קצבת שארים לאלמן/אלמנה של נפטר שעבד בלא כפייה בגטו (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ממשלת גרמניה מעניקה בתנאים מסוימים קצבת שאירים לאלמנים ואלמנות של ניצולי שואה שעבדו שלא בכפייה בגטאות
הקצבה ניתנת לאלמנים/ות במקרים שבהם ניצול השואה עצמו היה זכאי ל קצבת זיקנה חודשית (פנסיה סוציאלית).
למידע מפורט ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

אלמן/ה של נפטר שהיה זכאי לקבל פנסיה סוציאלית (קצבת זקנה) מגרמניה, זכאי/ת להגיש תביעה לקצבת שארים למוסד לבטוח סוציאלי בגרמניה.

 • על פי התיקון של חוק ה ZRBG מחודש יוני 2014, הזכאות לקצבת שארים מתחילה מתאריך המוות של מי שעבד בגטו או מיום 01.07.1997, המאוחר בניהם.
 • אלמן או אלמנה של מי שעבד בגטו ולא הגיש תביעה בעודו בחיים, עשויים להיות זכאים גם לקצבת הזקנה של המנוח
 • הקביעה בעניין הזכאות של האלמן או האלמנה תיערך במוסד לביטוח הסוציאלי הגרמני (על פי החוק הגרמני).
 • ההגדרה של אלמן ואלמנה בחוק הגרמני היא שונה מהחוק הישראלי: לא נכללים בו ידועים בציבור.

מי זכאי?

 • אלמן/נה של נפטר אשר היה זכאי לקבל פנסיה סוציאלית מגרמניה (קצבת זיקנה) מהמוסד לביטוח סוציאלי הגרמני
 • הזכאות לקצבת שארים כפופה למבחן הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

DRV Rheinland
D – 40215 Düsseldorf
Germany
 • תושבי ישראל יכולים להגיש את הבקשה גם במוסד לביטוח לאומי בישראל בכתובת:
המוסד לביטוח לאומי, האגף לקשרי חוץ
ת"ד 90009
ירושלים 91909.

חשוב לדעת

 • אלמן/ה של נרדף מנוח אשר היה זכאי לפנסיה סוציאלית מגרמניה ולא קיבל אותה טרם מותו, עשויים להיות זכאים, בתנאים מסוימים, לתשלום חד פעמי בגובה הפנסיה הסוציאלית אשר הייתה מגיעה למנוח מיום הבקשה עד ליום מותו, זאת בנוסף לזכאותם לקצבה שארים.
 • לפרטים נוספים ראו תשלום חד פעמי ליורשי מי שעבד בגטו במלחמת העולם ה- 2.

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

מתן עזרה וסיוע

הערת עריכה
באילו נסיבות הניצולים יכולים להיעזר ברשויות האלה? כלומר, האם וכיצד המידע אודות הכתובת שלהן אכן מסייע? אם זה רק כתובת למשלוח הבקשות, אז זה צריך להופיע רק ב"הליך מימוש הזכות" אם זה ארגון המסייע, אז בארגוני סיוע. אם אלה הגורמים המטפליפ בפועל בבקשה עצמה - אז הם צריכים להופיע תחת "גורמי ממשל".
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 28.10.2014, 17:28 (IST)
 • הכתובת של הרשות הגרמנית המטפלת בבקשות מישראל הינה כדלקמן:
DRV Rheinland
D – 40215 Düsseldorf
Germany
Tel: 0049-211- 9370
Fax: 0049-211-937-3096
 • למידע נוסף ניתן לפנות גם לאגף לקשרי חוץ של המוסד לביטוח לאומי בישראל:
המוסד לביטוח לאומי, האגף לקשרי חוץ
ת"ד 90009 ירושלים 91909
טלפון: 02-6709665, 02-6463077
פקס: 02-6512683
דואר אלקטרוני: liaison@nioi.gov.il

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים