הקדמה:

אלמנות ואלמנים שזכאים לקצבת שאירים, הגיעו לגיל הזכאות לקצבת זיקנה וצברו את תקופת האכשרה לקצבת זיקנה כמבוטחים עובדים, זכאים לקצבת זיקנה מלאה ולמחצית קצבת שאירים
עקרת בית שהתאלמנה והגיעה לגיל הזכאות המוחלטת לקצבה (70 כיום) אינה זכאית למחצית קצבת שאירים בנוסף לקצבת זיקנה, אולם היא יכולה לבחור בקצבה אחת מלאה, הגבוהה מביניהן
ניתן לבדוק את האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת במחשבון המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


שאירים של מבוטח שהגיעו לגיל הזכאות לקצבת זיקנה, יהיו זכאים לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) ולקצבת שאירים על פי הכללים הבאים:

  • מקבל/ת קצבת שאירים שהגיע/ה לגיל הזכאות לקצבת זיקנה או מקבל/ת קצבת זיקנה שהתאלמן/ה, זכאי/ת לקצבת זיקנה מלאה ולמחצית קצבת שאירים, אם צבר/ה את תקופת האכשרה לקצבת זיקנה כמבוטח/ת עובד/ת.
  • מבוטחים בביטוח זיקנה שלא צברו את תקופת האכשרה לקצבת זיקנה, יקבלו רק קצבת שאירים מלאה. כאשר ישלימו את תקופת האכשרה, יקבלו קצבת זיקנה מלאה ומחצית קצבת שאירים.
  • עקרת בית שהתאלמנה ומקבלת קצבת זיקנה בגיל הזכאות המוחלטת לקצבה (70 כיום) אינה זכאית למחצית קצבת שאירים בנוסף לקצבת הזיקנה, אולם היא יכולה לבחור בין קצבת זיקנה לקצבת שאירים, לפי הגבוהה מביניהן.
  • אם בני זוג עלו לארץ לאחר הגיעם לגיל 62-60 (לפי הטבלה המפורטת בתנאי הזכאות לקצבת שאירים, ואחד/ת מהם נפטר/ה, בן/בת הזוג ימשיך/תמשיך לקבל גמלת זיקנה מיוחדת עבור יחיד.
  • אם עולה עלה לארץ לאחר הגיעו לגיל 62-60 ואשתו עלתה לפני שהגיעה לגיל זה, האלמנה תקבל,בהתאם לתנאי הזכאות, גמלת שאירים מיוחדת עד הגיעה לגיל פרישה. עם הגיעה לגיל פרישה היא תקבל קצבת זיקנה שתחליף את גמלת השאירים המיוחדת.
  • מקבל קצבת זיקנה ובנוסף לה מחצית קצבת שאירים, שהוא הורה לילד יתום, יהיה זכאי לתוספת עבור הילד גם בקצבת הזיקנה וגם בקצבת השאירים.


פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים