הקדמה:

נכי עבודה המתקשים בניידות או תלויים בעזרת הזולת עשויים להיות זכאים לקצבה חודשית מיוחדת בנוסף לקצבת הנכות מעבודה
גובה הקצבה נקבע בהתאם ל-4 רמות סיוע, עד לסכום של 8,358 ש"ח (נכון ל-2020)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נכי עבודה בדרגת נכות גבוהה עשויים להיות זכאים לקצבה חודשית מיוחדת לכיסוי הוצאות מסוימות ולסיוע בטיפול אישי, בנוסף על קצבת הנכות מעבודה.

מי זכאי?

 • נפגע עבודה העומד בשני התנאים הבאים:
  1. דרגת נכות - על נפגע העבודה להיות באחד משני המצבים הבאים -
   • דרגת הנכות שנקבעה לו היא בשיעור 75% ויותר לצמיתות.
   • דרגת הנכות שנקבעה לו היא בשיעור 65% ויותר לצמיתות ועקב הנכות הוא סובל מקשיי הליכה.
  2. לפי חוות דעתם של פקיד השיקום, רופא המוסד לביטוח לאומי ומומחים שונים, הוא זקוק לסיוע בטיפול אישי וכיסוי הוצאות מיוחדות בשל הנכות מעבודה שנקבעה לו.

תהליך מימוש הזכות

 • על נכה העבודה להגיש תביעה לקצבה מיוחדת במחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריו בצירוף המסמכים הבאים:

גובה הקצבה

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים