נפגעי גזזת שנקבעו להם 40% נכות רפואית ומעלה זכאים לפיצוי חד פעמי בנוסף לקצבה החודשית
שאיריהם של נפגעי גזזת שנפטרו ממחלתם, זכאים למענק חד פעמי


נפגעי גזזת שנקבעה להם נכות רפואית בדרגה של 40% ומעלה זכאים לפיצוי חד-פעמי, בנוסף לזכאותם לקצבה חודשית.

סכומי הפיצוי החד-פעמי (החל מינואר 2021)

 • נפגעי גזזת שוועדה רפואית קבעה להם נכות בשיעור 40%-74% יקבלו פיצוי בסך 93,540 ₪.
 • נפגעי גזזת שוועדה רפואית קבעה להם נכות בשיעור 75%-100% יקבלו פיצוי בסך 187,080 ₪.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את התגמולים השונים, יש להגיש תביעה למשרד הבריאות. למידע נוסף ראו הגשת תביעה לתגמול כספי לנפגעי גזזת.
 • אם שם התובע/ת עדיין לא מופיע במאגרי המידע של המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי גזזת, ועדת מומחים תבדוק אם קיבל/ה טיפול בהקרנה לפי הגדרתו בחוק.
 • מי שמופיע במאגרי המידע, או שוועדת המומחים קבעה כי אכן קיבל טיפול בהקרנה כמשמעותו בחוק, יוזמן לוועדה רפואית בלשכת הבריאות המחוזית.
 • הוועדה הרפואית קובעת אם התובע לקה בעקבות ההקרנה באחת מהמחלות שמפורטות בחוק, ואם כן, כמה אחוזי נכות משוקללים ייקבעו לו.
 • אם נקבעו 5% נכות רפואית ומעלה, החלטת הוועדה הרפואית תועבר לביטוח הלאומי, שאחראי על תשלום התגמולים ויידוע התובע על כך.
 • לבירורים בנושא הגשת התביעה, הוועדה הרפואית וקביעת הזכאות ניתן לפנות אל המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי גזזת.
 • לבירורים בעניין התשלום בלבד (לאחר שאושרה הזכאות) ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי:
  • בטלפון 02-6709396, בימי ד' בין השעות 11:00-09:00.
  • בפקס 02-6709831.

ערעור על ההחלטה של ועדת המומחים

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית

חשוב לדעת

 • תגמולים לנפגעי גזזת לא נכללים בתחשיב ההכנסה לגבי קצבאות אחרות של המוסד לביטוח לאומי.
 • שאירים של נפגע גזזת שהוועדה הרפואית קבעה כי המחלה שחלה בה גרמה למותו, זכאים למענק חד פעמי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים