עובד זר זכאי להישאר בארץ במשך חודש נוסף לאחר פקיעת אשרת העבודה
עובדים זרים בענף הסיעוד שאינם מועסקים, אינם רשאים להתחיל עבודה אצל מעסיק חדש לאחר שחלפו 51 חודשים מתאריך הגעתם לארץ וחייבים לעזוב את ישראל (מלבד למקרים שבהם אושרה בקשה להמשך העסקה של עובד זר בסיעוד מטעמים הומניטריים)


עובד שסיים את תקופת שהותו בישראל רשאי להישאר בארץ במשך חודש נוסף לאחר פקיעת אשרת העבודה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת על-ידי המדינה באופן אוטומטי.

קבלת כספי הפיקדון החודשי

  • עובדים זרים המועסקים בענף הבנייה, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד, זכאים לקבל בעת יציאתם מהארץ לצמיתות את כספי הפיקדון שהופקדו עבורם על ידי המעסיק. אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון
  • החל מיו 01.02.2019 גם מעסיקם של עובדים זרים בענף המלונאות חייבים להפקיד עבורם פיקדון חודשי. *העובדים הזרים זכאים לקבל את כספי הפיקדון בעת יציאתם מהארץ לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון בהתאם לזמן שהייתו הבלתי חוקית בארץ.
  • לפרטים נוספים ראו משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר בענף הבניה, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה באדיבות עמותת קו לעובד.