אלמנות ואלמנים שזכאים לקצבת שאירים, הגיעו לגיל הזכאות לקצבת זיקנה וצברו את תקופת האכשרה לקצבת זיקנה כמבוטחים עובדים, זכאים לקצבת זיקנה מלאה ולמחצית קצבת שאירים
עקרת בית שהתאלמנה והגיעה לגיל הזכאות המוחלטת לקצבה (70 כיום) לא זכאית למחצית קצבת שאירים בנוסף לקצבת זיקנה, אך יכולה לבחור בקצבה הגבוהה מביניהן
ניתן לבדוק את האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת במחשבון המוסד לביטוח לאומי


שאירים של מבוטח שהגיעו לגיל הזכאות לקצבת זיקנה, יהיו זכאים לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) ולקצבת שאירים על פי הכללים הבאים:

  • מקבל/ת קצבת שאירים שהגיע/ה לגיל הזכאות לקצבת זיקנה או מקבל/ת קצבת זיקנה שהתאלמן/ה, זכאי/ת לקצבת זיקנה מלאה ולמחצית קצבת שאירים, אם צבר/ה את תקופת האכשרה לקצבת זיקנה כמבוטח/ת עובד/ת.
  • מבוטחים בביטוח זיקנה שלא צברו את תקופת האכשרה לקצבת זיקנה, יקבלו רק קצבת שאירים מלאה. כאשר ישלימו את תקופת האכשרה, יקבלו קצבת זיקנה מלאה ומחצית קצבת שאירים.
  • עקרת בית שהתאלמנה ומקבלת קצבת זיקנה בגיל הזכאות המוחלטת לקצבה (70) לא זכאית למחצית קצבת שאירים בנוסף לקצבת הזיקנה. היא יכולה לבחור בין קצבת זיקנה לקצבת שאירים, לפי הגבוהה מביניהן.
  • אם בני זוג לא היו מבוטחים בגלל הגיל שבו עלו לארץ (מעל 62 לגבר ומעל גיל פרישה לאישה) ואחד מהם נפטר, יימשך תשלום גמלת זיקנה מיוחדת לאלמנ/ה כיחיד/ה, או שתשולם לאלמנ/ה גמלת שאירים מיוחדת.
  • אם גבר שעלה לארץ אחרי גיל 62 נפטר, אלמנתו זכאית (בהתאם לתנאים) לגמלת שאירים מיוחדת אם טרם הגיעה לגיל פרישה. מגיל פרישה היא תקבל קצבת זיקנה שתחליף את גמלת השאירים המיוחדת.
  • מקבל קצבת זיקנה ובנוסף לה מחצית קצבת שאירים, שהוא הורה לילד יתום, יהיה זכאי לתוספת עבור הילד גם בקצבת הזיקנה וגם בקצבת השאירים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים