הקדמה:

ממשלת גרמניה מעניקה בתנאים מסוימים קצבת שאירים לאלמנים ואלמנות של ניצולי שואה שעבדו שלא בכפייה בגטאות
הקצבה ניתנת לאלמנים/ות במקרים שבהם ניצול השואה עצמו היה זכאי ל קצבת זיקנה חודשית (פנסיה סוציאלית).
למידע מפורט ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

אלמן/ה של נפטר שהיה זכאי לקבל פנסיה סוציאלית (קצבת זקנה) מגרמניה, זכאי/ת להגיש תביעה לקצבת שארים למוסד לבטוח סוציאלי בגרמניה.

 • על פי התיקון של חוק ה ZRBG מחודש יוני 2014, הזכאות לקצבת שארים מתחילה מתאריך המוות של מי שעבד בגטו או מיום 01.07.1997, המאוחר בניהם.
 • אלמן או אלמנה של מי שעבד בגטו ולא הגיש תביעה בעודו בחיים, עשויים להיות זכאים גם לקצבת הזקנה של המנוח
 • הקביעה בעניין הזכאות של האלמן או האלמנה תיערך במוסד לביטוח הסוציאלי הגרמני (על פי החוק הגרמני).
 • ההגדרה של אלמן ואלמנה בחוק הגרמני היא שונה מהחוק הישראלי: לא נכללים בו ידועים בציבור.

מי זכאי?

 • אלמן/נה של נפטר אשר היה זכאי לקבל פנסיה סוציאלית מגרמניה (קצבת זיקנה) מהמוסד לביטוח סוציאלי הגרמני
 • הזכאות לקצבת שארים כפופה למבחן הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

 • אלמן/נה המבקשים להגיש תביעה לקצבת שארים, מתבקשים למלא את הטפסים הבאים:
 • כמו כן חובה לצרף את המסמכים והאישורים הבאים:
  • עותק מתיק הפיצויים של הניצול המנוח+אישור זכאות לתגמולים מהגוף המשלם (משרד האוצר/ועידת התביעות/רשויות הפיצויים בגרמניה).
  • תעודת פטירה מקורית.
  • תמצית רישום של האלמן/נה-יש לפנות למשרד הפנים לשם הנפקתה.
  • עותק מאומת של תעודת נישואים/כתובה לצורך הוכחת תאריך הנישואים.
  • אישורי הכנסה מכל המקורות החל מהחודש העוקב לאחר מועד הפטירה.
 • את טופס הבקשה, טופס אישור חיים והטופס על נתוני חשבון הבנק, יש להפנות לכתובת:
DRV Rheinland
D – 40215 Düsseldorf
Germany

חשוב לדעת

 • אלמן/ה של נרדף מנוח אשר היה זכאי לפנסיה סוציאלית מגרמניה ולא קיבל אותה טרם מותו, עשויים להיות זכאים, בתנאים מסוימים, לתשלום חד פעמי בגובה הפנסיה הסוציאלית אשר הייתה מגיעה למנוח מיום הבקשה עד ליום מותו, זאת בנוסף לזכאותם לקצבה שארים.
 • לפרטים נוספים ראו תשלום חד פעמי ליורשי מי שעבד בגטו במלחמת העולם ה- 2.

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

מתן עזרה וסיוע

הערת עריכה
באילו נסיבות הניצולים יכולים להיעזר ברשויות האלה? כלומר, האם וכיצד המידע אודות הכתובת שלהן אכן מסייע? אם זה רק כתובת למשלוח הבקשות, אז זה צריך להופיע רק ב"הליך מימוש הזכות" אם זה ארגון המסייע, אז בארגוני סיוע. אם אלה הגורמים המטפליפ בפועל בבקשה עצמה - אז הם צריכים להופיע תחת "גורמי ממשל".
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 28.10.2014, 17:28 (IST)
 • הכתובת של הרשות הגרמנית המטפלת בבקשות מישראל הינה כדלקמן:
DRV Rheinland
D – 40215 Düsseldorf
Germany
Tel: 0049-211- 9370
Fax: 0049-211-937-3096
 • למידע נוסף ניתן לפנות גם לאגף לקשרי חוץ של המוסד לביטוח לאומי בישראל:
המוסד לביטוח לאומי, האגף לקשרי חוץ
ת"ד 90009 ירושלים 91909
טלפון: 02-6709665, 02-6463077
פקס: 02-6512683
דואר אלקטרוני: liaison@nioi.gov.il

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: opc@mof.gov.il מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


הרחבות ופרסומים