עובדים מסוימים שלא יכלו לנצל את ימי החופשה בתקופת מלחמת חרבות ברזל זכאים להעביר אותם לשתי השנים הבאות אם הם עונים על התנאים המפורטים בהמשך
במקרים אלה אסור למעסיק למחוק את ימי החופשה שלא נוצלו, ועליו לאפשר לעובדים לנצל אותם בשתי השנים הבאות
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה


בדרך כלל עובדים צריכים לנצל את ימי החופשה באותה שנה שבה הם צברו אותם, וניתן לדחות את חופשה לשנים הבאות בהסכמת המעסיק בלבד.

 • למרות זאת, עובדים שלא ניצלו את מלוא ימי החופשה שלהם במהלך השנה מהסיבות המפורטות בהמשך רשאים לנצל אותם בשתי השנים הבאות, וזאת ללא צורך בהסכמת המעסיק.
 • למעסיק אסור למחוק את ימי החופשה שלא נוצלו ממכסת ימי החופשה הצבורים של העובדים.
דוגמה
 • עובד צבר 14 ימי חופשה במהלך שנת 2023.
 • העובד שירת במילואים בין 07.10.2023 - 31.12.2023 וניצל במהלך השנה רק 4 ימי חופשה.
 • 10 ימי החופשה שלא נוצלו, לא יימחקו ממכסת ימי החופשה הצבורה, והעובד יהיה רשאי לנצל אותם במהלך השנים 2024 ו-2025.

מי זכאי?

 • עובד שבמהלך התקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024 התקיימו לגביו אחד מהתנאים הבאים:
  1. המעסיק לא נתן לעובד חופשה.
  2. העובד נעדר מהעבודה לפחות 5 ימים רצופים בשל שירות מילואים.
  3. העובד נעדר מעבודתו או לא ביצע אותה בשל הצורך להשגיח על ילדו (ילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21) עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד הילד בשל הוראות פיקוד העורף והעובד עונה על אחד משני התנאים הבאים:
   • העובד הוא הורה יחיד, ובמקום העבודה שלו אין סידור הולם להשגחה על הילד.
   • ההורה השני הוא עובד שכיר או עצמאי ולא נעדר מהעבודה לצורך השגחה על הילד או שהוא לא מסוגל להשגיח על הילדים, ובנוסף אין במקום העבודה של אף אחד מההורים סידור הולם להשגחה על הילד.
  4. העובד נעדר מעבודתו או לא ביצע אותה בשל הצורך להשגיח על ילדו, עקב גיוס או שירות של בן הזוג או של ההורה האחר של הילד לאחד מהגופים הבאים:
   • צה"ל;
   • כוחות הצלה וביטחון, כגון: משטרה, שירות בתי הסוהר, שירות הביטחון הכללי, המוסד;
   • ארגונים שעיסוקם הוא בהצלת חיי אדם, כמו מגן דוד אדום, שירותי כבאות;
   • מקומות עבודה שהוגדרו מפעלים חיוניים.
  5. העובד נעדר מעבודתו או לא ביצע אותה בשל היותו אחד מאלה:
  6. העובד הוא תושב של יישוב שהתפנה במהלך המלחמה, והוא נעדר מעבודתו או לא ביצע אותה בשל הפינוי. לרשימת היישובים המפונים לחצו כאן.
  7. העובד הועסק או נקרא לשירות במפעל חיוני.
  8. העובד הועסק בשעות נוספות על פי ההיתר לשעות נוספות שניתן בשל מצב החירום.
  9. העובד הינו צעיר בגיל 18-16 אשר הועסק במהלך התקופה המצוינת למעלה בעבודת לילה גם אחרי השעה 23:00 בהתאם להיתר שניתן (אם ניתן) בשל מצב החירום.

תהליך מימוש הזכות

 • עבור רוב הזכאים - הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • בני משפחה של חטופים או נעדרים (מלבד הוריהם או בני זוגם) צריכים להגיש למעסיק הצהרה חתומה בכתב ידם כי נמנע מהם להתייצב לעבודתם או לבצעה מחמת היותם בן משפחה חטוף או נעדר.
 • אם המעסיק מחק את ימי החופשה שלא נוצלו במהלך השנה, ולא איפשר לעובד להעביר אותם לשנתיים הבאות, העובד רשאי להגיש נגד המעסיק תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה או להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה לתשלום דמי החופשה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים