הקדמה:

חיילים בקבע שנפגעו בפעילות לא מבצעית יכולים להגיש תביעה לאגף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי
במקרים מסוימים חיילי קבע יכולים להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה להכרה בליקוי רפואי או מחלת מקצוע

חיילי קבע שנפגעו בפעילות לא מבצעית יכולים להגיש תביעה לאגף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי.

שימו לב
אם הפגיעה אירעה עקב פעילות מבצעית או אימון לשירות מבצעי יש להגיש תביעה לאגף שיקום נכים במשרד הביטחון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • אם החיילים המשיכו בשירות קבע מייד בתום שירות החובה:
    • במהלך חצי השנה הראשונה בקבע יש להגיש תביעות על פגיעה בפעילות לא מבצעית למשרד הביטחון.
    • בהמשך תקופת השירות בקבע יש להגיש את התביעות למוסד לביטוח לאומי, כפי שמפורט בשלבי ההליך -

שלבי ההליך

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים