הקדמה:

נכי עבודה עם דרגת נכות גבוהה עשויים לקבל קצבה חודשית מיוחדת בנוסף לקצבת הנכות מעבודה
גובה הקצבה נקבע בהתאם ל-4 רמות סיוע, עד לסכום של 8,558 ₪ (נכון ל-2022)

נכי עבודה בדרגת נכות גבוהה עשויים לקבל קצבה חודשית מיוחדת לכיסוי הוצאות מסוימות ולסיוע בטיפול אישי, בנוסף לקצבת הנכות מעבודה.

מי זכאי?

 • נכי עבודה שעל-פי חוות דעת מקצועית נמצא כי הם זקוקים לסיוע בביצוע פעולות יומיומיות ולהסעות.
 • הזכאות מותנית בכך שנקבעה להם אחת מדרגות הנכות הבאות:
  1. נכות לצמיתות בשיעור 75% ומעלה.
  2. נכות זמנית בשיעור 75% ומעלה, בתנאי שרופא מטעם המוסד לביטוח לאומי או ועדה רפואית סבורים שהדרגה היציבה שתיקבע בהמשך לא תפחת מ-75%.
  3. נכות לצמיתות בשיעור 65% ומעלה, עם קשיי הליכה עקב הנכות (בהתאם לאישור מרופא המוסד לביטוח לאומי).
  4. נכות כללית לצמיתות בשיעור 85% לפחות עקב פגיעה באיברים זוגיים (ידיים, רגליים, עיניים וכדומה), כאשר לפחות 2/3 מדרגת הנכות נגרמו מפגיעה בעבודה.
  5. נכות לצמיתות בשיעור 65%-74% שנובעת מפגיעות עבודה מצטברות בזמנים שונים.

גובה הקצבה

 • סכום הקצבה ייקבע בהתאם לרמת התלות בזולת שנקבעה לנכי העבודה, בהתאם ל-4 רמות סיוע.
 • הסכום המירבי לקצבה המיוחדת הוא 8,558 ₪, נכון לשנת 2022 (25% מהסכום המירבי של קצבת נכות מעבודה).

תהליך מימוש הזכות

הגשת התביעה

שימו לב
יש להגיש את התביעה בסמוך ככל הניתן להיווצרותו של הצורך בקצבה המיוחדת, שכן מועד הגשת התביעה עשוי להשפיע על מועד תחילת הזכאות לקבלת הקצבה.

המשך טיפול בתביעה

 • לאחר קבלת התביעה והמסמכים, יתואם ביקור בית של אח/ות מטעם המוסד לביטוח לאומי, לצורך קיום הערכה תפקודית.
 • לאחר מכן תינתן המלצה של רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי ופקיד שיקום.
 • ההחלטה הסופית תתקבל ביחידת התביעות של אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי.

ערעור

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים