כדי לקבל קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) צריכים לעמוד בתנאים שיפורטו בהמשך
ניתן להיעזר במחשבון הביטוח הלאומי לבדיקת זכאות לקצבת זיקנה


כדי להיות זכאים לקצבת זיקנה צריכים לעמוד בכל התנאים הבאים:

גיל הזכאות לקצבת זיקנה

שימו לב
על כל שנה שלא מקבלים בה קצבת זיקנה בין גיל פרישה לגיל 70 בגלל הכנסות גבוהות מעבודה זכאים לתוספת של 5% לקצבה. למידע נוסף ראו תוספת דחיית קצבת זיקנה.

מבוטחים בביטוח זיקנה בביטוח הלאומי

 • נשים וגברים תושבי ישראל מבוטחים בביטוח זיקנה החל מגיל 18.
 • נשים שלא נולדו בארץ יהיו מבוטחות אם עלו לארץ לראשונה לפני שהגיעו לגיל פרישה (65-62 בהתאם לתאריך לידתן).
 • גברים שלא נולדו בארץ יהיו מבוטחים אם עלו לראשונה לפני שהגיעו לגיל 62-60 (בהתאם לתאריך לידתם) כמפורט בטבלה הבאה:
תאריך הלידה הגיל בעת העלייה המאפשר להיות מבוטחים בביטוח זיקנה
עד יוני 1944 לפני גיל 60
בין יולי לאוגוסט 1944 לפני גיל 60 ו-4 חודשים
בין ספטמבר 1944 לאפריל 1945 לפני גיל 60 ו-8 חודשים
בין מאי לדצמבר 1945 לפני גיל 61
בין ינואר לאוגוסט 1946 לפני גיל 61 ו-4 חודשים
בין ספטמבר 1946 לאפריל 1947 לפני גיל 61 ו-8 חודשים
מאי 1947 ואילך לפני גיל 62

השלמת תקופת אכשרה בביטוח הלאומי

 • כדי לקבל קצבת זיקנה יש להשלים תקופת אכשרה (תקופת ביטוח).
 • לפירוט תקופות האכשרה השונות עבור גברים ונשים, ראו תקופת אכשרה לקצבת זיקנה.
 • חשוב לדעת: מי שעלו לישראל ממדינה שחתומה עמה על אמנה בינלאומית וצברו תקופות אכשרה בשתי המדינות, עשויים להיות זכאים לקצבת זיקנה מכל מדינה בנפרד (ראו פרטים נוספים).

תשלום דמי ביטוח לאומי כחוק

 • לעובדים שכירים המעסיק אחראי על תשלום דמי הביטוח עבורם.
  • שימו לב: הזכאות של העובדים לקצבת זיקנה לא תיפגע בגלל חוב של המעסיק לביטוח הלאומי.
דוגמה
גבר שבמשך כל שנות עבודתו קיבל משכורת עד ליציאתו לפנסיה בגיל 67 ומעסיקו חייב לביטוח הלאומי 20,000 ₪. הגבר עדיין יהיה זכאי לקצבת זיקנה.
 • עובדים עצמאים אחראים על תשלום דמי הביטוח בעצמם.
  • עצמאים שמקבלים קצבת זיקנה וממשיכים לעבוד ישלמו דמי ביטוח רק לענף נפגעי עבודה.
 • מי שלא עובדים (כשכירים או כעצמאים) אחראים לתשלום דמי הביטוח הלאומי,עד למועד זכאותם לקצבת זיקנה.
דוגמה
גבר בן 55 שלא עובד מאז גיל 25 ולא מקבל קצבה מהביטוח הלאומי חייב לשלם בעצמו דמי ביטוח לאומי עד שיגיע לגיל הזכאות לקצבת זיקנה.
 • נשים שמוגדרות כעקרות בית פטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי.
 • לפרטים על שיעורי התשלום בהתאם לעיסוק, הדרכים לתשלום ומידע רלוונטי נוסף ראו תשלומים לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות