הקדמה:

עובדי קבלן כוח אדם המועסקים במגזר הפרטי זכאים לקבל שי לחג פעמיים בשנה: בערב פסח ובערב ראש השנה
עובדי קבלן המועסקים במגזר הציבורי זכאים לשי לחג רק אם במקום העבודה שבו הם מועסקים מקבלים העובדים האחרים (שאינם עובדי קבלן) שי לחג


אזהרה
ערך זה עוסק בזכאותם של עובדים בחברות כוח אדם (קבלני כוח אדם)
למי שעובדים בחברות שירות (קבלני שירות) ישנן זכויות נפרדות - ראו זכויות עובדי ניקיון ותחזוקה או זכויות עובדי שמירה ואבטחה.

עובדי קבלן המועסקים במגזר הפרטי זכאים לקבל שי לחג פעמיים בשנה: בערב פסח ובערב ראש השנה.

  • עובדי קבלן המועסקים במגזר הציבורי זכאים לשי לחג רק אם במקום העבודה שבו הם מועסקים מקבלים העובדים האחרים (שאינם עובדי קבלן) שי לחג.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המעסיק (קבלן כוח האדם).

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים