עובד מדינה המבוטח בביטוח פנסיה תקציבית, ששירת 10 שנים לפחות ונציב שירות המדינה החליט על פרישתו לאחר גיל 60 ולפני גיל 67, זכאי לקצבת פנסיה תקציבית מיד עם פרישתו
גננת ששירתה 10 שנים כגננת ונציב שירות המדינה החליט על פרישתה לאחר גיל 57 עשויה להיות זכאית לקצבת פנסיה כמפורט בהמשך


עובד ששירת 10 שנים לפחות בשירות המדינה ופרש מעבודתו לפני גיל פרישה בגלל דרישה של נציבות שירות המדינה, עשוי להיות זכאי לקצבת פנסיה (תקציבית) מיד לאחר פרישתו, בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך.

מי זכאי?

 • עובד (או עובדת) מדינה העומד בתנאי הזכאות הבסיסיים ועונה על 3 אלה:
  1. הוא שירת 10 שנים לפחות
  2. גילו בין 60 ל-67
  3. נציב שירות המדינה החליט להוציא אותו לגמלאות
 • גננת העומדת בתנאי הזכאות הבסיסיים ועונה על 3 אלה:
  1. היא שירתה 10 שנים לפחות כגננת
  2. נציב שירות המדינה החליט להוציאה לגמלאות
  3. היא הגיעה לגיל המזכה בפרישה בהתאם לטבלה הבאה:
חודש לידה גיל הפרישה לגננת
עד מרץ 1947 57
אפריל 1947 - אוגוסט 1947 57 ו-4 חודשים
ספטמבר 1947 - אפריל 1948 57 ו-8 חודשים
מאי 1948 - דצמבר 1948 58
ינואר 1949 - אוגוסט 1949 58 ו-4 חודשים
ספטמבר 1949 - אפריל 1950 58 ו-8 חודשים
מאי 1950 ואילך 59

תהליך מימוש הזכות

 • מימוש הזכאות נעשה כחלק מתהליך הפרישה, בתיאום עם אגף כוח אדם ביחידה הממשלתית שהעובד משויך אליה.

חשוב לדעת

 • לפורשים שלא הגיעו לצבירת הפנסיה המקסימלית (70% לפי 35 שנות ותק) צפויה פגיעה בפנסיה העתידית שלהם.
 • גם לפורשים שכן הגיעו לצבירת הפנסיה המקסימלית (70% לפי 35 שנות ותק) תיתכן פגיעה כלכלית, שכן קצבת הפנסיה שתשולם להם קטנה משמעותית מהשכר שהם משתכרים.

הגנה מפני עיקול

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים