הקדמה:

מקבל קצבת ניידות שרכש רכב באמצעות הלוואה עומדת, זכאי לקבלת שירותי גרירה
השירות אינו כולל רכב חלופי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מוגבל בניידות שמקבל קצבת ניידות חודשית ורכש רכב באמצעות הלוואה עומדת למימון המסים, זכאי לקבלת שירותי גרירה ללא רכב חלופי.

קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת ניידות
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המוסד לביטוח לאומי מעביר לחברת הגרירה דיווח על הזכאים לשירותי הגרירה בתחילת כל רבעון.
  • מי שנזקק לשירותי הגרירה ופרטיו עדיין לא הועברו מהמוסד לביטוח לאומי לחברת הגרירה, יציין בפני מוקד הגרירה שמדובר ברכב שנרכש עם הלוואה עומדת מהמוסד לביטוח לאומי.
  • חברת הגרירה תגבה ממנו המחאה לעירבון, ולאחר בירור עם הביטוח הלאומי שאכן קיימת הזכאות לשירותי הגרירה, לא תיגבה ההמחאה.
  • מספר הטלפון של מוקד הפניות לשירותי הגרירה של חברת "זברה" הוא: 03-5105070 או *2113 .

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים