הקדמה:

רישומיהם הפליליים של קטינים, כשל כל אדם, מופיעים במרשם הפלילי המנוהל על ידי המשטרה וכולל גם רישומים משטרתיים. עם זאת, ישנם הגבלות וסייגים שונים הנובעים מכך שהרישום הינו של קטינים.

הגבלת חשיפת מידע על רישום של קטין

תקופת התיישנות

 • החוק מגדיר לכל הרשעה תקופת התיישנות שבמהלכה היא מופיעה במרשם. לאחריה, הרישום הופך לחסוי וחשיפתו מוגבלת אף יותר ומספר הגופים החשופים למידע מצטמצם.
 • תקופת ההתיישנות מתחילה ביום גזר הדין ומשכה נקבע לפי סוג ההחלטה, גיל המורשע בעת ביצוע העבירה והעונש שהוטל עליו.
 • קטין שלא הורשע (וניתן צו דרכי טיפול): אין תקופת התיישנות. הרישום יימחק לאחר 3 או 5 שנים מיום גזר הדין (יפורט בהמשך).
 • קטין שהורשע:
  • לא נגזר עליו עונש מאסר בפועל- תקופת ההתיישנות להרשעה מיום גזר הדין תהיה 3 שנים
  • נגזר עליו מאסר עד 3 שנים- תקופת ההתיישנות תהיה תקופת המאסר בתוספת 5 שנים
  • נגזר עליו מאסר של 3-5 שנים- תקופת ההתיישנות תהיה תקופת המאסר בתוספת 7 שנים
  • נגזר עליו מאסר של למעלה מ-5 שנים- תקופת ההתיישנות תהיה תקופת המאסר בתוספת 10 שנים
 • במצב של ריבוי הרשעות, תקופת ההתיישנות תסתיים לאחר שתחלופנה תקופות ההתיישנות כולן.
 • שאלה על עבר פלילי אינה מתייחסת להרשעות שהתיישנו.
 • בהחלטה על אי הרשעה לא תהיה תקופת התיישנות אלא תקופת מחיקה בלבד.

תקופת המחיקה

 • לאחר תום תקופת ההתיישנות מתחילה תקופת המחיקה, כאשר החוק מגדיר לכל הרשעה שהתיישנה תקופת מחיקה, של בדרך כלל 10 שנים.
 • במהלך תקופת המחיקה, שוב מצטמצם מספר הגופים הרשאים להיחשף למידע. רק גופים מסוימים מאוד, בעיקר גופים ביטחוניים, יהיו חשופים להרשעות שהתיישנו. לאחר תקופת המחיקה מספר הגופים הרשאים להיחשף לרישום מצטמצם כמעט לחלוטין.
 • עם זאת, ההרשעה לעולם אינה נמחקת פיזית וממשיכה להיות רשומה במחשבי המשטרה, אך בתוספת המילים "הרשעה נמחקה". מי שנמחקה הרשעתו ייחשב לעניין כל דין כאילו לא הורשע.
 • בעניין קטינים שלא הורשעו- אין תקופת התיישנות אלא תקופת מחיקה בלבד, המתחילה במועד פסק הדין.
 • בעבירת עוון שביצע קטין שטרם מלאו לו 16, תקופת המחיקה תהיה 3 שנים.
 • במקרים הבאים תקופת המחיקה תהיה 5 שנים:
  • עבירה שאיננה עוון (פשע/חטא) שעבר קטין בטרם מלאו לו 14
  • אי הרשעה ומתן צו דרכי טיפול לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)
  • מתן צו מבחן
  • מתן צו התחייבות להימנע מעבירה וצו שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה
 • תקופת מחיקה נפסקת אם אדם הורשע בעבירה נוספת.
 • קטינים שביצעו עבירה ולאחר מכן התגייסו לצה"ל והשלימו שירות צבאי מלא, יכולים לקראת תום השירות לבקש חנינה דרך הצבא למחיקת הרישום לפני תום התקופה (5 שנים). לפרטים נוספים, ראו מחיקת רישום פלילי לחיילים על עבירות שביצעו לפני שירותם הצבאי.

קיצור תקופת התיישנות ומחיקה באמצעות חנינה מנשיא המדינה

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים