הקדמה:

החל מה- 27.04.2017, תביעות של שוטרים וסוהרים שנפגעו בפעילות שאינה מבצעית מוגשות לאגף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי, במקום למשרד הביטחון
כמו כן, שוטרים וסוהרים שהתגלתה אצלם מחלה שאינה מחלת שירות צריכים כיום להגיש תביעה להכרה בליקוי רפואי או מחלת מקצוע למוסד לביטוח לאומי, במקום למשרד הביטחון
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

החל מה- 27.04.2017, שוטרים וסוהרים שנפגעו בפעילות שאינה מבצעית צריכים להגיש תביעה לאגף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי, במקום לאגף השיקום במשרד הביטחון.

  • שוטרים וסוהרים שאירעה להם פגיעה בעקבות פעילות מבצעית או אימון לשירות מבצעי ימשיכו להגיש תביעות למשרד הביטחון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • שוטרים וסוהרים שנפגעו אחרי ה- 27.4.2017 והפגיעה לא אירעה בעקבות פעילות מבצעית או אימון לשירות מבצעי.

שלבי ההליך

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים