הורים שנולד להם ילד עם נכות בעקבות כשל באבחון במהלך ההיריון, יכולים להגיש תביעה נזיקית לבית המשפט בשל רשלנות רפואית
במסגרת התביעה בית המשפט עשוי לפסוק להורים פיצוי שיכסה את הוצאות גידולו ומלוא צרכיו של הילד, כולל בתקופת בגרותו ולמשך כל חייו
ניתן להגיש תביעה בתנאי שהילד טרם עבר את גיל 7


הורים שנולד להם ילד עם נכות בעקבות כשל באבחון במהלך ההיריון, יכולים להגיש תביעה נזיקית לבית המשפט בשל רשלנות רפואית.

 • התביעה מוגשת בעילה המכונה "הולדה בעוולה" על-ידי ההורים שהרשלנות מנעה מהם את זכותם לבחור אם ברצונם להמשיך ולקיים את ההיריון, או לבצע הפלה חוקית ומותרת בשלב שבו ילדם היה עובר.
דוגמה
 • אישה שעברה במהלך ההיריון את כל הבדיקות הנדרשות.
 • הרופא המטפל לא איתר בעובר מום שהיה צריך להבחין בו.
 • קיומו של המום התברר רק במועד הלידה.
 • הורי הילד יכולים להגיש תביעה נזיקית לבית המשפט כנגד הרופא המטפל או המוסד הרפואי שהוא עובד בו.
דוגמה
 • אישה שלא נשלחה במהלך ההיריון לבדיקה נחוצה, ובעקבות כך לא ניתן היה לאתר לקות בעובר.
 • הלקות התבררה רק במועד הלידה.
 • הורי הילד יכולים להגיש תביעה נזיקית לבית המשפט כנגד הגורם המטפל או המוסד הרפואי.
 • במסגרת התביעה בית המשפט עשוי לפסוק להורים פיצוי שיכלול את הוצאות גידולו ומלוא צרכיו של הילד למשך כל חייו. גובה הפיצוי נפסק בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה לגופו, ועשוי לכלול למשל: הוצאות רפואיות, עזרת צד שלישי, הוצאות שיקום, הוצאות חינוך לרבות הוצאות נלוות, הוצאות דיור והוצאות ניידות, יכולת השתכרות, ועוד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הורים שנולד להם ילד עם נכות בעקבות כשל באבחון או רשלנות רפואית במהלך ההיריון.

שלבי ההליך

תביעה של הילד (בעבר) בעילת "חיים בעוולה"

 • בעבר, מלבד עילת התביעה של ההורים, ניתן היה להגיש תביעה בשם הילד עצמו, בעילה המכונה "חיים בעוולה".
 • תביעה בגין עילה זו, ניתן היה להגיש עד להגעתו של הילד לגיל 25 (7 שנים מיום הגיעו לגיל 18, כך לפי כללי ההתיישנות בתביעות מסוג זה).
 • מי שיכל להגיש את התביעה במקרה זה היה הילד (או הוריו, אם הם מונו כאפוטרופסים שלו).
 • בעקבות שינויים בפסיקת בית המשפט העליון בנושא, במקרים שבהם חלפו 7 שנים מלידת הילד ולא הוגשה תביעה עד ליום 28.08.2015, לא ניתן לפנות יותר לבית המשפט.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

תודות

 • פסקי הדין באדיבות אתר נבו.