הקדמה:

הזכאות לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) מותנית בקריטריונים שיפורטו להלן
קצבת זיקנה שלא נתבעה במועד ניתן לקבל עד 48 חודשים רטרואקטיבית
למחשבון לחישוב גיל הזכאות לקצבת זיקנה באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


על מנת להיות זכאים לקצבת זיקנה יש לעמוד בכל התנאים הבאים:

גיל הזכאות לקצבת זיקנה

מבוטחים בביטוח זיקנה בביטוח הלאומי

  • גברים: תושב ישראל ששולמו עבורו דמי ביטוח לאומי כחוק.
  • נשים: תושבת ישראל ששולמו עבורה דמי ביטוח לאומי כחוק. בעקבות תיקון לחוק, החל מיום 01.01.2013 גם נשים שנולדו לפני 01.01.1931 זכאיות (לפני כן היתה זכאות רק למי שנולדו משנת 1931 ואילך).

מבוטחים שלא נולדו בארץ

  • גברים ונשים שעלו ארצה לראשונה לפני שהגיעו לגיל 62-60, עשויים להיות מבוטחים בביטוח זיקנה בהתאם לתאריך לידתם, כמפורט להלן:
תאריך הלידה הגיל בעת העלייה המאפשר להיות מבוטחים בביטוח זיקנה
עד יוני 1944 לפני גיל 60
בין יולי לאוגוסט 1944 לפני גיל 60 ו-4 חודשים
בין ספטמבר 1944 לאפריל 1945 לפני גיל 60 ו-8 חודשים
בין מאי לדצמבר 1945 לפני גיל 61
בין ינואר לאוגוסט 1946 לפני גיל 61 ו-4 חודשים
בין ספטמבר 1946 לאפריל 1947 לפני גיל 61 ו-8 חודשים
מאי 1947 ואילך לפני גיל 62

השלמת תקופת אכשרה בביטוח הלאומי

  • על מנת לקבל קצבת זיקנה יש להשלים תקופת אכשרה (תקופת ביטוח).
  • לפירוט תקופות האכשרה השונות עבור גברים ונשים, ראו תקופת אכשרה לקצבת זיקנה.
  • חשוב לדעת: מי שעלו לישראל ממדינה החתומה עמה על אמנה בינלאומית, וצברו תקופות אכשרה בשתי המדינות, עשויים להיות זכאים לקצבת זיקנה מכל מדינה בנפרד (לפרטים נוספים).

תשלום דמי ביטוח לאומי כחוק

  • עובד שכיר – שמעבידו שילם ביטוח לאומי כחוק.
שימו לב: קצבת הזיקנה של העובד אינה נפגעת עקב חוב של המעביד לביטוח הלאומי.
דוגמה
גבר שבמשך כל שנות עבודתו קיבל משכורת עד ליציאתו לפנסיה בגיל 66 ומעבידו חייב לביטוח הלאומי 20,000 ₪. הגבר עדיין יהיה זכאי לקצבת זיקנה.
  • עובד עצמאי – אחראי לתשלומי הביטוח הלאומי בעצמו.
בתשלום דמי הביטוח מספר מרכיבים (תאונות כלליות שלא במסגרת עבודה, דמי לידה, אשפוז בלידה, קצבת זיקנה, תגמולי מילואים וכו'). אם עובד עצמאי ממשיך לעבוד לאחר קבלת קצבת הזיקנה, הוא לא צריך לשלם את מלוא דמי הביטוח הלאומי, אלא רק את המרכיב של נפגעי עבודה.
  • מי שאינו שכיר ואינו עצמאי – אחראי לתשלומי דמי הביטוח הלאומי, עד למועד זכאותו לקצבת זיקנה. אם לא ישלמם, לא יהיה זכאי כלל לקצבת זיקנה, או יהיה זכאי לקצבת זיקנה חלקית, עד לתשלום החוב שלו לביטוח הלאומי.
דוגמה
גבר בן 55 אינו עובד מאז היותו בן 25 ואינו מקבל קצבאות מהביטוח הלאומי. הוא חייב לשלם בעצמו דמי ביטוח לאומי עד הגיעו לגיל הזכאות לקצבת זיקנה.

חשוב לדעת

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

תודות