הקדמה:

הזכות לערער היא אוטומטית ואין צורך בקבלת רשות ערעור מראש


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • אם מדובר בתיק בענייני משפחה, יש להגיש את הערעור לבית המשפט לענייני משפחה תוך 15 ימים ממועד המצאת ההחלטה או הצו למערער. (אם הצו או ההחלטה ניתנו בנוכחות המערער, עליו להגיש את הערעור תוך 15 ימים ממועד מתן ההחלטה/הצו).
  • בתיק שאינו בענייני משפחה יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום תוך 20 ימים ממועד המצאת ההחלטה למערער. (אם הצו או ההחלטה ניתנו בנוכחות המערער, עליו להגיש את הערעור תוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה/הצו).
  • למידע נוסף ראו ערעור על צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב בהוצאה לפועל.

שלבי ההליך

ערעור

  • ככלל לא ניתן לערער על פסק דין בערעור.
  • במקרים נדירים ניתן לבקש רשות לערער על פסק הדין בערעור.
  • את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבית המשפט המחוזי.
  • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי או ייצוג בידי עורך דין.

חשוב לדעת

  • משמעות הדבר היא שחייב שהוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ והוא מגיש ערעור (או בקשת רשות לערער) על הצו, מנוע מלצאת מהארץ למרות הגשת הערעור או הבקשה לערער.
  • במקרה שהוא רוצה לעכב את מתן הצו עליו להגיש בנוסף לערעור גם בקשה לעיכוב הליכים. בקשה זו יכולה להיות מוגשת לרשם ההוצאה לפועל או לבית המשפט שאליו מוגש ערעור או בקשת רשות הערעור. למידע נוסף ראו בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל