מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור מלא (75% ומעלה) זכאים לתוספת לקצבה, שבעבר נקראה קצבה חודשית נוספת (קח"ן)
החל ממרץ 2018 התוספת מהווה חלק מקצבת הנכות בשיעור המלא ללא התניה בגובה אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו למקבל הקצבה
התוספת היא בסך 511 ₪ (נכון ל-2024)

תקציר

מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור מלא - 75% ומעלה זכאים לתוספת לקצבה, שנקראה בעבר קצבה חודשית נוספת (קח"ן).

מי זכאי?

  • מקבל קצבת נכות כללית שעונה על 2 התנאים הבאים:
  1. נקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה.
  2. הוא אינו שוהה במוסד.

שיעורי התוספת

  • החל ממרץ 2018 התוספת מהווה חלק מקצבת הנכות בשיעור המלא.
  • סכום התוספת לכל מי שמקבל קצבה בשיעור המלא, ללא התניה בגובה אחוזי הנכות הרפואית שלו, הוא 511 ₪ (נכון ל-2024).
  • סכומי התוספת (הקח"ן) החל מינואר 2018, ועד למרץ 2018:
אחוזי נכות רפואית סכומי התוספת
בין 40% ל-49% (זכאות שהחלה ב-01.01.2017) 152 ₪
בין 40% ל-49% בגין לקות נפשית לפי סעיף 32א.(1) או סעיף 33 לתקנות, או לקות שכלית לפי סעיף 91 לתקנות. 351 ₪
בין 50% ל-79% 351 ₪
80% ומעלה 452 ₪

תהליך מימוש הזכות

  • כלל התהליך לקבלת קצבת נכות כללית מתואר בתרשים הבא:
קביעת דרגת אי כושר
וקבלת תשובה בדואר
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הקצבה
וכן מידע על ההטבות הנלוות לקצבה
תוכלו גם
לבקש בדיקה מחדש (אם חל שיפור מהותי במצבכם הרפואי, הביטוח הלאומי גם רשאי ליזום בדיקה זו)
טיפ
עד שתיקבע הזכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה לזכאים, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים