הקדמה:

מעסיק שמועסקים אצלו יותר מ-25 עובדים חייב לקבוע ולפרסם תקנון עם עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית, כולל דרכי הגשת התלונות על הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן
נגד מעסיק שלא מקיים את חובתו לפרסם תקנון ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
אי-פרסום התקנון מהווה עבירה פלילית שדינה קנס
ראו דוגמאות לנוסח התקנון בשפות עברית, ערבית רוסית ואנגלית


מעסיק שמועסקים אצלו יותר מ-25 עובדים חייב לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק למניעת הטרדה מינית בנושא הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, כפי שקבע המעסיק.

מי זכאי?

  • כל עובד המועסק במקום עבודה שבו מועסקים מעל 25 עובדים זכאי שייקבע ויפורסם תקנון כאמור.
  • החובה חלה על כל מי שמעסיק למעלה מ-25 עובדים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • לצורך קיום חובותיו, על המעסיק לערוך בתקנון לדוגמה את ההתאמות הנדרשות.
  • במקרה שמעסיק אינו קובע או מפרסם תקנון במקום העבודה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

  • אי מילוי החובה לקבוע תקנון ולפרסמו מהווה עבירה פלילית שעונשה קנס.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים