מקבלי קצבת ניידות שרכשו רכב באמצעות הלוואה עומדת, זכאים לקבל שירותי גרירה
השירות לא כולל רכב חלופי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מקבלי קצבת ניידות חודשית שרכשו רכב עם הלוואה עומדת למימון המסים, זכאים לקבל שירותי גרירה ללא רכב חלופי.

פנייה לוועדה רפואית של משרד הבריאות לקביעת מוגבלות בניידות
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלה הביטוח הלאומי יטפל בתביעה
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המוסד לביטוח לאומי מעביר לחברת הגרירה דיווח על הזכאים לשירותי הגרירה בתחילת כל רבעון.
  • החל מ-10.05.2022 החברה שמספקת את שירותי הגרירה היא "שגריר שירותי דרך וגרירה". מספר הטלפון של מוקד הפניות לשירותי הגרירה: *8888.
  • מי שזקוקים לשירותי גרירה ופרטיהם לא הועברו לחברת הגרירה, יציינו למוקד הגרירה שמדובר ברכב שנרכש עם הלוואה עומדת מהמוסד לביטוח לאומי.
    • חברת הגרירה תבקש מהם המחאה לעירבון.
    • החברה תוודא עם הביטוח הלאומי שאכן קיימת זכאות לשירותי גרירה ולא תיגבה את ההמחאה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים