נכי עבודה עם דרגת נכות גבוהה עשויים לקבל קצבה מיוחדת לצורך טיפול אישי (בנוסף לקצבת הנכות מעבודה)
גובה הקצבה נקבע בהתאם ל-4 רמות סיוע, עד לסכום של 9,309 ₪ (נכון ל-2024)

נכי עבודה בדרגת נכות גבוהה עשויים לקבל קצבה חודשית מיוחדת לכיסוי הוצאות מסוימות ולסיוע בטיפול אישי, בנוסף לקצבת הנכות מעבודה.

מי זכאי?

 • נכי עבודה שעל-פי חוות דעת מקצועית נמצא כי הם זקוקים לסיוע בביצוע פעולות היום יום (לבישה, אכילה, רחצה וכו') או להסעות.
 • הזכאות מותנית בכך שנקבעה להם אחת מדרגות הנכות הבאות:
  1. נכות לצמיתות בשיעור 75% ומעלה.
  2. נכות זמנית בשיעור 75% ומעלה, בתנאי שרופא מטעם המוסד לביטוח לאומי או ועדה רפואית סבורים שהדרגה היציבה שתיקבע בהמשך לא תפחת מ-75%.
  3. נכות לצמיתות בשיעור 65% ומעלה, עם קשיי הליכה עקב הנכות (בהתאם לאישור מרופא המוסד לביטוח לאומי).
  4. נכות כללית לצמיתות בשיעור 85% לפחות עקב פגיעה באיברים זוגיים (ידיים, רגליים, עיניים וכדומה), כאשר לפחות 2/3 מדרגת הנכות נגרמו מפגיעה בעבודה.
  5. נכות לצמיתות בשיעור 65%-74% שנובעת מפגיעות עבודה מצטברות בזמנים שונים.

גובה הקצבה

 • סכום הקצבה המיוחדת נקבע בהתאם לרמת התלות בזולת שנקבעה לזכאים, בהתאם ל-4 רמות סיוע:
  1. מי שזקוקים לעזרה בביצוע פעולות היום יום זכאים לקצבה מיוחדת בסך 1,862 ₪ (נכון לשנת 2024).
  2. מי שזקוקים לעזרה רבה בביצוע רוב פעולות היום יום או זקוקים במידה רבה להשגחה או להסעות שלא בתחבורה ציבורית, זכאים לקצבה מיוחדת בסך 3,724 ₪ (נכון לשנת 2024).
  3. מי שזקוקים לעזרה רבה בביצוע כל פעולות היום יום או זקוקים להשגחה מתמדת או זקוקים בקביעות להסעות שלא בתחבורה ציבורית, זכאים לקצבה מיוחדת בסך 5,585 ₪ (נכון לשנת 2024).
  4. מי שתלויים לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע כל פעולות היום יום זכאים לקצבה מיוחדת בסך 9,309 ₪ (נכון לשנת 2024).
 • הצורך בהסעה מיוחדת לא יובא בחשבון למי שמקבלים קצבה להחזקת רכב.
 • "השגחה"- השגחה ופיקוח על הנכה כדי למנוע נזק/סכנה לעצמו או לאחרים.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
יש להגיש את התביעה בסמוך ככל הניתן להיווצרותו של הצורך בקצבה המיוחדת, שכן מועד הגשת התביעה עשוי להשפיע על מועד תחילת הזכאות לקבלת הקצבה.

הגשת התביעה

המשך טיפול בתביעה

 • אחר שמסמכי התביעה יתקבלו, יתואם ביקור בית של מעריך מטעם המוסד לביטוח לאומי כדי לבצע הערכה תפקודית.
 • לאחר מכן תינתן המלצה של רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי ופקיד שיקום.
 • ההחלטה הסופית תתקבל ביחידת התביעות של אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי.

ערעור

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים