ממשלת גרמניה מעניקה בתנאים מסוימים קצבת שאירים לאלמנים ואלמנות של ניצולי שואה שעבדו שלא בכפייה בגטאות
הקצבה ניתנת לאלמנים/ות במקרים שבהם ניצול השואה ענה על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה חודשית (פנסיה סוציאלית)

אלמנים ואלמנות של מי שהיו זכאים לפנסיה סוציאלית (קצבת זקנה) מגרמניה, זכאים להגיש תביעה לקצבת שאירים למוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה.

 • על פי התיקון של חוק ה-ZRBG מחודש יוני 2014, הזכאות לקצבת שאירים מתחילה מתאריך המוות של מי שעבדו בגטו או מיום 01.07.1997, לפי המאוחר מביניהם.
 • אלמנים ואלמנות של מי שעבדו בגטו ולא הגישו תביעה בעודם בחיים, עשויים להיות זכאים גם לקצבת הזיקנה של המנוח/ה.

מי זכאי?

 • אלמנים ואלמנות של מי שהיו זכאים לקבל פנסיה סוציאלית מגרמניה (קצבת זיקנה) מהמוסד לביטוח סוציאלי הגרמני.
  • ההגדרה של אלמן ואלמנה בחוק הגרמני לא כוללת ידועים בציבור (בשונה מהחוק הישראלי).
  • לתנאי הזכאות לפנסיה סוציאלית מהמוסד לביטוח סוציאלי הגרמני ראו פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG).
  • ניתן להגיש בקשה לקצבת שאירים גם אם מי שעבדו בגטו נפטרו בטרם הגישו תביעה לקצבת זיקנה מגרמניה.
 • הזכאות לקצבת שאירים כפופה למבחן הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

 • אלמנים ואלמנות המבקשים להגיש תביעה לקצבת שאירים, מתבקשים למלא את הטפסים הבאים:
 • כמו כן חובה לצרף את המסמכים והאישורים הבאים:
  • עותק מתיק הפיצויים של הניצול המנוח+אישור זכאות לתגמולים מהגוף המשלם (משרד האוצר/ועידת התביעות/רשויות הפיצויים בגרמניה).
  • תעודת פטירה מקורית.
  • תמצית רישום של האלמן/נה-יש לפנות למשרד הפנים לשם הנפקתה.
  • עותק מאומת של תעודת נישואים/כתובה לצורך הוכחת תאריך הנישואים.
  • אישורי הכנסה מכל המקורות החל מהחודש העוקב לאחר מועד הפטירה.
 • את טופס הבקשה, טופס אישור חיים והטופס על נתוני חשבון הבנק, יש לשלוח לכתובת:
DRV Rheinland
D – 40215 Düsseldorf
Germany
 • הקביעה בעניין הזכאות של האלמן או האלמנה תיערך במוסד לביטוח הסוציאלי הגרמני (על-פי החוק הגרמני).

חשוב לדעת

 • אלמנים ואלמנות של מי שהיו זכאים לפנסיה סוציאלית מגרמניה ולא קיבלו אותה טרם מותם, עשויים להיות זכאים, בתנאים מסוימים, לתשלום חד פעמי בגובה הפנסיה הסוציאלית שהייתה מגיעה למנוח/ה מיום הבקשה עד ליום הפטירה, וזאת בנוסף לזכאותם לקצבת שאירים. למידע נוסף ראו תשלום חד פעמי ליורשי מי שעבד בגטו במלחמת העולם ה- 2.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מתן עזרה וסיוע

 • הכתובת של הרשות הגרמנית המטפלת בבקשות מישראל:
DRV Rheinland
D – 40215 Düsseldorf
Germany
Tel: 0049-211- 9370
Fax: 0049-211-937 -3096
 • למידע נוסף ניתן לפנות גם לאגף לקשרי חוץ של המוסד לביטוח לאומי בישראל:
המוסד לביטוח לאומי, האגף לקשרי חוץ
ת"ד 90009 ירושלים 91909
טלפון: 02-6709665, 02-6463077
פקס: 02-6512683
דואר אלקטרוני:

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים