מי שנפלו בשבי בזמן ששירתו בצה"ל או בכוחות הביטחון ומי שנחטפו על-ידי כוחות אויב בפעולת איבה זכאים לקצבה חודשית
סכום הקצבה הוא כ-1,400 ₪ (נכון לנובמבר 2023)
הזכאות מותנית באישור של הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי
חיילי צה"ל וכוחות הביטחון שהוכרו כפדויי שבי ונותרו עם נכות עשויים להיות מוכרים כנכים על-ידי משרד הביטחון במסלול מהיר

מי שנפלו בשבי כאשר שירתו בצה"ל או בכוחות הביטחון ומי שנחטפו על-ידי כוחות אויב בפעולת איבה זכאים לקצבה חודשית - אחרי שיוכרו כפדויי שבי.

 • מי שנפלו בשבי או נחטפו כאשר שירתו בצה"ל או בכוחות הביטחון יקבלו את הקצבה ממשרד הביטחון.
 • בשאר המקרים הקצבה תשולם על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • סכום הקצבה הוא כ-1,400 ₪ (נכון לשנת 2023) -
  • הסכום במקור היה 1,000 ₪ לחודש (נכון לינואר 2004) והוא מתעדכן בכל חודש פברואר בהתאם לשינויי מדד ינואר של אותה שנה לעומת מדד ינואר 2004.
 • מגיל 80 ומעלה משולמת לזכאים תוספת בשיעור 25%.
 • בני/בנות זוג (מנישואים או ידועים בציבור) של פדויי שבי שנפטרו זכאים לתשלום הקצבה החודשית במשך שנה מהפטירה, או לתשלום חד-פעמי בשווי 12 קצבאות חודשיות.

מי זכאי?

 • מי שעונים על אחד משני המצבים:
  1. בזמן ששירתו בצה"ל, בשב"כ, במוסד, במשטרת ישראל או בשב"ס הם נפלו בשבי האויב (כולל ארגון שפועל למיגור מדינת ישראל או פגיעה בביטחונה), והצלב האדום אישר (או הוכח בדרך אחרת) כי הם נפלו בשבי.
  2. הם נחטפו, נלקחו כבני ערובה, או הוחזקו בניגוד לרצונם על-ידי כוחות אויב בפעולת איבה, וצה"ל קבע כי הם נחטפו.
 • זאת בתנאי שהם שהו בשבי האויב 14 ימים לפחות. בנסיבות מסוימות תוכר גם תקופה של פחות מ-14 ימים בשבי.

מי לא זכאי

 • במקרים הבאים ייתכן שאדם שנפל בשבי לא יוכר כפדוי שבי:
  • נפילתו בשבי נגרמה עקב התנהגות רעה וחמורה מצדו.
  • הוא נפל בשבי האויב בזמן שערק משירותו הצבאי (נעדר מהשירות מתוך כוונה שלא לחזור אליו).

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את הקצבה יש לקבל אישור מהוועדה להכרה באדם כפדוי שבי.

פנייה באמצעות המוסד לביטוח לאומי

 • מי שלא שירתו בצה"ל או בכוחות הביטחון כאשר נחטפו על-ידי כוחות אויב יפנו לוועדה באמצעות הביטוח הלאומי.

פנייה באמצעות משרד הביטחון

 • מי שנפלו בשבי במהלך שירותם בצה"ל או בכוחות הביטחון יפנו לוועדה באמצעות משרד הביטחון.
 • יש למלא טופס בקשה להכרה כפדוי שבי ולחתום על ההצהרה (הטופס כולל דף הסבר).
 • יש להחתים את הבנק שבו מתנהל החשבון שמעוניינים להעביר אליו את התשלום.
 • אל טופס הבקשה יש לצרף:
  • צילום תעודת זהות של מגיש הבקשה ושל בן/בת הזוג.
  • מסמך שמאשר את תקופת השבי, מקום השבי או מסמכים נוספים שתומכים בבקשה (אם קיימים).
 • יש להגיש את הבקשה אל:
היחידה לאותות ועיטורים
משרד הביטחון
ת"ד 7093 הקריה, תל אביב.
פקס: 03-6934678
דוא"ל:
 • לבירורים ניתן לפנות אל יחידת הרווחה באגף משאבי אנוש של משרד הביטחון:

המשך הטיפול בבקשה

 • מסמכי הבקשה יועברו לבדיקה ולהחלטה של "הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי".
 • ההודעה על החלטת הוועדה תימסר לפונה בתוך 3 חודשים מהיום שבו התקבלה הבקשה.
 • למי שיוכרו כפדויי שבי הקצבה תועבר לחשבון הבנק שציינו בטופס הבקשה, החל ב-1 בחודש אחרי החודש שבו הוכרו.
 • תשלום רטרואקטיבי יינתן עבור עד 24 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו התקבלה הבקשה להכרה.
 • החל מגיל 67 משולם לפדויי שבי תשלום שנתי למפרע בתחילת כל ינואר.

תשלום לבני זוג של זכאים שנפטרו

 • בני/בנות זוג של נפטרים שהוכרו בחייהם כפדויי שבי ימשיכו לקבל את הקצבה במשך שנה מיום הפטירה.
 • במקרה שהנפטרים לא הוכרו בחייהם כפדויי שבי, בני זוגם בזמן הפטירה יכולים להגיש בקשה להכרה:
  • אם הנפילה בשבי של בן/בת הזוג הייתה בזמן ששירת/ה בצה"ל או בכוחות הביטחון יש להגיש את הבקשה על גבי טופס הכרה באדם שנפטר כפדוי שבי ולצרף את המסמכים שמפורטים בהקדמה לטופס.
  • בשאר המקרים יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב.
  • אם הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי תאשר את הזכאות, ישולם לבן/בת הזוג בחודש שלאחר חודש ההכרה תשלום חד-פעמי בשווי 12 קצבאות.

נפילה בשבי לפני 31.12.1948

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים