המשתמט מתשלום חובותיו
 3. ערעור על החלטה להגביל חייב כלקוח מוגבל מיוחד
 4. ערעור על החלטה להגביל את שימוש בכרטיסי חיוב
 5. ערעור על החלטה להטיל הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד

חשוב לדעת

 • חשוב מאד לפעול במהירות, ובמיוחד תוך פרקי הזמן שנקבעו בהחלטות רשם ההוצאה לפועל או בחוק.
 • אם איחרתם בהגשת בקשה או ערעור, מומלץ להגיש בקשה להארכת מועד. למידע נוסף ראו בקשה להארכת מועד בהוצאה לפועל.
 • אם עד שלב זה לא ביצעתם שום פעולה בתיק ולא הגשתם שום בקשה או התנגדות המתייחסת ישירות לעצם פתיחת התיק (כגון: התנגדות לביצוע שטר, טענת "פרעתי", התנגדות לתביעה על סכום קצוב, בקשה לחקירת יכולת וכו'), ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשות אלה באיחור. הגשת בקשות אלה נחוצה כדי להמשיך ולפעול בתיק ולהימנע מנקיטת הליכים נוספים נגד החייב. למידע על ההליכים שניתן לנקוט בשלב פתיחת התיק ראו הוצאה לפועל - תגובה לפתיחת תיק.
 • הגשת בקשה או ערעור אינה עוצרת את כניסת ההגבלה לתוקף, ולכן מומלץ להגיש גם בקשה לעיכוב הליכים. למידע נוסף ראו בקשה לעיכוב הליכים.
 • ניתן לנקוט נגד חייב המשתמט ממילוי חובותיו הליכים נוספים (כגון הזמנה לבירור). למידע על האפשרויות העומדות בפני חייב במקרים אלה ראו בפורטל הוצאה לפועל - הליכי חיפוש הבאה מאסר ומעצר.
 • חייב בהוצאה לפועל עשוי להיות זכאי לייצוג משפטי חינם ע"י עורך דין באמצעות הלשכה לסיוע משפטי במשרד המשפטים. למידע נוסף ראו סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים