במקרים מסויימים, יש לבחור בין הזכאות לקצבת שאירים לזכאות לקצבה אחרת
ניתן לבדוק את האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת במחשבון המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


קצבת שאירים וקצבה נוספת על פי חוק הביטוח הלאומי

  • למידע הרלוונטי לאלמנות ואלמנים שזכאים לקצבת שאירים והגיעו לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק (קצבת זיקנה) ראו קבלת קצבת שאירים וקצבת זיקנה.
  • זכאי לקצבת שאירים הזכאי גם לקצבה אחרת על פי חוק הביטוח הלאומי, מלבד קצבת זיקנה, (כגון גמלת תלויים לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה, תגמול למשפחות הנספים בפעולות איבה, קצבת נכות, קצבת נכות מעבודה), אינו יכול לקבל יותר מקצבה אחת ועליו לבחור באחת מביניהן.
  • זכאי לקצבת שאירים שנעשה זכאי לקצבת נכות ובחר בקצבת נכות, זכאותו לקצבת שאירים יכולה להתחדש בגיל פרישה.
  • מי שזכאי לקצבת שאירים ולקצבת נכות מעבודה לצמיתות, זכאי במקרים מסוימים להיוון קצבת הנכות (קבלת כל הסכום במזומן).
  • כאשר יש יותר משני ילדים הזכאים לקצבת שאירים וההורה מקבל קצבת נכות, תשולם הקצבה הגבוהה מבין השתיים.
  • ילד יתום משני הורים יכול לקבל שתי קצבאות שאירים. אם הוא זכאי גם לקצבת שאירים וגם לקצבת תלויים, הוא יוכל לבחור בין קצבת התלויים ובין שתי קצבאות השאירים.
  • ילד יתום שאחד מהוריו נפגע בפעולת איבה זכאי לתגמול לנפגעי איבה מכוח הורה אחד ולקצבת שאירים מכוח הורהו השני.
  • תגמול לילד שהתייתם בעקבות רצח בין בני זוג משולם ליתומים בנוסף לקצבת שאירים וכל קצבה אחרת.
  • יילוד שאמו נפטרה בשעת הלידה או בתוך שנה מיום הלידה, יקבל בנוסף לקצבת השאירים גם תשלום מיוחד, אם היולדת הייתה זכאית למענק לידה או דמי לידה.

קצבת שאירים וקצבה אחרת, שלא לפי חוק הביטוח הלאומי

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות