קצבה חודשית נוספת לקצבת נכות כללית (קח"ן) (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור מלא (75% ומעלה) עשויים להיות זכאים לקצבה חודשית נוספת (קח"ן)
החל ממרץ 2018 הקצבה החודשית הנוספת תהיה בסכום אחיד של 452 ש"ח לכל מי שזכאי לקצבת נכות בשיעור מלא (ללא התניה בגובה אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור מלא - 75% ומעלה, עשויים להיות זכאים לקצבה חודשית נוספת (קח"ן).

שיעורי הקצבה החודשית הנוספת

  • החל ממרץ 2018 הקצבה החודשית הנוספת תהיה בסכום אחיד של 452 ש"ח לכל מי שזכאי לקצבת נכות בשיעור מלא, ללא התניה בגובה אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו.
  • סכומי הקח"ן נכון לינואר 2018:
אחוזי נכות רפואית סכומי הקח"ן
בין 40% ל- 49% (זכאות שהחלה ב-01.01.2017) 152 ש"ח
בין 40% ל-49% בגין לקות נפשית לפי סעיף 32א.(1) או סעיף 33 לתקנות, או לקות שכלית לפי סעיף 91 לתקנות. 351 ש"ח
בין 50% ל- 79% 351 ש"ח
80% ומעלה 452 ש"ח

מי זכאי?

  • לקצבה חודשית נוספת זכאי מקבל קצבת נכות כללית העונה על כל 3 התנאים הבאים:
  1. נקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה.
  2. נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות.
  3. הוא אינו שוהה במוסד.

תהליך מימוש הזכות

  • כלל התהליך לקבלת קצבת נכות כללית מתואר בתרשים הבא:
אזהרה
עדכונים בקצבאות הנכות.
החל מקצבת הנכות ששולמה במרץ 2018 עודכנו, בין היתר, הסכומים הבאים:
  • תוספת של 470 ש"ח משולמת לכל מקבלי קצבת הנכות (בכל הדרגות). מי ששוהה במוסד יקבל ישירות את מלוא התוספת.
  • הקצבה החודשית הנוספת (קח"ן) בשיעור הגבוה (452 ש"ח) משולמת לכל מי שזכאי לקצבת נכות בשיעור מלא (דרגת אי כושר 75% או 100%), ותיכלל בסכום הבסיסי של קצבתו (לא כתוספת נפרדת).
לפרטים נוספים על השינויים, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים