עובד קבלן שהועסק בחברת כוח אדם בפועל 3 חודשים מלאים ורצופים, זכאי לתשלום בגין ימי חג שבהם נעדר מהעבודה, ולא יותר מ-9 ימים בשנה
התשלום יינתן בתנאי שהעובד לא נעדר מהעבודה יום לפני ויום אחרי החג, אלא באישור מזמין העבודה
עובדי קבלן במגזר הפרטי זכאים להיעדרות בתשלום מיום חג נוסף בתיאום בינם לבין מזמין העבודה
עובד אינו זכאי לתשלום עבור חג שחל בשבת או ביום אחר שבו ממילא לא היה עובד


אזהרה
ערך זה עוסק בזכאות של עובדים בחברות כוח אדם (קבלני כוח אדם) מכח צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם
 • הוראות צו ההרחבה אינם חלים על עובדי קבלן כוח אדם המועסקים בתחום המחשוב (בתפקידי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב), עובדים המועסקים במתן שירות סיעוד, עובדים המועסקים בטיפול בנכי מערכת הביטחון מטעם משרד הביטחון ועובדים המועסקים בשירות הציבורי. על עובדים אלה יחולו הוראות הדין הרגיל, לרבות הוראות של הסכמים קיבוצים וצוי הרחבה החלים עליהם, אם חלים עליהם.
 • כמו כן הוראות צו ההרחבה אינם חלים על מי שעובדים בחברות שירות (קבלני שירות). לעובדי קבלני שירות נקבעו זכויות נפרדות - ראו זכויות עובדי ניקיון ותחזוקה או זכויות עובדי שמירה ואבטחה.

עובד קבלן שהועסק בחברת כוח אדם בפועל 3 חודשים מלאים ורצופים ולא נעדר מהעבודה יום לפני ויום אחרי חג (אלא באישור המזמין), יהיה זכאי לתשלום בגין ימי החג שבהם נעדר מהעבודה.

 • התשלום יינתן רק עבור חגים שחלו לאחר 3 חודשי העסקה אצל חברת כוח האדם (לא בהכרח אצל אותו מזמין עבודה).
 • העובד יהיה זכאי לתשלום עבור החג שבמהלכו נעדר מהעבודה בתנאי שאלמלא החג היה העובד מועסק באותו יום. עובד לא יהיה זכאי לדמי חגים עבור חגים שחלים בשבת ואם הוא מועסק במקום שבו נהוג לעבוד בימים א'-ה' בלבד הוא לא יהיה זכאי לדמי חגים גם עבור חג שחל ביום שישי.

החגים שעבורם יינתן התשלום

עובד יהודי

 • ראש השנה - שני ימים
 • יום כיפור
 • סוכות - שני ימים
 • פסח - שני ימים
 • יום העצמאות
 • שבועות
 • עובדים במגזר הפרטי בלבד זכאים ליום נוסף בתיאום בין מזמין העבודה והמעסיק לעובד.
 • אם נקבעה בהסכם קיבוצי החל על המעסיק בפועל זכאות לימי חג נוספים, יהיה עובד הקבלן זכאי לתשלום גם עבור היעדרותו בימי החג הנוספים.

עובד שאינו יהודי

 • עובדים שאינם יהודים יהיו זכאים להיעדר מעבודתם ולקבל תשלום דמי חגים בגין ימי חג הנהוגים בדתם אך לא יותר מ-9 ימים.
 • אם מספר החגים הנהוגים בדתם עולה על 9, הם זכאים להיעדר בהם אולם לא יהיו זכאים לתשלום דמי חגים עבורם. במקרה כזה העובד יכול לבחור לנכות ימים אלה מימי החופשה העומדים לרשותו או לנכות את את ימי היעדרותו מהשכר (כלומר לא לקבל תשלום כלשהו עבור ימים אלה).

גובה התשלום

 • עובד שנעדר בחג יהיה זכאי לשכר רגיל בגין אותו יום. אם שכרו של העובד מחושב על בסיס יומי, הוא יהיה זכאי לתשלום בעבור חג כאמור לפי ממוצע ההשתכרות היומי שלו בשלושת החודשים הקודמים.
 • אם נקבעה בהסכם קיבוצי החל על המעסיק בפועל זכאות לתמורה מיוחדת בגין ימי החג, העובד זכאי לתמורה שנקבעה באותו הסכם שחל על העובדים.

מי זכאי?

 • עובדי קבלן העונים על 4 התנאים הבאים:
  1. הם הועסקו ע"י חברת כוח האדם לפחות 3 חודשים בפועל;
  2. החג חל לאחר 3 חודשי עבודה;
  3. הם לא נעדרו מעבודתם יום לפני החג ויום לאחר החג אלא בהסכמת מזמין העבודה או המעסיק (אם לא שובצו לעבודה בימים אלה או יצאו לחופשה, נחשב הדבר להיעדרות בהסכמת המעסיק, והם יהיו זכאים לדמי חגים). למידע נוסף ראו: עובד יומי או שעתי, המועסק בימים קבועים, זכאי לדמי חגים גם אם נעדר ביום שלפני או אחרי החג.
  4. אלמלא החג, הם היו עובדים באותו יום (עובד לא יהיה זכאי לדמי חגים עבור חג שחל בשבת, ואם במקום העבודה נהוג לעבוד בימים א'-ה' בלבד, הוא גם לא זכאי לדמי חגים עבור חג שחל ביום שישי).

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • עובד שאינו יהודי ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים לא יהיה זכאי לכפל תשלום (עבור חגי דתו ועבור החגים היהודיים). ניתן לשלם לו דמי חופשה עבור ימי החג היהודיים (בתנאי שעומדים לרשותו מספיק ימי חופשה).

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים