חיילים בקבע, שוטרים, סוהרים ואנשי כוחות הביטחון שנפגעו בפעילות לא מבצעית יכולים להגיש תביעה לביטוח הלאומי כנפגעי עבודה
מי שהתגלתה אצלם בעקבות תנאי השירות בעיה רפואית שאינה "מחלת שירות" יכולים להגיש לביטוח הלאומי תביעה להכרה בליקוי רפואי או מחלת מקצוע

אנשי קבע שמשרתים בכוחות הביטחון (בצה"ל ובגופים נוספים) ונפגעו בפעילות לא מבצעית יכולים להגיש תביעה לאגף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי.

שימו לב
 • אם הפגיעה אירעה בעקבות פעילות מבצעית או אימון לשירות מבצעי יש להגיש תביעה לאגף שיקום נכים במשרד הביטחון.
 • חיילי צה"ל שהמשיכו לקבע מייד בתום שירות החובה ונפגעו בחצי השנה הראשונה שלהם בקבע יגישו תביעה למשרד הביטחון גם אם נפגעו בפעילות לא מבצעית (רק אם הפגיעה קרתה מאוחר יותר עליהם לפנות לביטוח הלאומי).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אנשי קבע שמשרתים בגופים הבאים ונפגעו במהלך השירות שלא בעקבות פעילות מבצעית או אימון לשירות מבצעי:
  • צה"ל
  • משטרת ישראל
  • שירות בתי הסוהר (שב"ס)
  • משרד ראש הממשלה
  • משמר הכנסת
  • המשמר האזרחי

שלבי ההליך

 • יש למלא ולהגיש מוקדם ככל האפשר טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבודה.
 • יש לתאר בטופס התביעה את הפגיעה ואת נסיבותיה.
 • ניתן למלא ולשלוח טופס תביעה מקוון בצירוף המסמכים הרלוונטיים.
 • יש גם אפשרות להדפיס ולמלא את הפרטים בטופס ידני ולהגיש באחת מהדרכים הבאות:
 • יש למלא את כל הפרטים שנדרשים בטופס, לצרף אישורים ומסמכים רלוונטיים ולחתום על כתב ויתור סודיות רפואית שמצורף לטופס.
 • המשך ההליך לקבלת דמי פגיעה וקצבת נכות מעבודה מתואר בתרשים הבא:

חשוב לדעת

 • לפני 27.04.2017 אנשי קבע וכוחות הביטחון שנפגעו בפעילות לא מבצעית הגישו את התביעה למשרד הביטחון.
 • מי שהתגלתה אצלם בעקבות תנאי השירות בעיה רפואית שאינה "מחלת שירות" יכולים להגיש לביטוח הלאומי תביעה להכרה בליקוי רפואי או מחלת מקצוע.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים