ברגע שניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכי פשיטת רגל), מוטלות על החייב הגבלות שונות
מטרת הטלת ההגבלות היא, בין השאר, למנוע את הגדלת החוב ולוודא שההליכים יתנהלו באופן תקין
ההגבלות כוללות, בין היתר, צו עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלות כלכליות, עסקיות וכו'
ניתן במקרים מסוימים להגיש בקשה להסרת הגבלה (אחת או יותר, באופן מלא או חלקי)
אזהרה
דף זה מתייחס להליכי חדלות פירעון כשסכום החובות גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024)

על חייב, אשר קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), מוטלות הגבלות שונות, בין היתר, במטרה למנוע את הגדלת החובות ולהבטיח כי ההליכים יתנהלו בצורה תקינה.

ההגבלות

  • צו עיכוב יציאה מהארץ.
  • הגבלה על החזקה או קבלה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר והגבלה על הארכת התוקף שלהם (אלא אם החייב נמצא בחו"ל וההארכה נדרשת כדי לשוב לישראל).
  • הגבלה כלקוח "מוגבל מיוחד" (לא ניתן למשוך שיקים וכו').
  • הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב (כרטיס אשראי, כרטיס חיוב מיידי (דביט), כרטיס נטען וכו').
  • הגבלה על מעורבות (הקמה או השתתפות) בתאגיד חדש.
שימו לב
  • עמדת הממונה על הליכי חדלות פירעון היא כי חייב רשאי לפתוח ולנהל חשבון בנק בתנאי שחשבון הבנק ינוהל ביתרת זכות בלבד, ללא קבלת אשראי, ללא שימוש בכרטיסי אשראי, ללא שימוש בפנקסי שיקים ומבלי שחשבון הבנק ישמש בטוחה לחיוב כלשהו של החייב כלפי צד ג'.

בקשה להסרת הגבלה

חשוב לדעת

גורם ממשל

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים