הקדמה:

תביעות של חיילים בשירות קבע שנפגעו בפעילות שאינה מבצעית מוגשות כיום לאגף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי (במקום למשרד הביטחון)
כמו כן, חיילים בשירות קבע שהתגלתה אצלם מחלה שאינה מחלת שירות צריכים להגיש תביעה להכרה בליקוי רפואי או מחלת מקצוע למוסד לביטוח לאומי, במקום למשרד הביטחון
למידע נוסף ראו פרק י"ג1 לחוק הביטוח הלאומי

החל מה- 27.04.2017, חיילים שמשרתים בצבא קבע ונפגעו בפעילות שאינה מבצעית צריכים להגיש תביעה לאגף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי, במקום לאגף השיקום במשרד הביטחון.

  • תביעות לגבי פגיעה שאירעה בעקבות פעילות מבצעית או אימון לשירות מבצעי יש להמשיך ולהפנות למשרד הביטחון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • חיילים המשרתים בצבא קבע, שנפגעו אחרי ה-27.04.2017 והפגיעה לא אירעה בעקבות פעילות מבצעית או אימון לשירות מבצעי.
  • לחיילים שהמשיכו בשירות קבע מייד בתום שירות החובה:
    • הזכאות להגיש למשרד הביטחון תביעה בגין פגיעה בפעילות שאינה מבצעית תימשך במהלך חצי השנה הראשונה שלהם בקבע.
    • לאחר חצי שנה בקבע יש להגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי.

שלבי ההליך

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים